Potentieel hoger
rendement dan sparen

Keuze in looptijd

Gegarandeerd kapitaal

In euro of vreemde munt

Wat is een termijnrekening?


Dat is een rekening waarop u een bepaald bedrag voor een bepaalde periode laat staan (van enkele weken tot een jaar). In ruil geniet u een op voorhand gekende rente. Bovendien heeft u de garantie om op de vervaldag van uw belegging het volledig belegde bedrag te recupereren.

Een interessante oplossing om uw spaargeld te activeren als u zeker bent dat u dit geld niet nodig hebt gedurende de looptijd van de belegging.
Onze verschillende termijnrekeningen


 

Termijnrekening in euro


 • Minimumbedrag:
  • < 1 jaar: 1.250 euro
  • 1 jaar: 250 euro
 • Bepaalde duur: van minimum 14 dagen tot maximum 1 jaar
 • Rente: hangt af van de gekozen looptijd en is vast tot op de vervaldag
 • Online via Belfius Direct Net of in kantoor 

Termijnrekening in vreemde munt


 • Minimumbedrag: tegenwaarde in euro van 2.500 euro
 • Bepaalde duur: van minimum 14 dagen tot maximum 6 maanden
 • Rente: hangt af van de gekozen looptijd en is vast tot op de vervaldag
 • In kantoor


  • In detail


  • Toepasselijk recht: onderworpen aan het Belgisch recht
  • Staat van herkomst: België
  • Soorten interest: enkelvoudig op de vervaldag (geen kapitalisatie)
  • Fiscaliteit: de inkomsten zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van (momenteel) 30% op het bruto bedrag van de interesten. Sommige beleggers kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling genieten. De bovenvermelde uitleg over de fiscaliteit is van toepassing op privébeleggers die een professioneel inkomen hebben en onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting. De fiscale behandeling hangt af van uw persoonlijke situatie en kan veranderen in de toekomst.
  • Kosten: geen kosten
  • Risico’s en bescherming:
   • Inflatierisico: aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het initieel gestorte bedrag.
   • Wisselrisico – enkel voor producten in vreemde munt: risico gelinkt aan de munt (wisselverlies).
   • Recht op terugbetaling: het kapitaal wordt terugbetaald door Belfius Bank op de op voorhand bepaalde vervaldag. Als Belfius Bank niet in staat is om de terugbetaling uit te voeren (bv. door een faillissement), loopt u het risico dat uw initieel belegde kapitaal en uw interesten op de vervaldag slechts gedeeltelijk of helemaal niet worden terugbetaald door Belfius Bank. De termijnrekening is wel beschermd in het kader van het Depositogarantiestelsel, voor maximum 100.000 euro per persoon en per bank.
    Als Belfius Bank ernstige solvabiliteitsproblemen heeft, kan het controleorgaan een herstructurering opleggen om een faillissement te vermijden. In dat geval kan het controleorgaan beslissen om het niet-gedekte saldo van uw termijnrekening (dit wil zeggen het eventuele bedrag boven de 100.000 euro) gedeeltelijk of volledig te annuleren, of om te zetten in kapitaalinstrumenten (aandelen) van Belfius Bank (dit mechanisme wordt ‘Bail-in’ genoemd). Voor fysieke personen en kleine en middelgrote ondernemingen krijgt dit niet-gedekte saldo boven alle roerende goederen van Belfius Bank.
  • Documenten: voor dit type rekening voorziet de wet geen document ‘Essentiële informatie voor de spaarder’.
  • Munten: euro of een andere munt: Zwitserse frank (CHF), Hong Kong dollar (HKD), Hongaarse forint (HUF), IJslandse kroon (ISK), Poolse zloty (PLN), Turkse lire (TRY), Singapore dollar (SGD), Australische dollar (AUD), Canadese dollar (CAD), Tsjechische kroon (CZK), Deense kroon (DKK), Britse pond (GBP), Japanse yen (JPY), Noorse kroon (NOK), Nieuw-Zeelandse dollar (NZD), Zweedse kroon (SEK), Amerikaanse dollar (USD), Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)1.
 


Klachten?1 Rekening houdend met de zwakke rentevoeten zijn niet alle vervaldagen beschikbaar voor elke munt.