Belfius graphic element

Belfius Private Portfolio

De visie van de beheerder

Elke maand bestuderen de beheerders de evoluties op de markten. Ze geven u graag toelichting bij de verschillende strategieën die in de compartimenten werden toegepast. Hieronder ontdekt u hun visie op de trends in april 2024.

Multi Manager 50

1. Globale activastrategie

1. Onze strategie weerspiegelt in toenemende mate de laatste ontwikkelingen in de eurozone: de economische verrassingen zijn positief omdat het sentiment en de geldstromen mogelijk het tij hebben gekeerd. De interesse van beleggers lijkt te herstellen en met een over het algemeen aantrekkelijke risicopremie neemt het potentieel voor een inhaalslag door achterblijvers toe. We voegen wat bèta en cycliciteit toe aan de strategie om te profiteren van de steeds meer ondersteunende retoriek van centrale banken over aanstaande renteverlagingen.

2. We hebben de volgende beleggingsconvicties:

  • Onze aandelenallocatie is licht overwogen door een positievere kijk op de aandelenmarkt in de eurozone.
  • We hebben gezocht naar mogelijkheden in fors gedaalde aandelen in small- en mid-caps en beginnen nu bij te kopen in dit segment.

3. In de allocatie vastrentende waarden:

  • We hebben een positieve houding ten opzichte van de Europese duratie en mikken op de carry in een context van afkoelende inflatie.
  • We blijven blootgesteld aan groeilandenobligaties om te profiteren van de aantrekkelijke carry.
  • We handhaven een neutrale houding ten opzichte van Amerikaanse staatsobligaties, op zoek naar een nieuw, aantrekkelijker instapmoment.
  • We hebben onlangs ons standpunt ten aanzien van Europese investment grade-bedrijfsobligaties verlaagd naar neutraal.

4. We houden een longpositie aan in de Japanse yen en hebben een positie in een aantal grondstoffen, waaronder goud, omdat beide goede afdekkingen zijn in een risicoarm klimaat.

5. We verwachten dat Alternatieve beleggingen het goed zullen doen, omdat ze enige decorrelatie hebben met traditionele activa.

2. Regionale aandelenstrategie

Onze aandelenallocatie is licht overwogen door een positievere kijk op de aandelenmarkt in de eurozone.

We hebben gezocht naar mogelijkheden in fors gedaalde aandelen in small- en mid-caps en beginnen nu bij te kopen in dit segment.

3. Obligatiestrategie

We hebben een positieve houding ten opzichte van de Europese duratie en mikken op de carry in een context van afkoelende inflatie.

We blijven blootgesteld aan groeilandenobligaties om te profiteren van de aantrekkelijke carry.

We handhaven een neutrale houding ten opzichte van Amerikaanse staatsobligaties, op zoek naar een nieuw, aantrekkelijker instapmoment.

We hebben onlangs ons standpunt ten aanzien van Europese investment grade-bedrijfsobligaties verlaagd naar neutraal.

4. Portefeuillestrategie

Met de toevoeging van cycliciteit aan de portefeuille profiteert de strategie van een verbreding van de goudlokjesomgeving. Vooral in Europa zijn de economische verrassingen positief, wat leidt tot een verbetering van het sentiment en de geldstromen. De interesse van beleggers keert terug, en omdat de risicopremie over het algemeen aantrekkelijk is, zouden achterblijvers beter kunnen presteren in een context van economische verbetering en een inhaalslag. Naast de dataflow werden we gerustgesteld door de recente vergaderingen van de centrale banken en denken we dat de verwachte aanstaande renteverlagingen door de centrale banken een bijkomend element zijn dat steun zou moeten bieden en de langetermijnrente zou moeten afremmen, wat onze positieve visie op duratie ondersteunt. Wij blijven een positief standpunt innemen ten aanzien van Amerikaanse aandelen tegen de achtergrond van een positief EPS-momentum en zijn neutraal ten aanzien van Europa, Japan en de opkomende markten. We blijven ook carry halen via groeilandenobligaties.

5. Commentaar over het aandelengedeelte

We hebben een licht overwogen positie. De recente opwaartse groeiverrassingen en de aanstaande renteverlagingen kunnen de markten verder ondersteunen.

We handhaven een positief standpunt ten aanzien van Amerikaanse aandelen tegen de achtergrond van een positief EPS-momentum.

In Europa zijn de economische verrassingen nu positief, wat leidt tot een verbetering van het sentiment en de geldstromen. Daarom waarderen we aandelen uit de eurozone op van negatief naar neutraal en voegen we enkele small caps toe aan de portefeuille.

De waardering van de Britse markten blijft aantrekkelijk, met een potentieel voor multiples-expansie, maar er blijven verschillende risico's voor de vooruitzichten bestaan, waaronder een oncomfortabel hoge inflatie.

Japan wordt geconfronteerd met onzekerheid door een minder dovish BoJ en een mogelijk sterkere munt.

In China vertoont de economische activiteit enkele fragiele tekenen van stabilisatie, terwijl de prijsontwikkeling deflatoir blijft.

6. Commentaar over het obligatiegedeelte

2024 brengt meer voorspelbaarheid met zich mee naarmate de economische onzekerheden afnemen in de VS en in Europa, waar de energiecrisis werd vermeden. De onzekerheid blijft groot, niettemin in Duitsland. Bovendien hebben de ontwikkelde centrale banken hun manoeuvreerruimte weer vergroot.

Het 'goudlokje'-klimaat, dat wordt gekenmerkt door positieve groeiverrassingen en negatieve inflatieverrassingen, slaat over naar de eurozone. De groeiverrassingen zijn positief in alle belangrijke regio's, terwijl de inflatie alleen in de VS opwaarts verrast.

In China vertoont de economische activiteit voorzichtige tekenen van stabilisatie, terwijl de prijsontwikkeling deflatoir blijft.

Deze tekst heeft een louter informatief karakter. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Het bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van een of meerdere financiële instrumenten, noch een beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, en evenmin een bevestiging van enige transactie. Hoewel Belfius Bank de in deze tekst vermelde gegevens en bronnen zorgvuldig selecteert, kunnen vergissingen of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Belfius Bank garandeert in geen geval de volledigheid van de in deze tekst opgenomen informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van een onjuiste of onvolledige weergave van deze informatie. Belfius Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze tekst. De intellectuele eigendomsrechten van Belfius Bank moeten te allen tijde worden gerespecteerd. De inhoud van deze tekst mag niet gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belfius Bank.

Opgelet: Resultaten uit het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden, of prognoses van toekomstige resultaten van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst vormen geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, vergoedingen en andere lasten. Prestaties uitgedrukt in een andere munt dan die van het land van verblijf van de belegger zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de resultaten. Als deze tekst verwijst naar een specifieke fiscale behandeling, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan deze aan wijzigingen onderhevig zijn.

Deze tekst vormt geen onderzoek op beleggingsgebied in de zin van artikel 36 (1) van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565. Belfius Bank benadrukt dat deze informatie niet werd opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied, en evenmin onderworpen is aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.