Logo
FR EN
NL
Scroll

Menu & zoekfunctie

Krijg hier een overzicht van de site en toegang tot de zoekfunctie

Sferisch menu

Klik hier om op de site te navigeren met het sferisch menu

Policies & charters

 

Ethiek & Governance

Governance Memorandum

 

In dit document vindt u de bestuursstructuur van Belfius, de interne regels van de Raad van Bestuur, de comités, het Directiecomité en alle belangrijke informatie met betrekking tot onze corporate governance. (enkel in EN)

 

Mensenrechtenbeleid

 

Respect voor en bescherming van mensenrechten zijn fundamentele voorwaarden om Meaningful & Inspiring te zijn - voor onze klanten, onze medewerkers en voor de samenleving als geheel. Ons mensenrechtenbeleid is onlosmakelijk verbonden met onze ambitie om onze positie als zowel duurzame als ethische bank te versterken.

 

Anti-omkopingbeleid van Belfius

 

Belfius streeft ernaar alle toepasselijke wetgeving en reglementering na te leven en werkt daarvoor interne beleidslijnen uit, zoals een Anti-omkoping beleid.

 

Anti-fraudebeleid

 

Fraude is een misdrijf. Het heeft geen plaats, noch in de samenleving in het algemeen, noch in de financiële sector in het bijzonder. Belfius heeft daarom een anti-fraudebeheer ontwikkeld om het fraude-risico te beperken en de belangen van Belfius, die van zijn medewerkers, klanten en andere belanghebbenden te beschermen.

 

Anti-witwasbeleid

 

De antiwitwasbeleidsnota creëert het kader waarin Belfius de strijd aangaat tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme.

 

Gedragscode inzake Duurzaam Ondernemen voor Leveranciers

 

Belfius engageert zich tot het implementeren van een beleid dat gericht is op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en hanteert daarnaast binnen haar organisatie een eigen integriteitsbeleid.  Een aantal van deze engagementen en verplichtingen die Belfius zichzelf oplegt, legt zij ook op aan haar leveranciers, en zijn terug te vinden in een gedragscode.

 

Fiscale beleidsnota

 

Als lokaal verankerde bank-verzekeraar willen we ook op fiscaal vlak transparant communiceren naar onze stakeholders.

 

Patriot Act

 

Verplichte certificering voor elke buitenlandse bank die een correspondentenrekening heeft bij een Amerikaanse bank of een Amerikaanse broker-effectenhandelaar.

 

Klantenacceptatiebeleid

 

Het klantenacceptatiebeleid preciseert de klanten waarmee Belfius een sterke en gepersonaliseerde commerciële relatie kan en wil  ontwikkelen via een open en eerlijke aanpak.

---

Business activiteiten

Transition Acceleration Policy (TAP) 

 

ESG-sectorcriteria van toepassing op de activiteiten van Belfius

 

Klimaat- en milieubeleid

Een groepswijde verbintenis om klimaatverandering aan te pakken en het milieu te beschermen.

 

Duurzaam beleggen en beheer van duurzaamheidsrisico’s en ongunstige effecten

Het beheer van duurzaamheidsrisico’s is verankerd in de beleggingsprocessen van de Belfius-entiteiten. Hier vindt u de diverse beleidsteksten.

---

Klanten

Privacy Charter

 

Het gebruik van klantengegevens dient steeds afgewogen worden in het licht van het respect voor de privacy van klanten.

---

Medewerkers

Gedragscode

 

De gedragscode is een gids voor iedereen die werkt voor en bij Belfius en die streeft naar een eerlijke en ethische werkhouding.

 

Beleid inzake Whistleblowing

 

Een specifiek en ultiem intern alarmsysteem dat aan medewerkers de mogelijkheid biedt om in alle vertrouwelijkheid inbreuken te melden.

 

Anti-discriminatiebeleid

 

Ongeoorloofde discriminatie tegen mensen om persoonlijke kenmerken zoals hun geslacht, huidskleur, leeftijd, beperking of seksuele geaardheid heeft geen plaats in de bedrijfscultuur van Belfius

 

ESG en verloning

 

Belfius heeft duurzaamheidscriteria in de doelstellingen van het senior management geïntegreerd.

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

 

Zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, die de lichamelijke en geestelijke gezondheid garandeert, is een van onze belangrijkste verantwoordelijkheden.

Scroll