Logo
FR EN
NL
Scroll

Menu & zoekfunctie

Krijg hier een overzicht van de site en toegang tot de zoekfunctie

Sferisch menu

Klik hier om op de site te navigeren met het sferisch menu

Een verantwoordelijke bank-verzekeraar

De basis: een verantwoordelijke bedrijfsvoering

Een verantwoordelijke bedrijfsvoering start uiteraard bij de onderneming zelf, maar het engagement van elke medewerker is cruciaal.
 

Respect voor wetten en reglementen

 • We leven nauwgezet alle wetten en reglementen na, respecteren de gangbare regels en praktijken van de financiële sector en legden ons beleid vast in een Compliance Charter en een Integriteitsbeleid. We staan erop dat elke medewerker beschermd wordt door wetgeving en reglementering, en verwachten een strikte naleving van de afspraken.
 • We verwachten van elke medewerker een verantwoordelijke, integere beroepsattitude in de omgang met klanten en partners. De relatie met en tussen onze medewerkers is gebaseerd op integriteit, loyaliteit, transparantie, professionaliteit en wederzijds respect. Dit is moeilijk te vatten in richtlijnen, maar toch hebben we beleidslijnen opgesteld die helder en transparant zijn voor iedereen

Een lijst met alle policies en charters vindt u hier.

Belfius verwacht van elke medewerker

een verantwoordelijke, integere beroepsattitude.

‏‏‎ ‎

Uitgelicht: een correcte, fiscaal transparante belastingbetaler

 • We willen een verantwoordelijke belastingbetaler zijn, die rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen: werknemers, klanten, aandeelhouders, de overheid en de samenleving;
 • We leven alle fiscale wetten en procedures waaraan we onderworpen zijn nauwgezet na, en werken niet mee aan fraude;
 • Belastingen en voorheffingen die de klant verschuldigd is, houden we in en storten we door aan de fiscus, zoals de wet het voorschrijft. We verstrekken informatie aan binnenlandse of buitenlandse fiscale administraties, met maximaal respect voor de privacy van onze klanten;
 • We organiseren onze activiteiten op een fiscaal efficiënte manier, zoals een deugdelijk beheer vereist. Elke activiteit moet onderbouwd zijn met geldige zakelijke overwegingen, inhoudelijk relevant en transparant;
 • We wensen niet gevestigd te zijn in belastingparadijzen. Voor onze commerciële activiteiten focussen we uitsluitend op de Belgische markt. Voor enkele zeer specifieke activiteiten houden we entiteiten aan in Luxemburg en Ierland (In het jaarverslag 2019 wordt hierop verder ingegaan)

 

Doelstellingen, richtlijnen en verantwoordelijkheden van het fiscaal beleid van Belfius worden in detail beschreven in de Fiscale beleidsnota van de Belfius Groep.

‏‏‎ ‎

Kiezen voor maximale positieve impact

Om langetermijnwaarde te creëren voor de Belgische samenleving, moeten we duidelijke keuzes maken over wat we wel en niet doen. We gaan op zoek naar de domeinen waar we de grootste positieve impact kunnen hebben en vermijden keuzes met negatief effect.

‏‏‎ ‎

Spaargeld maximaal investeren in Belgische samenleving

Wie spaart bij Belfius, kan er van op aan dat zijn geld zo goed als volledig geherinvesteerd wordt in de Belgische samenleving en economie.

Concreet: in 2019 werd het spaargeld van de klanten voor 94% geïnvesteerd in de Belgische economie[1]: van elke 100 euro die werd gespaard[2](zie illustratie hieronder), ging 33 euro naar hypotheekleningen aan Belgische gezinnen, 2 euro naar andere leningen aan particulieren, 32 euro naar kredieten aan Belgische bedrijven en professionelen, 27 euro naar de financiering van overheidsprojecten. Van de overige 6 euro belegden we nog 2 euro in Belgische overheidsobligaties:

‏‏‎ ‎


[1] Deze verdeling werd berekend op niveau van Belfius Bank (zonder het gedeelte Verzekeringen)
[2] Commerciële deposito’s in de ruime betekenis (zicht-, spaar-, termijndeposito’s, retailobligaties en kasbons)

‏‏‎ ‎

Nieuwe bank- en verzekeringsoplossingen

Door nieuwe bank- en verzekeringsoplossingen te bedenken, nodigt Belfius elke klant (particulier, ondernemer of onderneming) uit om actief mee te werken aan de transitie naar een meer duurzame samenleving.

‏‏‎ ‎

Analyse van ESG-factoren

We houden onze activiteiten onder de ESG-loep (= impact op het vlak van milieu, maatschappelijk welzijn en deugdelijk bestuur) om de mogelijke ongewenste effecten ervan op mensen en leefomgeving te beperken of te vermijden. 

Daaruit volgen een reeks nieuwe en verscherpte beleidslijnen waarmee we onszelf beperkingen opleggen m.b.t. welbepaalde sectoren en activiteiten die we als niet-duurzaam beschouwen. Lees ons beleid inzake sectorbeperkingen in detail.

In 2020 ondertekende Belfius de volgende internationale toonaangevende duurzaamheidsnormen en -standaarden: 

 • UN Global Compact
 • UN Principles for Responsible Banking
 • UN Principles for Sustainable Insurance
   

Belfius zal zijn beleid inzake Mensenrechten formaliseren en verdiepen door vanaf 2021 op een “best effort” basis te rapporteren over zijn activiteiten volgens de UN Guiding Principles on Business & Human Rights en de Equator Principles.

‏‏‎ ‎

Governance van MVO binnen Belfius
 • Een transversale ESG-stuurgroep is verantwoordelijk voor de concretisering van de ESG-strategie en de toepassing ervan binnen hun domein. De ESG-stuurgroep rapporteert aan het directiecomité en aan de raad van bestuur.

 • De CSR-manager heeft de verantwoordelijkheid voor het dagdagelijkse duurzaamheidsbeleid binnen Belfius, de coördinatie van de ESG-stuurgroep en de dialoog met de stakeholders.

 • De commissie MVO is een werkgroep binnen het sociaal overleg van Belfius Bank. Het is een permanente denktank rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze organiseert concrete acties, mobiliseert en sensibiliseert medewerkers rond ecologische en sociale thema’s.

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

 

Scroll