Logo
FR EN
NL
Scroll

Menu & zoekfunctie

Krijg hier een overzicht van de site en toegang tot de zoekfunctie

Sferisch menu

Klik hier om op de site te navigeren met het sferisch menu

Onze duurzame oplossingen

Duurzaam financieren en verzekeren

‏‏‎ ‎‎

Als 100% Belgische bank-verzekeraar laten we klantendeposito’s vrijwel volledig terugvloeien naar de Belgische samenleving en economie:

 • Eind 2022 bedroeg het totaal van ingezamelde deposito’s 102,1 miljard euro. Het totaal bedrag aan uitstaande kredieten bedroeg 109,8 miljard euro.
 • Met een stijging van 12% tot 25 miljard euro aan nieuwe langetermijnfinanciering verleent Belfius in 2022 meer dan ooit steun aan alle segmenten van de Belgische samenleving.

‏‏‎ ‎

Europa wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn.

In ons land wil Belfius zijn verantwoordelijkheid opnemen en de motor zijn om de Belgische economie steeds duurzamer te maken. We ontwikkelden een aanbod van financiële oplossingen voor onze klanten, waarmee die hun eigen duurzame bedrijfsdoelstellingen kunnen realiseren:

‏‏‎ ‎

 • Partnership met het Belgische bedrijf CO2logic: laat Belfius toe zijn klanten te begeleiden bij hun CO2-emissiereducties.
  Lees meer over onze samenwerking met CO2logic.
 • Energie-efficiënte projecten financieren via nieuwe technieken en programma’s, i.s.m. de Europese Investeringsbank (EIB):
  • BEEP (Belfius Energy Efficiency Package): met BEEP biedt Belfius overheids- en onderwijsinstellingen en social-profitorganisaties een uniek financieringspakket aan om hun investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie op te trekken.
   Lees meer over BEEP.
  • ELENA (European Local Energy Assistance) is een subsidieprogramma van de EIB samen met de Europese Commissie voor de uitvoering van projecten voor energie-efficiëntie en gebouwgelinkte hernieuwbare energie. Aan Belfius werd, als eerste en enige commerciële bank, een Elena-subsidie toegekend om zijn klanten actief te begeleiden in de realisatie van deze projecten.
  • Smart Cities & Climate Action & Circular Economy: al sinds 2014 pakken we samen met de Europese Investeringsbank (EIB) de uitdagingen van lokale overheden aan. Niet minder dan 189 projecten in alle uithoeken van het land zagen inmiddels het licht, samen goed voor een investering van meer dan 1,5 miljard euro.
   Lees meer over Smart Cities & Climate Action & Circular Economy
 • Smart Building & Renovation Solution (SBRS) is een all-informule voor de financiering van duurzame én betaalbare openbare gebouwen en zorginfrastructuur, gestoeld op de jarenlange ervaring van eigen vastgoedspecialisten en de expertise van gespecialiseerde, innovatieve partners. Lees meer over SBRS.
 • Belfius helpt Belgische gezinnen bij hun energiebesparende bouw- en renovatieprojecten, met twee specifiek kredietformules: de Groene renovatielening en het Woonkrediet voor Energiezuinig Bouwen.
 • Met onze Green Bonds bieden we overheden, intercommunales en bedrijven de mogelijkheid hun financiering te diversifiëren met “groene” uitgiften en hun duurzaamheidsbeleid te verstevigen.

‏‏‎ ‎‎

Kiezen voor hernieuwbare energie en groene investeringen


We zetten onze financieringscapaciteit maximaal in voor de transitie naar een koolstofarm energiesysteem via efficiënt energiegebruik en de ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie.

