Belfius graphic element

Belfius Private Portfolio

De visie van de beheerder

Elke maand bestuderen de beheerders de evoluties op de markten. Ze geven u graag toelichting bij de verschillende strategieën die in de compartimenten werden toegepast. Hieronder ontdekt u hun visie op de trends in april 2024.

Equities Global Infrastructure

1. Globale activastrategie

1. Onze strategie weerspiegelt in toenemende mate de laatste ontwikkelingen in de eurozone: de economische verrassingen zijn positief omdat het sentiment en de geldstromen mogelijk het tij hebben gekeerd. De interesse van beleggers lijkt te herstellen en met een over het algemeen aantrekkelijke risicopremie neemt het potentieel voor een inhaalslag door achterblijvers toe. We voegen wat bèta en cycliciteit toe aan de strategie om te profiteren van de steeds meer ondersteunende retoriek van centrale banken over aanstaande renteverlagingen.

2. We hebben de volgende beleggingsconvicties:

  • Onze aandelenallocatie is licht overwogen door een positievere kijk op de aandelenmarkt in de eurozone.
  • We hebben gezocht naar mogelijkheden in fors gedaalde aandelen in small- en mid-caps en beginnen nu bij te kopen in dit segment.

3. In de allocatie vastrentende waarden:

  • We hebben een positieve houding ten opzichte van de Europese duratie en mikken op de carry in een context van afkoelende inflatie.
  • We blijven blootgesteld aan groeilandenobligaties om te profiteren van de aantrekkelijke carry.
  • We handhaven een neutrale houding ten opzichte van Amerikaanse staatsobligaties, op zoek naar een nieuw, aantrekkelijker instapmoment.
  • We hebben onlangs ons standpunt ten aanzien van Europese investment grade-bedrijfsobligaties verlaagd naar neutraal.

4. We houden een longpositie aan in de Japanse yen en hebben een positie in een aantal grondstoffen, waaronder goud, omdat beide goede afdekkingen zijn in een risicoarm klimaat.

5. We verwachten dat Alternatieve beleggingen het goed zullen doen, omdat ze enige decorrelatie hebben met traditionele activa.

2. Regionale aandelenstrategie

Onze aandelenallocatie is licht overwogen door een positievere kijk op de aandelenmarkt in de eurozone.

We hebben gezocht naar mogelijkheden in fors gedaalde aandelen in small- en mid-caps en beginnen nu bij te kopen in dit segment.

3. Portefeuillestrategie

Nu de recessie die veel markteconomen (maar niet de economen van Ausbil) vreesden minder waarschijnlijk lijkt, richten centrale bankiers (en beleggers) zich op de timing en omvang van de rente.

Nu de economische activiteit en de kern-CPI over het algemeen een neerwaartse trend vertonen, zullen de belangrijkste centrale banken afhankelijk blijven van data tot 2024. Tegen deze achtergrond blijven de vooruitzichten voor infrastructuur positief en een zeer aantrekkelijke kans voor de langetermijnbelegger.

De inflatie daalt weliswaar, maar blijft hoog, en de economische activiteit is sterk, maar onder de trend. Dit zou de groei van de kasstroom voor de beleggingsklasse moeten blijven ondersteunen, en wanneer de rente wordt verlaagd, zal dit de kapitaalkosten in de sector doen dalen.

Deze tekst heeft een louter informatief karakter. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Het bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van een of meerdere financiële instrumenten, noch een beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, en evenmin een bevestiging van enige transactie. Hoewel Belfius Bank de in deze tekst vermelde gegevens en bronnen zorgvuldig selecteert, kunnen vergissingen of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Belfius Bank garandeert in geen geval de volledigheid van de in deze tekst opgenomen informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van een onjuiste of onvolledige weergave van deze informatie. Belfius Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze tekst. De intellectuele eigendomsrechten van Belfius Bank moeten te allen tijde worden gerespecteerd. De inhoud van deze tekst mag niet gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belfius Bank.

Opgelet: Resultaten uit het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden, of prognoses van toekomstige resultaten van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst vormen geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, vergoedingen en andere lasten. Prestaties uitgedrukt in een andere munt dan die van het land van verblijf van de belegger zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de resultaten. Als deze tekst verwijst naar een specifieke fiscale behandeling, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan deze aan wijzigingen onderhevig zijn.

Deze tekst vormt geen onderzoek op beleggingsgebied in de zin van artikel 36 (1) van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565. Belfius Bank benadrukt dat deze informatie niet werd opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied, en evenmin onderworpen is aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.