Logo
FR EN
NL
Scroll

Menu & zoekfunctie

Krijg hier een overzicht van de site en toegang tot de zoekfunctie

Sferisch menu

Klik hier om op de site te navigeren met het sferisch menu

Risicobeheer

Conform Art. 194 van de “Bankenwet” beheert Belfius de risico’s in een op groepsniveau (Belfius Bank en Belfius Insurance) gecoördineerd en geïntegreerd risk management framework. Het is hierbij de bedoeling om te komen tot een risk management-coördinatie die de noodzakelijke samenhang verzekert, met inachtneming van de specifieke kenmerken van de entiteiten, hun verantwoordelijkheden en de wettelijke/reglementaire verplichtingen. De belangrijkste pijlers van dit risk management zijn een aangepaste risk governancestructuur, risk monitoring en besluitvormingsproces.

In de Risico-departementen van Belfius Bank en Belfius Insurance zorgen de CRO’s, samen met hun respectieve Risk Executive Comités (Risk ExCom), voor een adequate integratie en samenhang met betrekking tot de gebruikte methodes, tools en risk management.

In termen van de risk governance-structuur gaat Belfius als volgt te werk:

  • een vergelijkbare Committee governance en besluitvormingsproces: Raad van Bestuur, Risk Committee (Belfius Bank) – Risk & Underwriting Committee (Belfius Insurance), Risk ExComs Belfius Bank – Belfius Insurance,...;
  • leden van de raad van bestuur van Belfius Bank die zitting hebben in de Belfius Insurance Comités met het oog op een grotere coherentie;
  • gemeenschappelijke vergaderingen van Belfius Bank Risk Committee/Belfius Insurance Risk & Underwriting Committee kunnen worden georganiseerd.

 

Beide entiteiten hebben een gelijkaardig kader en aanpak voor risicobeleid & richtlijnen én gebruiken vergelijkbare en / of gemeenschappelijke instrumenten die zorgen voor consistentie en samenhang., evenals voor een geïntegreerd risiscobeheer en interne controles. 

De activiteiten van Belfius worden blootgesteld aan een aantal risico’s, zoals – maar niet uitsluitend –kredietrisico’smarktrisico’sliquiditeitsrisicooperationele risico’sverzekeringsrisico’s en overige niet-financiële risico’s.

De risk management governance en de data worden meer in detail beschreven in het risicorapport van Belfius dat beschikbaar is :

Scroll