Wat moet u weten over beleggen?

De beleggingsbenadering van Belfius

 • U wil individueel advies krijgen in uw kantoor

  We bieden u beleggingsadvies op maat in uw kantoor of telefonisch onder bepaalde voorwaarden. U vindt hier meer info.

  Ons beleggingsadvies wordt niet op onafhankelijke basis verstrekt. We bevelen immers vooral financiële instrumenten aan die worden uitgegeven of geleverd door entiteiten uit de Belfius Bank-groep, of door entiteiten waarmee Belfius Bank juridische en/of economische banden heeft.

  Voor financiële diensten en instrumenten die Belfius niet in zijn aanbod heeft, zoals aandelen, schuldinstrumenten van derden en fondsen die beheerd worden door asset managers met wie Belfius geen juridische of economische banden heeft, verstrekken we geen enkel advies bij aankoopverrichtingen of bij intekening. We verstrekken u alleen de informatie waarover we beschikken en voeren uw instructies uit.

 • U wil zelf beleggingsbeslissingen nemen, zonder advies

  U kan er ook voor kiezen om geen advies te krijgen en zelf uw verrichtingen uit te voeren via onze digitale kanalen.

  U kan ook naar een kantoor gaan of van Belfius Direct Private gebruikmaken. Als u dan een product uit het Belfius-gamma wil kopen of verkopen, krijgt u systematisch advies van ons – behalve in het specifieke geval dat u zou weigeren uw beleggersprofiel op te stellen. Wil u in een product wil beleggen dat geen deel uitmaakt van ons gamma, dan gaan we na of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om het risico ervan in te schatten. Voldoet u niet aan de criteria, dan zeggen we u dat, maar voeren we uw order toch uit als u het wil.

  U kan uw aan- en verkoopverrichtingen uitvoeren via de volgende distributiekanalen, met specifieke regels voor elk kanaal afzonderlijk:

  • digitaal: Belfius Direct Net en de Belfius Mobile app
  • uw kantoor
  • Belfius Connect
 

Belangrijke informatie voor beleggers

 • Beleggen: potentiële risico’s en beschermingsmaatregelen

  Sommige beleggingsproducten houden risico’s in. We geven een kort overzicht.

 • Regelgeving

  Blijf op de hoogte van de recente regelgeving in binnen- en buitenland. Ook over de fiscale actualiteit in België (onder andere uw fiscale voordelen).

  Hou de regelgeving bij

 • Beleid voor de uitvoering van uw orders

  We stellen alles in het werk om uw orders tegen de best mogelijke voorwaarden uit te voeren. Ons speciaal beleid vindt u hier terug.

  Wil u weten hoe Belfius zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve opvolging van de verschillende aspecten die in dit document vermeld staan? Ontdek het hier:

 • Wat betekent de Europese beleggingsrichtlijn MiFID voor u?

  Het gaat om de bescherming van uw belangen als belegger. Bij het verlenen van beleggingsadvies verplichten de MiFID-gedragsregels de financiële instellingen om 3 belangrijke principes na te leven:

  • eerlijk, redelijk en professioneel handelen, zodat de belangen van de klant zo efficiënt mogelijk worden behartigd
  • aangepaste, volledige, correcte, duidelijke en niet-bedrieglijke informatie geven, zodat de klant zijn beleggingsbeslissingen met kennis van zaken neemt
  • rekening houden met de individuele situatie van de klant, zodat de geadviseerde beleggingen aan zijn strategie en vereisten beantwoorden

  U vindt hier alle informatie hier.

 • Maatregelen om mogelijke belangenconflicten te vermijden

  Belfius vindt het erg belangrijk dat zijn medewerkers en de medewerkers bij een gevolmachtigde bankagent (CVBA) in alle omstandigheden professioneel zijn, en zowel hun reputatie als de onze niet beschamen. Hierover bestaan verplichtingen en aanbevelingen, zowel binnen MiFID als daarbuiten. Belfius neemt interne maatregelen om:

  • situaties die kunnen leiden tot belangenconflicten met klanten en tussen klanten onderling, te vermijden
  • dergelijke situaties te beheersen

  Sommige maatregelen zijn algemeen; andere richten zich tot specifieke doelgroepen (bv. beperkingen voor volmachten op rekeningen van klanten, richtlijnen inzake schenkingen, legaten en gelijkaardige begunstiging van klanten). Belfius registreert uw gegevens (bv. bewijsstukken van een schenking) met het oog op interne controles op het naleven van de maatregelen (en dus niet voor marketingdoeleinden).

 • Duurzaam en verantwoord beleggen

  "Waar wordt het geld dat ik heb belegd, echt voor gebruikt?" Een vraag die heel wat beleggers zich tegenwoordig stellen. Hun beleggingskeuzes zijn niet meer enkel gebaseerd op financiële gegevens, maar op een hele waaier aan criteria, van de impact op het milieu tot maatschappelijke criteria en goed bestuur. Bij Belfius is het doel om bij te dragen aan de economische groei, maar ook aan het maatschappelijk welzijn in België. Daarom engageert Belfius zich ertoe om – samen met zijn klanten, medewerkers en partners – het verschil te maken voor de maatschappelijke uitdagingen en de voorkeur te geven aan oplossingen die bijdragen aan een meer duurzame samenleving. Ontdek hier hoe Belfius die overwegingen integreert in het kader van beleggingen.

 

Informatie over uitgiftes van Belfius Financing Company