Bepaal uw beleggersprofiel en krijg persoonlijk advies

Met onze persoonlijke begeleiding helpen we u om doordacht te beleggen en uw rendement te optimaliseren. Op basis van uw profiel krijgt u advies op uw maat. Daarbij selecteren we ook de meest geschikte beleggingsproducten voor u. Waar en wanneer het u uitkomt, zowel online als in uw kantoor.

Uw beleggersprofiel

Interesse in beleggen? We leren u graag beter kennen om u zo persoonlijk mogelijk te kunnen adviseren. Daarom maken we samen met u uw beleggersprofiel op. Dat doen we aan de hand van een vragenlijstje. 

Uw financiële mogelijkheden
Eerst kijken we even naar uw persoonlijke situatie en financiële mogelijkheden. Uw inkomsten, uitgaven, spaargeld… U kan hier ook aangeven of u een bedrag opzij wil houden voor (on)voorziene kosten. Zo krijgen we zicht op uw beleggingscapaciteit en kunnen we inschatten wat u financieel het best uitkomt.

Uw strategie
Daarna bepalen we samen uw strategie. Hoeveel risico wil u nemen? Waarvoor belegt u? Welk doel hebt u voor ogen? Bijvoorbeeld een startkapitaal voor uw kinderen, een lang gekoesterde droom, een periodiek inkomen, een aanvullend pensioen…

Uw kennis en ervaring
Het is belangrijk dat u goed begrijpt waarin u belegt. Daarom peilen we ook naar uw kennis van en ervaring met beleggen. Hebt u al eens belegd of niet? Bent u ervaren of minder ervaren? Wat met uw kennis? Hoe beter we u (leren) kennen, hoe beter we u kunnen begeleiden bij uw beleggingen.


Advies geknipt voor u

Op basis van uw profiel krijgt u beleggingsadvies dat helemaal bij u en uw budget past. Inclusief de meest geschikte beleggingsproducten voor u. Die producten zijn uiteraard afgestemd op uw persoonlijke situatie en risicoappetijt. Daarbij onderscheiden we 3 productcategorieën die gaan van ‘voorzichtig’ tot ‘risicovol’: Comfort, Balanced, Dynamic. U krijgt telkens beleggingsadvies waarin we duidelijk aangeven waarom bepaalde producten (niet) bij u passen.

Persoonlijk beleggingsadvies

Demo: Beleg op úw maat en volgens úw budget

Starten met beleggen

Regelmaat loont. Vandaar deze stelregel: geregeld of op vaste tijdstippen beleggen. Met regelmaat beleggen biedt u doorgaans een hogere return. Al vanaf 25 euro per maand.

Bekijk alle mogelijkheden

Ervaren in beleggen

Een evenwichtig verdeelde portefeuille rendeert. Spreid uw beleggingen dus in de tijd en over verschillende sectoren, regio’s en activaklassen heen.

Hoe uw portefeuille samenstellen?

Alle beleggingsproducten

In welke (duurzame) producten kan u beleggen? Wat zijn hun voordelen? Een overzicht van fondsen, obligaties, levensverzekeringen, kasbons, termijnrekeningen en staatsbons.

Ga naar alle beleggingsproducten

Onze beleggingsbenadering

 • Krijg individueel advies waar en wanneer u wil

  U kan bij ons terecht voor individueel beleggingsadvies: waar en wanneer u wil, in uw kantoor en online via het kanaal van uw keuze; Belfius Direct Net, ons Belfius Mobile apps en Belfius Tablet, net als, onder bepaalde voorwaarden, telefonisch. Bekijk hier onze gedetailleerde brochure.

  Dat beleggingsadvies wordt niet op onafhankelijke basis verstrekt. We bevelen immers vooral financiële instrumenten aan die worden uitgegeven of geleverd door entiteiten uit de Belfius Bank-groep of door entiteiten waarmee Belfius Bank juridische en/of economische banden heeft.

  Voor financiële diensten en instrumenten die Belfius niet in zijn aanbod heeft, zoals aandelen, obligaties van derden en fondsen die beheerd worden door asset managers met wie Belfius geen juridische of economische banden heeft, verstrekken we geen enkel advies bij aankoopverrichtingen of bij intekening. We verstrekken u alleen de informatie waarover we beschikken en voeren uw instructies uit.

