Logo
FR EN
NL
Scroll

Menu & zoekfunctie

Krijg hier een overzicht van de site en toegang tot de zoekfunctie

Sferisch menu

Klik hier om op de site te navigeren met het sferisch menu

Klimaat & leefomgeving

Onze CO2 voetafdruk

Onze CO2-voetafdruk staat voor de uitstoot van broeikasgassen die voortkomt uit onze activiteiten en hangt grotendeels af van ons verbruik van fossiele brandstoffen.

Ondanks een lichte stijging van het aantal medewerkers tegenover 2018, daalde onze uitstoot in 2019 met 2,5% en hebben we momenteel een uitstoot van 15.870 ton CO2.

Meer details vind je hier >

Minder grondstoffen verbruiken, afval verminderen

Om CO2-neutraal te worden, werkt Belfius sinds kort samen met CO2logic. Doel is het energieverbruik in onze gebouwen, het afval, het papierverbruik en de verplaatsingen van het personeel te verminderen.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Energie

We hebben ons primaire energieverbruik in de afgelopen 5 jaar verder doen dalen met 44%. Dit komt neer op een besparing van ongeveer 78% sinds 2007. Belfius verbruikt uitsluitend groene stroom, die sinds 2008 wordt erkend door een label dat de duurzame bron ervan garandeert.


Water

Het verbruik in de hoofdkantoren daalde in 5 jaar tijd met 31% dankzij de evolutie van 3 naar 1 centraal gebouw en de toename van telewerk.


Papier

Naast energiebronnen is het printen de belangrijkste verbruikspost bij Belfius, goed voor bijna 845 ton in 2019 (bijna volledig FSC-gecertificeerd). Dit cijfer is goed voor een daling van 22% tegenover vorig jaar. Ons doel blijft een "papierloze" onderneming.


Afval

In 2019 daalde de afvalproductie in de hoofdzetel met 15% ten opzichte van 2018. Vooral het papierafval daalde sterk (35% tegenover 2018).


Woon-werkmobiliteit

Belfius werkte in 2000 een ambitieus Mobiliteitsplan uit dat de medewerkers aanmoedigt om massaal gebruik te maken van het openbaar vervoer en van de fiets.

Het resultaat van die jarenlange inspanningen is dat 79% van de medewerkers met het openbaar vervoer komt, een kleine 3% met de fiets en slechts 18% met de auto of moto.

‏‏‎ ‎

Steun aan circulair

Al sinds 2017 werkt Belfius mee aan twee Green Deals over Circulaire Aankopen in Vlaanderen. Na het succes hiervan bevestigde Belfius zijn engagement in 2019 door de Waalse Green Deal te ondertekenen.

Belfius maakt zijn aankopers regelmatig bewust van de principes van de circulaire economie en zette een database op als inspiratiebron voor circulaire aankopen.

‏‏‎ ‎

Green IT

In 2019 besloot Belfius om lid te worden van de club Green IT Belgium – de overeenkomst werd begin 2020 officieel ondertekend. Dit lidmaatschap zal ons in staat stellen om:

  • ons beter te positioneren wat betreft duurzame IT-dienstverlening aan onze klanten en medewerkers.
  • een zicht te krijgen op de ecologische voetafdruk van onze IT-diensten zodat we die in de toekomst kunnen verkleinen.
  • ons beter te positioneren tegenover gelijkaardige ondernemingen.
  • met de andere leden van gedachten te wisselen en "best practices" uit te wisselen.

‏‏‎ ‎

‎‎‎‎‎

 

Scroll