De Toekomstfondsen

Uw beleggingen kunnen helpen bouwen aan de wereld van morgen.

De wereld staat voor heel wat nieuwe uitdagingen. Daarom lanceren we bij Belfius de Toekomstfondsen. Zo kan u doelgericht investeren in de innovaties en projecten die ú belangrijk vindt. Op uw tempo, volgens uw wensen en uw middelen. Inderdaad, met uw beleggingen helpt u mee bouwen aan de wereld van morgen.


En u? Hoe wil u het verschil maken?


U kan op uw manier zeker meewerken aan een betere, gezondere, positievere en meer rechtvaardige wereld. Door te beleggen in de Toekomstfondsen en niet alleen het verschil te maken voor u en uw geld, maar ook voor de hele samenleving. Een fonds (ook ‘gemeenschappelijk beleggingsfonds’ of ‘bevek’ genoemd) is een financieel instrument waarmee u volgens een welbepaalde beleggingsstrategie makkelijk kan beleggen in een effectenportefeuille (aandelen, obligaties…), zonder u te moeten bekommeren om het dagelijks beheer.


Wacht niet langer... En creëer mee de wereld van morgen!

 

Steun de initiatieven die u na aan het hart liggen

Ja, uw geld kan het verschil maken in tal van domeinen: medisch onderzoek, innoverende infrastructuur, bejaardenzorg, milieuvriendelijke technologie...

 

Uw geld heeft een dubbele impact

Door uw keuze voor de Toekomstfondsen, kiest u niet alleen voor veelbelovende sectoren met potentieel mooie rendementsvooruitzichten, maar levert u ook een positieve bijdrage aan de samenleving. En om uw engagement nog te vergroten, geeft Belfius een dubbele impact aan uw belegging, door een deel van de beheerskosten door te storten aan een goed doel.

 
 

Doe de hoop groeien in de strijd tegen kanker

Zo werd er meer dan 475.000 euro ingezameld1 voor de Stichting tegen Kanker! Steun het kankeronderzoek en help de wetenschappers nieuwe behandelingen te vinden. Belfius Equities Cure is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Belfius Equities dat beheerd wordt door Belfius Investment Partners NV.

Bescherm de planeet


Moedig ondernemingen aan die het voorbeeld geven en anticiperen op verandering én compenseer tegelijk hun CO2-uitstoot.2 Een belegging zonder enige voetafdruk! Belfius Equities Climate is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Belfius Equities dat beheerd wordt door Belfius Investment Partners NV.

Maak van gelijkheid een evidentie

Beleg in ondernemingen3 die volop inzetten op gendergelijkheid, en steun ook verenigingen die aan elk individu dezelfde kansen willen geven. Omdat diversiteit een kracht is! Belfius Equities WO=MEN is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Belfius Equities dat beheerd wordt door Belfius Investment Partners NV.


Lees eerst even het document ‘Essentiële beleggersinformatie’ (KIID), de prospectus en de productfiche voor u beslist te beleggen.

 


 


1 Bron: BIP, 475.000 euro geschat ingezameld tussen 4-02-2019 en 31-12-2020.

2 Rekening houdend met het doel en het beleggingsbeleid van het fonds, maakt het beheersteam keuzes op basis van milieu-, samenlevings- en governancecriteria (ESG) aan de hand van een analyse door de beheersvennootschap, Belfius Investment Partners. De ondernemingen worden geselecteerd als hun activiteiten draaien rond de grote uitdagingen qua duurzame ontwikkeling: milieu (o.a. klimaatverandering), sociale rechten (bv. verbod op kinderarbeid), deugdelijk bestuur (bv. loontransparantie bij de bedrijfsleiders, strijd tegen corruptie).
Op basis van die normatieve selectie worden bedrijven geselecteerd die zweren bij de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties inzake mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en de strijd tegen corruptie.
Deze analyse wordt aangevuld met een onderzoek naar de betrokkenheid van die bedrijven bij wapenhandel en dictatoriale regimes.
De strategie sluit ondernemingen uit die:
- gelinkt zijn aan omstreden wapens (antipersoonsmijnen, clusterbommen, verarmd uranium en chemische of biologische wapens met witte fosfor of kernwapens),
- nauwe banden hebben met fabrikanten van conventionele wapens en/of
- betrokken zijn bij omstreden activiteiten (tabak, steenkool voor energiedoeleinden, wapens… ),
- samenwerken met landen die beschouwd worden als dictaturen.
Dit analyse- en selectieproces gaat gepaard met een actieve betrokkenheid als aandeelhouder (bv. dialoog met de ondernemingen, stem op de algemene vergaderingen...).
Meer informatie over het selectieproces vindt u in de prospectus.

3 De ondernemingen worden geselecteerd op basis van het ESG-beleid van de Investment Manager. De ondernemingen worden enkel geselecteerd als hun activiteiten draaien rond de grote uitdagingen qua duurzame ontwikkeling: milieu (o.a. klimaatverandering), sociale rechten (bv. verbod op kinderarbeid), deugdelijk bestuur (bv. loontransparantie bij de bedrijfsleiders, strijd tegen corruptie). De Investment Manager analyseert de emittenten in elke sector vanuit twee invalshoeken:
1) hun activiteiten: spelen ze in op de grote uitdagingen op lange termijn op het vlak van duurzame ontwikkeling?
2) hun stakeholders: hoe gaan de ondernemingen om met de problemen van de belangrijkste stakeholders in hun sector?
De doorgevoerde selectie – via een ‘peer assessment’ – sluit de slechtst scorende ondernemingen uit.
Verder sluit de strategie de ondernemingen uit die:
1) de principes van het United Nations Development Programma (UNDP) inzake mensenrechten arbeidsvoorwaarden, milieu en de strijd tegen corruptie ernstig en herhaaldelijk hebben geschonden,
2) zich inlaten met omstreden activiteiten, zoals tabak, wapens, steenkool en andere fossiele brandstoffen...,
3) banden hebben met dictatoriale landen.
Meer informatie over het selectieproces vindt u in de prospectus.