Obligaties, gestructureerde notes en derivaten

Het betreft hier producten die Belfius Bank, Belfius Financing Company of andere emittenten (overheden, ondernemingen) uitgeven om geld op te halen op de markten.

Door in één van deze producten te beleggen, leent u uw spaargeld aan de uitgevende instelling. Tegelijkertijd diversifieert u uw portefeuille om hem potentieel rendabel te maken.

Raadpleeg het uitgifteprogramma (Meer info > Documenten) vooraleer op een product in te tekenen.

Meer info omtrent de voornaamste kenmerken van een obligatie, een gestructureerde note of een derivaat.Ontdek de nieuwe producten, beschikbaar vanaf 2 april 9u tot en met 3 mei 21u

Elke product is aankoopbaar vanaf 1.000 euro en de betaling zal begin mei plaatsvinden

De aanbeveling van onze experten voor deze maand

Gestructureerde note met een maximale looptijd van 8 jaar

  • Tijdens de 4 eerste jaren met een vooraf gekende coupon
  • Tijdens de 4 laatste jaren,
    • ofwel vooraf gekende coupon,
    • ofwel een vervroegde terugbetaling
  • U hebt recht op terugbetaling van uw belegde kapitaal, zowel op de eindvervaldag als bij vervroegde terugbetaling na 4 jaar, behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement of bail-in van de garant

Meer info

 

 


 

Andere producten

Goed om te weten

Wist u dat u ook via fondsen in obligaties kan beleggen?

  • U belegt dan in meerdere obligaties en niet in één enkele obligatie die door een onderneming wordt uitgegeven. Dit biedt u een maximale diversificatie.
  • Meerdere beleggingsstrategieën zijn beschikbaar (rendement, regio, overheids- of privé-emittent enz.)… U kiest die welke u het beste past.

Deze maand delen onze experten hun overtuigingen over de obligatiemarkten

We blijven positief ten aanzien van obligatiefondsen van opkomende landen