Logo
FR EN
NL
Scroll

Menu & zoekfunctie

Krijg hier een overzicht van de site en toegang tot de zoekfunctie

Sferisch menu

Klik hier om op de site te navigeren met het sferisch menu

Veiligheidsvoorschriften voor de uitvoering van werken voor Belfius

Belfius vindt het algemeen welzijn, veiligheid en gezondheid van al onze medewerkers uitermate belangrijk.

Veiligheidsregels zijn een noodzaak, maar veiligheid stopt niet bij deze regels; welzijn, veiligheid en gezondheid belangt ons allen aan, het is een recht voor één ieder van ons, dus ook voor de externe werknemers die in onze locaties werken uitvoeren.

De bedoelde locaties zijn deze die door Belfius contractueel werden opgelegd als plaats der werken.

Als opdrachtgever wensen wij onze leveranciers te ondersteunen in de informatieoverdracht die nodig is om de werken veilig te laten verlopen.

Daarvoor verwachten wij voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, dat u een aantal acties onderneemt:

  • lees de “veiligheids-en gezondheidsvoorschriften voor derden” grondig na en pas deze voorschriften nauwlettend toe bij de uitvoering van de werken.
  • deze “veiligheids-en gezondheidsvoorschriften voor derden” bevatten 3 belangrijke bijlagen:
     

• Bijlage 1: OVEREENKOMST “veiligheids-en gezondheidsvoorschriften voor derden”
Nadat Belfius u via mail de werken heeft toegewezen, dient deze OVEREENKOMST, voorzien van (een) rechtsgeldige handtekening(en), binnen de 2 werkdagen bezorgd te worden aan uw contactpersoon binnen Belfius. Pas na ontvangst van deze ondertekende OVEREENKOMST zal de bestelbon opgemaakt en bezorgd worden.

• Bijlage 2: “10 veiligheidsregels die uw werknemers moeten kennen”
Als leverancier dient u te zorgen voor gepaste opleiding en instructies voor de personen die u werken laat uitvoeren voor Belfius.  Elke werknemer die voor Belfius werkt, dient dit document te ondertekenen om aan te geven dat de nodige opleidingen en instructies gegeven werden.  Indien u personen voor Belfius laat werken die geen van de landstalen begrijpen, dient u als leverancier te zorgen voor bijkomende vertalingen en instructies waar nodig.

Deze documenten worden door de leverancier zelf bewaard en kunnen op eenvoudig verzoek door Belfius opgevraagd worden.

14 dagen voor de aanvang van de werken zal u een mail ontvangen waarbij gevraagd wordt om, binnen de 5 werkdagen, de coördinaten te bezorgen van de werknemers die in onze locatie werken komen uitvoeren. Door het bezorgen van deze coördinaten garandeert u ons tevens dat deze werknemers de  “10 veiligheidsregels die uw werknemers moeten kennen” ondertekend en begrepen hebben.

• Bijlage 3: Werkvergunning Belfius
In de “veiligheids-en gezondheidsvoorschriften voor derden” vindt u op pagina 7 een overzicht van de werken waar een werkvergunning voor nodig is.

  • Indien een werkvergunning nodig is, verwachten wij deze vooraf in ons bezit te hebben; spreek af met uw contactpersoon binnen Belfius.

 

Wij wensen u een aangename en veilige samenwerking met Belfius.