Obligaties, gestructureerde notes en derivaten

Het betreft hier producten die Belfius Bank, Belfius Financing Company of andere emittenten (overheden, ondernemingen) uitgeven om geld te lenen en/of te transfereren op de markten.
Door in één van deze producten te beleggen, leent u uw spaargeld aan de uitgevende instelling. Tegelijkertijd diversifieert u uw portefeuille om hem potentieel rendabel te maken.


Meer info omtrent de voornaamste kenmerken van een obligatie, een gestructureerde note of een derivaat.

 

Nieuwe tijdelijke uitgiften in oktober

U wenst te beleggen met een product waarvan alles op voorhand gekend is


 • U belegt in euro
 • Voor een vaste looptijd
 • Met een jaarlijkse coupon
 • Vanaf 1.000 euro

Ontdek de nieuwe obligatie


U zoekt een hoger potentieel rendement en aanvaardt om een risico te nemen op het belegde kapitaal


Meerdere producten zijn mogelijk:

Obligaties met vaste rente in vreemde munt


 • U belegt in een obligatie met vaste coupon maar in een buitenlandse vreemde munt
 • Looptijd en coupons zijn vooraf gekend
 • Voor deze producten is de coupon groter dan een coupon voor een product in euro
 • Het risico betreft het rendement in euro dat niet vooraf gekend is. Als u het geïnvesteerde kapitaal aan het einde van de looptijd omzet in euro, bestaat de mogelijkheid tot kapitaalverlies bij een negatieve koersbeweging van de valuta ten opzichte van de euro

2 nieuwe obligaties in oktober:

Een obligatie in Noorse Kroon (NOK) met een looptijd van 6 jaar (min 15.000 NOK)

Een obligatie in Nieuw-Zeeelandse dollar (NZD) met een looptijd van 6 jaar (min 2.000 NZD)

Obligaties met variabele rente in vreemde munt


 • U belegt in een obligatie in een buitenlandse vreemde munt
 • Looptijd is vooraf gekend
 • Coupon is vooraf gekend maar is variabel (in de meeste gevallen berekend op basis van renteverschillen tussen 2 looptijden).
 • Voor deze producten is de coupon groter dan een coupon voor een product in euro
 • Het risico betreft het rendement in euro dat niet vooraf gekend is. Als u het geïnvesteerde kapitaal aan het einde van de looptijd omzet in euro, bestaat de mogelijkheid tot kapitaalverlies bij een negatieve koersbeweging van de valuta ten opzichte van de euro

1 nieuwe obligatie in oktober:

Ontdek de nieuwe obligatie in Amerikaanse dollar (USD) met een looptijd van 5 jaar (min 2.000 USD)

Derivaten


 • U belegt in euro
 • Looptijd is vooraf gekend
 • Voor elk product is vooraf het maximale potentiële rendement gekend, net zoals het risico niveau.
 • Elk product heeft zijn eigen kenmerken:
  • De onderliggende waarde (bijvoorbeeld een index gekoppeld aan een beursindex, een thema…)
  • Het niveau van het potentieel rendement bij verhoging
  • Het risico van kapitaalverlies bij een daling
 • Vanaf 1.000 euro

2 nieuwe derivaten in oktober:

Derivaat met een looptijd van 5 jaar waarvan het rendement afhangt van de index gelinkt aan de gezondheid, met een maximaal risico op het belegde kapitaal van 5%

Derivaat met een looptijd van 6 jaar waarvan het rendement afhangt van de index gelinkt aan gendergelijkheid & diversiteit, met een maximaal risico op het belegde kapitaal van 10%

 
 

Goed om te weten

Wist u dat u ook via fondsen in obligaties kan beleggen?

 • U belegt dan in meerdere obligaties en niet in één enkele obligatie die door een onderneming wordt uitgegeven. Dit biedt u een maximale diversificatie.
 • Meerdere beleggingsstrategieën zijn beschikbaar (rendement, regio, overheids- of privé-emittent enz.)... U kiest die welke u het beste past.
 • Elke belegging houdt een zeker risico in. U hebt geen zekerheid dat u uw belegde kapitaal recupereert op de vervaldag.

De experten van Belfius delen hun overtuigingen over de obligatiemarketen

We blijven positief ten aanzien van obligatiefondsen van opkomende landen omdat ze meer rente opleveren dan die van Europese landen

Meer info