Obligaties en gestructureerde schuldinstrumenten

Reclame

Obligatie MG Real Estate

RECLAME - Openbaar aanbod van 2 obligaties van MG Real Estate

Intekening mogelijk vanaf woensdag 19 mei 2021 9u via Belfius Direct Net of onze app Belfius Mobile


Aan beleggen in obligaties zijn risico’s verbonden. Lees het prospectus alvorens te beleggen.

Meer info

Het betreft hier producten die door Belfius Bank, Belfius Financing Company of andere emittenten (overheden, ondernemingen) worden uitgegeven. Door in één van deze producten te beleggen, kan u uw portefeuille diversifiëren.

Onderstaande obligaties en gestructureerde schuldinstrumenten met of zonder recht op terugbetaling van de inleg zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Door te beleggen in obligaties en gestructureerde schuldinstrumenten met recht op terugbetaling van de inleg leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt om 100 % van het belegde kapitaal terug te betalen op de eindvervaldag.

Een belegging in gestructureerde schuldinstrumenten zonder recht op terugbetaling van de inleg houdt voor de emittent geen verbintenis in om op de eindvervaldag het belegde kapitaal terug te betalen. U loopt in dat geval dus een kapitaalrisico.

Gelieve het volledige basisprospectus, en alle eventuele supplementen, het essentiële informatiedocument voor wat betreft gestructureerde schuldinstrumenten (Key Information Document, KID), de final terms en de productfiche te lezen, vooraleer de beslissing te nemen om te beleggen.


Meer info omtrent de voornaamste kenmerken van een obligatie en gestructureerde schuldinstrumenten.

 

Nieuwe tijdelijke uitgiften

 

Schuldinstrument met recht op terugbetaling van de inleg


Belfius Financing Company (LU) Callable Interest 06/2031


 • Looptijd 10 jaar
 • In Euro
 • De emittent heeft het recht om de uitgifte vervroegd terug te betalen na 5 jaar
 • De eerste 5 jaar vaste jaarlijkse coupon, nadien, variabele jaarlijkse coupon
 • Op de eindvervaldag hebt u recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal

Belfius Financing Company (LU) Callable Interest 06/2031, schuldinstrument met recht op terugbetaling van de inleg. Voor meer informatie over de risico’s, gelieve het prospectus te consulteren

Schuldinstrument met recht op terugbetaling van de inleg


Belfius Financing Company (LU) Multicall Be=Long 06/2031


 • Looptijd : max 10 jaar (vervroegde terugbetaling jaarlijks mogelijk vanaf jaar 6)
 • In Euro
 • De potentiële meerwaarde op de eindvervaldag hangt af van de prestaties van de iStoxx Solactive Ageing Population Europe (SOAGE)
 • Op de eindvervaldag hebt u recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal

Belfius Financing Company (LU) Multicall Be=Long 06/2031, schuldinstrument met recht op terugbetaling van de inleg. Voor meer informatie over de risico’s, gelieve het prospectus te consulteren

Schuldinstrument met recht op terugbetaling van de inleg


Belfius Financing Company (LU) Memory Notes 06/2031


 • Looptijd: 10 jaar
 • In Euro
 • De potentiële meerwaarde op de eindvervaldag hangt af van de prestaties van de iStoxx Euro Stoxx Select Dividend 30 (SD3E)
 • Op de eindvervaldag hebt u recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal

Belfius Financing Company (LU) Memory Notes 06/2031, schuldinstrument met recht op terugbetaling van de inleg. Voor meer informatie over de risico’s, gelieve het prospectus te consulteren

 

Schuldinstrument met gedeeltelijk recht op terugbetaling van de inleg


Belfius Financing Company (LU) Cure, Health & Wellbeing 95 07/2026


 • Looptijd 5 jaar
 • In Euro
 • De emittent verbindt zich er niet toe om het volledige belegde kapitaal op eindvervaldag terug te betalen (5% kapitaalverlies mogelijk)
 • Zonder tussentijdse coupons
 • De potentiële meerwaarde op de eindvervaldag hangt af van de prestaties van de iStoxx Solactive Cure, Health & Wellbeing Index (SOLCHWP)

Belfius Financing Company (LU) Cure, Health & Wellbeing 95 07/2026, schuldinstrument in euro met recht op terugbetaling van 95% van de inleg. Voor meer informatie over de risico’s, gelieve het prospectus te consulteren

  

Schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de inleg


Belfius Financing Company (LU) Opti Performer Banks 07/2027


 • Looptijd 6 jaar
 • In Euro
 • De emittent verbindt zich er niet toe om het volledige belegde kapitaal op eindvervaldag terug te betalen (aanzienlijk kapitaalverlies mogelijk).
 • De potentiële meerwaarde op de eindvervaldag hangt af van de prestaties van de Euro Stoxx Banks (SX7E)

Belfius Financing Company (LU) Opti Performer Banks 07/2027, schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de inleg. Voor meer informatie over de risico’s, gelieve het prospectus te consulteren.