Logo
FR EN
NL
Scroll

Menu & zoekfunctie

Krijg hier een overzicht van de site en toegang tot de zoekfunctie

Sferisch menu

Klik hier om op de site te navigeren met het sferisch menu

Klimaat & leefomgeving

Onze CO2 voetafdruk

Onze CO2-voetafdruk staat voor de uitstoot van broeikasgassen die voortkomt uit onze activiteiten en hangt grotendeels af van ons verbruik van fossiele brandstoffen.

Onze uitstoot hangt grotendeels af van ons verbruik van fossiele brandstoffen. Hun daling in 2021 (-37% vergeleken met 2019, bij constante perimeter) hangt vooral samen met de gezondheidscrisis en de sterke toename van telewerken, naast onze inspanningen om de CO2-uitstoot al enkele jaren te verminderen.

Meer details vind je in ons 2021 jaarverslag (p. 90) >

Minder grondstoffen verbruiken, afval verminderen

Om CO2-neutraal te worden, werkt Belfius sinds kort samen met CO2logic. Doel is het energieverbruik in onze gebouwen, het afval, het papierverbruik en de verplaatsingen van het personeel te verminderen.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Energie

In 2020 en 2021 zal 100% van het elektriciteitsverbruik van Belfius voor zijn eigen activiteiten afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen.


Water

Ons waterverbruik op het hoofdkantoor is sinds 2019 drastisch gedaald, deels door de toename van thuiswerken als gevolg van de Covid-maatregelen.


Papier

Bewustmaking van de werknemers, gekoppeld aan het algemene gebruik van laptops, heeft de hoeveelheid papier die gebruikt wordt om te printen en te fotokopiëren vermindert met 24%. Bovendien is bijna al het papier FSC gecertificeerd.


Afval

De telewerkmaatregelen die in het kader van de Covid-19-crisis werden opgelegd hadden in 2021, net als in 2020, een positief effect op de hoeveelheid afval. Binnen de hoofdzetel daalde het volume met -57% ten opzichte van 2019. Belfius wil deze trend voortzetten en tussen 2019 en 2025 een totale vermindering van 50% bereiken.


Woon-werkmobiliteit

Vandaag gebruikt 71,8% van de medewerkers in de Brusselse hoofdzetel het openbaar vervoer om naar het werk te gaan, en 2,8% legt de hele reis per fiets of te voet af. Deze cijfers zijn het resultaat van een ambitieus mobiliteitsplan dat sinds het begin van de jaren 2000 in voege is.

‏‏‎ ‎

Steun aan circulair

Al sinds 2017 werkt Belfius mee aan twee Green Deals over Circulaire Aankopen in Vlaanderen. Na het succes hiervan bevestigde Belfius zijn engagement in 2019 door de Waalse Green Deal te ondertekenen.

Belfius maakt zijn aankopers regelmatig bewust van de principes van de circulaire economie en zette een database op als inspiratiebron voor circulaire aankopen.

‏‏‎ ‎

Green IT

In 2019 besloot Belfius om lid te worden van de club Green IT Belgium – de overeenkomst werd begin 2020 officieel ondertekend. Dit lidmaatschap zal ons in staat stellen om:

  • ons beter te positioneren wat betreft duurzame IT-dienstverlening aan onze klanten en medewerkers.
  • een zicht te krijgen op de ecologische voetafdruk van onze IT-diensten zodat we die in de toekomst kunnen verkleinen.
  • ons beter te positioneren tegenover gelijkaardige ondernemingen.
  • met de andere leden van gedachten te wisselen en "best practices" uit te wisselen.

‏‏‎ ‎

‎‎‎‎‎

 

Scroll