124525975

Spreid uw geld doordacht

Kies voor een beleggingsverzekering

Wil u graag een mooi kapitaal opbouwen voor later? Of geld opzijzetten voor uw
(klein)kinderen? Een goede spreiding over verschillende producten is onontbeerlijk voor een evenwichtige portefeuille. Ook beleggingsverzekeringen horen hierin thuis. Ze zijn fiscaal interessant, flexibel en beschikbaar. En ze bieden u een potentieel aantrekkelijk rendement.

161784542

Tijdelijk aanbod: onze nieuwe gestructureerde tak 23-beleggingsverzekering Belfius Invest Accelerator 11-2026


Combineer de voordelen van een levensverzekering met een hoger potentieel rendement. Daarbovenop wordt gestreefd om op einddatum minstens 100% van de netto geïnvesteerde premie terug te betalen behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van de emittent of de garant van de onderliggende obligatie. Het grote verschil met een gewone tak 23- of tak 44-beleggingsverzekering. Instappen mogelijk via uw kantoor van 3 september t.e.m. 30 september 2018.
Meer info

Ontdek de voordelen


Met een beleggingsverzekering zet u op eigen tempo geld opzij voor later:

Bovendien geniet u de voordelen van een levensverzekering. Zo kan u zelf begunstigden aanduiden en betaalt u meestal geen roerende voorheffing op de meerwaarde.

Maak de beste keuze!


U kan kiezen tussen tak 21-beleggingsverzekeringen, tak 23-beleggingsverzekeringen of een combinatie van beide (tak 21 + tak 23 = tak 44).

Kent u de voordelen en verschillen?

Bekijk de demo


Via tijdelijke uitgaves kan u ook beleggen in gestructureerde tak 23-beleggingsverzekeringen. Deze combineren de voordelen van een tak 23-beleggingsverzekering met iets meer zekerheid. Via een onderliggende interessante aandelenindex geniet u mee van eventuele stijgingen van de beurs. Maar daarbovenop wordt ernaar gestreefd om op einddatum minstens 100% van de netto geïnvesteerde premie terug te betalen. Ze bieden zo een hoger potentieel rendement dan een tak 21-beleggingsverzekering, maar een lager in vergelijking met een gewone tak 23-beleggingsverzekering. Een tussenoplossing als het ware.

De rente op tak 21-beleggingsverzekeringen staat momenteel laag. Kies daarom nu voor beleggingsverzekeringen die deels of volledig in fondsen beleggen met het oog op een potentieel hoger rendement

TAK 23

Combineer de voordelen van een levensverzekering met beleggen in fondsen

Kies voor 1 specifiek fonds of voor een mix, afhankelijk van het risico dat u bereid bent te nemen. Uw kapitaal en rendement zijn niet gewaarborgd.

Kies voor een gestructureerde tak 23, als u een iets hoger potentieel rendement dan een tak 21-beleggingsverzekering wil combineren met toch wat zekerheid. Zo wordt ernaar gestreefd om op einddatum minstens 100% van de netto geïnvesteerde premie terug te betalen. 

Belfius Invest Accelerator 11-2026. (1)

TAK 21 + TAK 23 (ook wel TAK 44 genoemd)

Geniet de voordelen van een levensverzekering en combineer zekerheid met risico

Beleg deels in een tak 21-product met kapitaalbescherming en een vast rendement, en deels in een tak 23-product met een hoger risico.

Wil u toch liever volledige kapitaal- en rendementszekerheid? Dan biedt een tak 21-beleggingsverzekering u een gewaarborgde rente en de terugbetaling van uw kapitaal (na kosten en taksen), momenteel evenwel tegen een laag rendement. U hebt daarbij de keuze uit Belfius Invest Capital en Belfius Invest Private.

Bekijk de inventariswaarden van alle verzekeringsfondsen

Al onze levensverzekeringen

 
  1. Aanbod geldig van 03 september 2018 t.e.m 30 september 2018.

    Dit zijn levensverzekeringsproducten van Belfius Insurance nv, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, erkend onder nr. 37 om de activiteit "Leven" uit te oefenen. Er wordt telkens aangeraden om het essentiële-informatiedocument ('KID'), de bijkomende precontractuele informatie en het beheersreglement van deze producten door te nemen vooraleer te investeren.