 • Tot en met 31 december 2019 investeerde Belfius ca 1,7 miljard euro in hernieuwbare energie. Het gaat om projecten op het vlak van biomassa, zonne-energie (PV-installaties), onshore- en offshore-windenergie, warmtekrachtkoppeling en energie-efficiëntie. Samen zorgen ze jaarlijks voor voldoende hernieuwbare energie om aan de energiebehoefte van ongeveer 3 miljoen Belgische gezinnen te voldoen en vermijden de uitstoot van ongeveer 4,5 miljoen ton CO₂ per jaar.
  We financieren geen bedrijven die actief zijn in de ontginning van steenkool en/of onconventionele olie- en gaswinning. In de sector van energieproductie financieren we geen projecten op basis van fossiele brandstoffen. Ondernemingen uit de sector van fossiele brandstoffen financieren we enkel bij de transitie naar nieuwe, hernieuwbare energietechnieken en -toepassingen. Het energietransitiebeleid van Belfius werd vastgelegd in de Transition Acceleration Policy (TAP).
 • Vendor leasing: financieringstechniek waarbij klanten van Belfius (o.a. fabrikanten, importeurs of distributeurs van machines) hun eigen klanten een oplossing kunnen bieden voor het gebruik van uitrustingsgoederen tegen periodieke betaling. De techniek leent zich bij uitstek als instrument voor een circulaire economie. Belfius Lease bestudeert ook de creatie van een platform voor tweedehandsmateriaal.
 • Belfius Auto Lease (BAL) profileert zich steeds meer als leverancier van duurzame mobiliteit:
  • Met E-Fleet, een all-in-one leaseoplossing voor elektrische wagens in combinatie met andere duurzame transportmiddelen, biedt BAL de mogelijkheid om thuis en in parkings van ondernemingen laadpalen te installeren.
  • Via een nieuw partnership met Cyclis versterkt Belfius Auto Lease zijn  mobiliteitsaanbod in België voor werkgevers en werknemers. Dit aanbod omvat fietsleasing van alle types van fietsen, met bovendien een uitgebreide dienstverlening.

‏‏‎ ‎‎

Specifieke verzekeringsoplossingen bij thema’s met grote maatschappelijke impact

Verzekeraars dragen van nature al bij tot duurzame oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke risico’s zoals vergrijzing, (aanvullende pensioenvorming, hospitalisatieverzekeringen, …), risico op vroegtijdig overlijden, dekking tegen natuurrampen, enz. Specifiek voor zulke thema’s werd het productaanbod van Belfius Insurance nog verfijnd, en dat zowel in het segment ”levensverzekeringen” als dat van de “niet-levensverzekeringen”:

 • De Drive for Life-garantie van de DVV autoverzekering biedt de 60-plusser een mobiliteitsgarantie waardoor zijn of haar verplichte autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid nooit wordt opgezegd. Klanten die rijden met een elektrisch of ander milieuvriendelijk voertuig, kunnen rekenen op een korting in functie van de CO2-uitstoot.
 • De woonverzekering Belfius Home & Family biedt een extra dekking voor kleinkinderen onder de hoede van grootouders en een dekking voor een tweede verblijf, vooral gericht op senioren.
 • De overlijdensverzekering Belfius Home Credit Protect biedt een optionele waarborg Ernstige Ziektes.
 • YuMe, een digitale begeleiding die klanten bewust maakt van de stijgende levensverwachting en hen helpt om zich voor te bereiden op belangrijke levensmomenten en nog te realiseren dromen. 

‏‏‎ ‎‎

Beleggen met maatschappelijke impact

Meer en meer beleggers hebben vandaag hogere verwachtingen inzake maatschappelijke impact van hun beleggingen. Los daarvan rust er op de banken een enorme taak om, vanuit maatschappelijke noodzaak, specifieke producten te ontwikkelen gericht op de aanpak van klimaatverandering, milieuvervuiling, schending van mensenrechten, waterschaarste, teloorgang van biodiversiteit, wapenopbod, vergrijzing, ….

Om die groeiende uitdagingen aan te pakken, bieden we beleggers een uitgebreid, transparant en gesegmenteerd aanbod van duurzame beleggingsfondsen, beheerd door Belfius Asset Management (onze dochteronderneming voor het beheer en de administratie van beleggingsfondsen) en Candriam (sinds lang de bevoorrechte externe partner van Belfius in dit domein). Zowel Belfius Asset Management als Candriam ondertekenden het kwaliteitshandvest "UNPRI" (United Nations Principles for Responsible Investment).

‏‏‎ ‎‎

Duurzaam fondsenbeheer volgens een aantal methodes

Afhankelijk van het soort belegging passen we diverse screeningniveaus en een specifieke benadering inzake duurzaam beleggen toe, soms in samenwerking met externe partners:


 1. Een basisscreening, die neerkomt op het toepassen van de wettelijk verplichte uitsluitingen.

 2. Een meer uitgebreide screening, op basis van eigen Belfius-beleidslijnen die verder gaan dan de wet. Lees ons beleid inzake exclusie en/of restricties van gevoelige sectoren en controversiële activiteiten.

 3. Een “Best-in-class”-benadering die enkel die bedrijven weerhoudt die het best presteren op het vlak van duurzame ontwikkeling binnen hun sector of regio.

