Obligaties, gestructureerde notes en derivaten

Het betreft hier producten die Belfius Bank, Belfius Financing Company of andere emittenten (overheden, ondernemingen) uitgeven om geld te lenen en/of te transfereren op de markten.
Door in één van deze producten te beleggen, leent u uw spaargeld aan de uitgevende instelling. Tegelijkertijd diversifieert u uw portefeuille om hem potentieel rendabel te maken.


Meer info omtrent de voornaamste kenmerken van een obligatie, een gestructureerde note of een derivaat.

Op 22-09-2020 werd een nieuw Basisprospectus goedgekeurd en gepubliceerd door de FSMA. De beleggers die reeds hebben ingeschreven op een obligatie, gestructureerde note of derivaat, hebben tot het einde van de inschrijvingsperiode het recht hun inschrijving terug te trekken.


Meer informatie vindt u op de productfiches of de webpagina’s van de volgende producten:

 • BFC (LU) Step Up 10/2020 – 10/2026;
 • BFC (LU) Health Care 95 10/2025;
 • BFC (LU) Wo=Men & Diversity 90 10/2026;
 • BFC (LU) USD 10/2020 – 10/2025;
 • BFC (LU) AUD 10/2020 – 10/2024;
 • BFC (LU) Private Notes Banks 11/2026.
 

Nieuwe tijdelijke uitgiften

Bepaalde nieuwe producten zijn te koop vanaf 1.000 euro.

U wenst te beleggen met een product waarvan alles op voorhand gekend is


 • U belegt in euro
 • Voor een vaste looptijd
 • Met een jaarlijkse coupon

Ontdek de nieuwe obligatie


U zoekt een hogere potentieel rendement en aanvaardt om een risico te nemen op het belegde kapitaal


Meerdere producten zijn mogelijk:

Obligaties met vaste rente in vreemde munt


 • U belegt in een obligatie met vaste coupon maar in een buitenlandse vreemde munt
 • Looptijd en coupons zijn vooraf gekend
 • Voor deze producten is de coupon groter dan een coupon voor een product in euro
 • Het risico betreft het rendement in euro dat niet vooraf gekend is. Als u het geïnvesteerde kapitaal aan het einde van de looptijd omzet in euro, bestaat de mogelijkheid tot kapitaalverlies bij een negatieve koersbeweging van de valuta ten opzichte van de euro

2 nieuwe obligaties in september:

Een obligatie in Amerikaanse dollar (USD) met een looptijd van 5 jaar

Een obligatie in Australische dollar (AUD) met een looptijd van 6 jaar

Derivaten


 • U belegt in euro
 • Looptijd is vooraf gekend
 • Voor elk product is vooraf het maximale potentiële rendement gekend, net zoals het risico niveau.
 • Elk product heeft zijn eigen kenmerken:
  • De onderliggende waarde (bijvoorbeeld een index gekoppeld aan een beursindex, een thema…)
  • Het niveau van het potentieel rendement bij verhoging
  • Het risico van kapitaalverlies bij een daling

1 nieuw derivaat in september:

Derivaat met een looptijd van 5 jaar waarvan het rendement afhangt van de index gelinkt aan de gezondheid, met een maximaal risico op het belegde kapitaal van 5%

 
 

Goed om te weten

Wist u dat u ook via fondsen in obligaties kan beleggen?

 • U belegt dan in meerdere obligaties en niet in één enkele obligatie die door een onderneming wordt uitgegeven. Dit biedt u een maximale diversificatie.
 • Meerdere beleggingsstrategieën zijn beschikbaar (rendement, regio, overheids- of privé-emittent enz.)... U kiest die welke u het beste past.
 • Elke belegging houdt een zeker risico in. U hebt geen zekerheid dat u uw belegde kapitaal recupereert op de vervaldag.

De experten van Belfius delen hun overtuigingen over de obligatiemarketen

We blijven positief ten aanzien van obligatiefondsen van opkomende landen omdat ze meer rente opleveren dan die van Europese landen

Meer info