Belfius graphic element

Belfius Private Portfolio

De visie van de beheerder

Elke maand bestuderen de beheerders de evoluties op de markten. Ze geven u graag toelichting bij de verschillende strategieën die in de compartimenten werden toegepast. Hieronder ontdekt u hun visie op de trends in april 2024.

Equities European Entrepreneurs

1. Globale activastrategie

Onze assetallocatie toont een relatieve voorkeur voor obligaties boven aandelen, omdat de risicopremie op aandelen momenteel onvoldoende is om beleggers aan te moedigen de activaklasse te herwegen.

We hebben de volgende beleggingsconvicties:

  • Over het algemeen zijn we licht onderwogen in aandelen.
  • Wat betreft regionale allocatie zijn we onderwogen in aandelen uit de eurozone, omdat de kans op een krimp van de activiteit is toegenomen.
  • We zijn neutraal voor de VS, Japan en opkomende markten.
  • We verkiezen nog steeds laatcyclische sectoren. Gezien de verwachte geleidelijke daling van de obligatierente en de bewezen winstbestendigheid zijn we positiever geworden over de Amerikaanse technologiesector.

In de allocatie vastrentende waarden:

  • We richten ons op investment grade bedrijfsobligaties als bronnen van carry.
  • We kopen ook Europese en Amerikaanse staatsobligaties met als doel te profiteren van de stijging van de rente en de obligatierente in een context van vertragende economische activiteit en afkoelende inflatie.
  • We blijven blootgesteld aan groeilandenobligaties om te profiteren van de aantrekkelijke carry.

We houden een longpositie aan in de Japanse yen en hebben een positie in een aantal grondstoffen, waaronder goud, omdat beide goede afdekkingen zijn in een risicoarm klimaat.

We verwachten dat Alternatieve beleggingen het goed zullen doen, omdat ze enige decorrelatie hebben met traditionele activa.

We verwachten dat Alternatieve beleggingen het goed zullen doen, omdat ze enigszins afwijken van traditionele activa.

2. Regionale aandelenstrategie

Over het algemeen zijn we licht onderwogen in aandelen.

Wat betreft regionale allocatie zijn we onderwogen in aandelen uit de eurozone, omdat de kans op een krimp van de activiteit is toegenomen.

We zijn neutraal voor de VS, Japan en opkomende markten.

We verkiezen nog steeds laatcyclische sectoren. Gezien de verwachte geleidelijke daling van de obligatierente en de bewezen winstbestendigheid zijn we positiever geworden over de Amerikaanse technologiesector.

3. Portefeuillestrategie

In november boekten zowel de portefeuille als de benchmark positieve rendementen, waarbij de strategie slechter presteerde dan de benchmark. Wat het land betreft, was China de grootste tegenstander, aangezien de algemene druk op het land hoog bleef als gevolg van de huidige economische uitdagingen en geopolitieke spanningen. Als gevolg hiervan behoorden Ping An Insurance, Alibaba en BYD tot de zwakst presterende portefeuilles. Onze Koreaanse aandelen presteerden deze maand het sterkst, maar presteerden iets minder goed dan de Koreaanse indexnamen onder leiding van Samsung Electronics. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door robuuste rendementen in India en Latam. India bleef buitenlandse instroom aantrekken en de waarderingen van Latijns-Amerika profiteerden van de versoepelingscyclus, vooral in Brazilië. Thematisch werden de rendementen ook geholpen door AI-gerelateerde namen.

Wat de portefeuilleactiviteiten betreft, hebben we onze belangen in Alibaba en Ping An Insurance in China afgebouwd. We verhoogden onze blootstelling aan defensievere Chinese namen in de gezondheidszorg, zoals Jiangsu Hengrui (farmaceutisch) en Wuxi AppTec (biotech). We hebben Nu Holdings (digitaal bankieren) in Brazilië geïnitieerd, terwijl we XP (beleggingsdienst) hebben afgestoten. We introduceerden PZU, een leider onder de Poolse verzekeringsmaatschappijen.

Deze tekst heeft een louter informatief karakter. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Het bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van een of meerdere financiële instrumenten, noch een beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, en evenmin een bevestiging van enige transactie. Hoewel Belfius Bank de in deze tekst vermelde gegevens en bronnen zorgvuldig selecteert, kunnen vergissingen of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Belfius Bank garandeert in geen geval de volledigheid van de in deze tekst opgenomen informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van een onjuiste of onvolledige weergave van deze informatie. Belfius Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze tekst. De intellectuele eigendomsrechten van Belfius Bank moeten te allen tijde worden gerespecteerd. De inhoud van deze tekst mag niet gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belfius Bank.

Opgelet: Resultaten uit het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden, of prognoses van toekomstige resultaten van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst vormen geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, vergoedingen en andere lasten. Prestaties uitgedrukt in een andere munt dan die van het land van verblijf van de belegger zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de resultaten. Als deze tekst verwijst naar een specifieke fiscale behandeling, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan deze aan wijzigingen onderhevig zijn.

Deze tekst vormt geen onderzoek op beleggingsgebied in de zin van artikel 36 (1) van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565. Belfius Bank benadrukt dat deze informatie niet werd opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied, en evenmin onderworpen is aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.