 4. Een thematische benadering, die heel gericht op zoek gaat naar bedrijven die actief oplossingen bieden voor wereldwijde uitdagingen op het vlak van duurzaamheid, zoals waterschaarste en duurzaam bosbeheer, duurzame energie en schone technologie, voedselvoorziening en -kwaliteit, veiligheid en bescherming van persoonlijke gegevens en gezondheid.

Lees meer over de verschillende methodes van duurzaam beleggen die Belfius toepast.

‏‏‎ ‎‎

Toekomstfondsen

Een aantal fondsen die we in 2019 ontwikkelden, beleggen in entiteiten die oplossingen/producten aanbieden gericht op het aanpakken van een specifiek maatschappelijk en/of milieuprobleem. Belfius voegt daar nog een dimensie aan toe door goede doelen gerelateerd aan een beleggingsthema financieel te ondersteunen.

‏‏‎ ‎‎

Transition Acceleration Policy (TAP) : ESG-sectorcriteria toegepast op de activiteiten van Belfius

Zoals elke verzekeraar houdt Belfius Insurance een reserve aan om tegemoet te kunnen komen aan zijn contractuele verplichtingen, nl. de uitbetaling van kapitalen, rentes en schadevergoedingen aan klanten. Die reserve wordt grotendeels opgebouwd met de verzekeringspremies die de klant betaalde.

Belfius Insurance investeert deze reserves in overeenstemming met de principes van TAP, het sociale engagement van de hele Belfius Groep om bij te dragen tot de overgang naar een duurzame samenleving en economie. Dit beleid omvat beperkingen voor niet-duurzame sectoren en activiteiten (tabak, wapens, mijnbouw, energie, soja, palmolie, enz.). Belfius voert een diepgaande analyse uit om ervoor te zorgen dat deze activiteiten in overeenstemming zijn met het interne beleid op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur.

Door middel van TAP wil Belfius enerzijds de transitie bevorderen en anderzijds de negatieve effecten van zijn activiteiten verminderen door activiteiten die als niet-duurzaam worden beschouwd hetzij niet langer, hetzij in mindere mate te ondersteunen.

De TAP-principes zijn geïnspireerd op Belfius' inzet voor :

 • De principes van het Global Compact van de Verenigde Naties;
 • UNEP FI Principes voor Verantwoord Bankieren (PRB);
 • UNEP FI Principes voor duurzaam verzekeren (PSI) en ;
 • UNEP FI Principes voor Verantwoord Beleggen (PRI).

 

Op 31 december 2022 bedroeg de beleggingsportefeuille van Belfius Insurance ongeveer 14,183 miljard euro. Ze bestaat uit hypothecaire leningen (25,6%), vastgoed (5,77%) en beleggingen. Deze laatste vertegenwoordigen 9,73 miljard en zijn in lijn met het Transitieversnellingsbeleid op die datum.

 

Innovatie ten dienste van duurzame ontwikkeling

Bij Belfius zijn innovatie en duurzame ontwikkeling nauw met elkaar verbonden. We zien innovatie als een opstap naar een duurzame toekomst, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak. Verschillende technologische diensten die gebaseerd zijn op onze digitale expertise, zetten ondernemingen, hun werknemers, gemeenten en burgers aan tot duurzamer gedrag.

The (Belfius) Studio is een dochteronderneming van Belfius die haar bedrijfsmodel heeft opgebouwd rond het gebruik van blockchain als een innovatieve en concrete technologie om waardevolle en unieke oplossingen te creëren in België (en in het buitenland). Via applicaties gericht naar steden, gemeenten en intercommunales wil The Studio tegemoet komen aan de behoeften van Belfius-klanten in de publieke en sociale sector en biedt ze op die manier ook oplossingen aan particulieren. Ter illustratie:

 • My Waste, een app die werd gelanceerd door The Studio en de intercommunale vereniging voor afvalbeheer MIWA om de burgers van het Waasland aan te moedigen minder afval te produceren. Lees meer over MIWA MY WASTE.
 • City Vouchers: een digitaal platform, gelanceerd in 2020, gericht naar gemeenten, met als doel lokale aankopen en kortere leveringsketens te bevorderen, maar ook om de verarming van stadscentra tegen te gaan
 • Buck-e: digitaal mobiliteitsplatform, gericht op scholen en gemeenten, dat kinderen wil stimuleren om naar school te wandelen of te fietsen. Lees meer over Buck-e.

Buck-e

 ‎

 

Scroll