Beleggen in een termijnrekening
Beleggen in een termijnrekening

Potentieel hoger
rendement dan sparen

Keuze in looptijd

Kapitaalbescherming

In euro of vreemde munt

Wat is een termijnrekening?


Dat is een rekening waarop u een bepaald bedrag voor een bepaalde periode laat staan (van enkele weken tot een jaar). In ruil geniet u een op voorhand gekende rente. Bovendien krijgt u uw kapitaal op de vervaldag volledig terug (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de bank).

Een interessante oplossing om uw spaargeld te activeren als u zeker bent dat u dit geld niet nodig hebt gedurende de looptijd van de belegging.
Onze verschillende termijnrekeningen


 

Termijnrekening in euro


 • Minimumbedrag:
  • < 1 jaar: 1.250 euro
  • 1 jaar: 250 euro
 • Looptijd: van 14 dagen tot 1 jaar
 • Rente: hangt af van de gekozen looptijd en is vast tot op de vervaldag
 • In kantoor of digitaal 

Termijnrekening in vreemde munt


 • Minimumbedrag: tegenwaarde in euro van 2.500 euro
 • Looptijd: van 14 dagen tot 6 maanden
 • Rente: hangt af van de gekozen looptijd en is vast tot op de vervaldag
 • In kantoor


  • In detail


  • Toepasselijk recht: onderworpen aan het Belgisch recht
  • Soorten interest: enkelvoudig op de vervaldag (geen kapitalisatie)
  • Fiscaliteit: de inkomsten zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van (momenteel) 30% op het bruto bedrag van de interesten. Sommige beleggers kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling genieten. De bovenvermelde uitleg over de fiscaliteit is van toepassing op privébeleggers die een professioneel inkomen hebben en onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting. De fiscale behandeling hangt af van uw persoonlijke situatie en kan veranderen in de toekomst.
  • Kosten: geen kosten
  • Documenten: voor dit type rekening voorziet de wet geen document ‘Essentiële informatie voor de spaarder’.
  • Munten: euro of een andere munt: Zwitserse frank (CHF), Hong Kong dollar (HKD), Hongaarse forint (HUF), IJslandse kroon (ISK), Poolse zloty (PLN), Turkse lire (TRY), Singapore dollar (SGD), Australische dollar (AUD), Canadese dollar (CAD), Tsjechische kroon (CZK), Deense kroon (DKK), Britse pond (GBP), Japanse yen (JPY), Noorse kroon (NOK), Nieuw-Zeelandse dollar (NZD), Zweedse kroon (SEK), Amerikaanse dollar (USD), Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)1.
  • Faillissementsrisico: het kapitaal wordt op de op voorhand bepaalde vervaldag terugbetaald door Belfius Bank. Als Belfius Bank een betalingsachterstand heeft (bijvoorbeeld door een faillissement), loopt u het risico dat uw initieel belegde kapitaal en uw interesten op de vervaldag slechts gedeeltelijk of helemaal niet worden terugbetaald door Belfius Bank. De termijnrekening valt daarentegen onder het systeem van de bescherming van tegoeden tot maximaal 100.000 euro per persoon en per bank.
   Als Belfius Bank ernstige solvabiliteitsproblemen heeft, kan het controleorgaan een herstructurering opleggen om een faillissement te vermijden. In dat geval kan het controleorgaan beslissen om het niet-gedekte saldo van uw termijnrekening (dus het eventuele bedrag boven de 100.000 euro) gedeeltelijk of volledig te annuleren of om te zetten in kapitaalinstrumenten (aandelen) van Belfius Bank (mechanisme dat ‘bail-in’ wordt genoemd). Voor fysieke personen en kleine en middelgrote ondernemingen krijgt dit niet-gedekte saldo de voorkeur boven alle roerende goederen van Belfius Bank.
  • Inflatierisico: de voortdurende prijsstijgingen (inflatie) kunnen leiden tot een waardeverlies van het initieel gestorte bedrag.
  • Wisselrisico – enkel voor producten in vreemde munt: risico verbonden aan de munt (wisselverlies)
 


Klachten?1 Rekening houdend met de zwakke rentevoeten zijn niet alle vervaldagen beschikbaar voor elke munt.