 • U wil zelf beleggingsbeslissingen nemen, zonder advies

  Het advies is een gratis beleggingsdienst van Belfius. U hebt er onder meer toegang toe via uw pc, uw smartphone of uw tablet. U kan er ook voor kiezen om geen advies te krijgen en zelf uw verrichtingen uit te voeren via die 3 kanalen.

  U kan ook naar een kantoor gaan of van Belfius Direct Private gebruikmaken. Als u dan een product uit het Belfius-gamma wil kopen of verkopen, dan krijgt u systematisch advies van ons – behalve in het specifieke geval dat u zou weigeren uw beleggersprofiel op te stellen. Wil u in een product wil beleggen dat geen deel uitmaakt van ons gamma, dan gaan we na of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om het risico ervan in te schatten. Voldoet u niet aan de criteria, dan zeggen we u dat, maar voeren we uw order toch als u daarom vraagt.

  De distributiekanalen waarmee u uw aan- of verkoopverrichtingen kan uitvoeren, zijn de volgende. Elk kanaal heeft zijn eigen regels.

  • onze digitale kanalen: Belfius Direct Net en de apps Belfius Mobile en Belfius Tablet
  • uw kantoor
  • Comfort Banking

Spaar en beleg waar en wanneer u wil!


Beheer uw beleggingen en uw spaargeld online met uw smartphone of tablet dankzij de apps, of via Belfius Direct Net op uw pc. Geniet bovendien 10% korting op bepaalde transacties. U vindt alle informatie hier.

Vertrouw uw beleggingen gratis toe aan Belfius


Als u uw beleggingen (kasbons, obligaties, fondsen, Staatsbons…) aan Belfius toevertrouwt, betalen we de kosten van deze transactie terug. U vindt alle informatie hier.

Bijkomende informatie

 • Beleggen: potentiële risico’s en beschermingsmaatregelen

  Sommige beleggingsproducten houden risico’s in. We geven een kort overzicht.

 • Beleid voor de uitvoering van uw orders

  We stellen alles in het werk om uw orders tegen de best mogelijke voorwaarden uit te voeren. Ons speciaal beleid vindt u hier terug.

  Wilt u weten hoe Belfius zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve opvolging van de verschillende aspecten die in dit document vermeld staan? Ontdek dit dan hier.

 • Wat betekent de Europese beleggingsrichtlijn MIFID voor u?

  Het gaat om de bescherming van uw belangen als belegger. Bij het verlenen van beleggingsadvies verplichten de MIFID-gedragsregels de financiële instellingen om 3 belangrijke principes na te leven:

  • eerlijk, redelijk en professioneel handelen, zodat de belangen van de klant zo efficiënt mogelijk worden behartigd
  • aangepaste, volledige, correcte, duidelijke en niet-bedrieglijke informatie geven, zodat de klant zijn beleggingsbeslissingen met kennis van zaken neemt
  • rekening houden met de individuele situatie van de klant, zodat de geadviseerde beleggingen aan zijn strategie en vereisten beantwoorden

  U vindt alle informatie hier .

 • Maatregelen om mogelijke belangenconflicten te vermijden

  Belfius vindt het erg belangrijk dat zijn medewerkers en de medewerkers bij een gevolmachtigde bankagent (CVBA) in alle omstandigheden professioneel zijn en zowel hun reputatie als de onze niet beschamen. Hierover bestaan verplichtingen en aanbevelingen, zowel binnen MiFID als daarbuiten. Belfius neemt interne maatregelen om:

  • situaties die kunnen leiden tot belangenconflicten met klanten en tussen klanten onderling, te vermijden
  • dergelijke situaties te beheersen

  Sommige maatregelen zijn algemeen; andere richten zich tot specifieke doelgroepen (bv. beperkingen voor volmachten op rekeningen van klanten, richtlijnen inzake schenkingen, legaten en gelijkaardige begunstiging van klanten). Belfius registreert uw gegevens (bv. bewijsstukken van een schenking) met het oog op interne controles op het naleven van de maatregelen (en dus niet voor marketingdoeleinden).