Samen laten we uw spaargeld voor u werken: ons aanbod
Samen laten we uw spaargeld voor u werken: ons aanbod
1. Flexibiliteit
2. Zekerheid
3. Groei

.

Dicht bij u staan. Naar u luisteren. Uw noden kennen.

Dat doen we bij Belfius ook voor uw spaargeld: met een waaier aan defensieve spaar- en beleggingsproducten.

En dit bovenop aantrekkelijke rentes.


.

Welk accent legt u op uw rendement?


1. Flexibiliteit

U behoudt op elk moment toegang tot uw spaargeld, zonder kosten of uitstapvergoeding. Daarnaast profiteert u ook van eventuele rentestijgingen in de toekomst.

Spaarrekening


Eenvoudig en altijd beschikbaar. Spaar helemaal in uw eigen tempo: met een hogere basispremie of een hogere getrouwheidspremie. Aan u de keuze.


Ontdek er alles over


2. Zekerheid

U wil zeker zijn van uw rendement, maar geen risico nemen met uw spaargeld. U weet precies hoeveel rente u ontvangt, en wanneer. Bovendien bent u niet afhankelijk van schommelingen op de markt.

Termijnrekening


U zet uw spaargeld vast van een week tot en met een jaar. In ruil krijgt u een rentevoet die op voorhand vastligt. U krijgt uw geld terug op de vervaldag.

Ontdek er alles over

Tak21 beleggingsverzekering


Deze oplossing garandeert uw geïnvesteerd bedrag een vaste rentevoet, en soms ook eventuele winstdeelnames. U kan ook genieten van fiscale voordelen en de mogelijkheid om één of meerdere begunstigden aan te duiden. Bij uw overlijden gaat het kapitaal dan rechtstreeks naar hen.


Ontdek er alles over


3. Groei

U wil wat meer risico nemen voor een potentieel hoger rendement. U laat uw spaargeld groeien op langere termijn en benut mogelijke kansen op de markt.

Obligatie met vaste rente


U leent uw centen uit aan een onderneming voor een bepaalde periode. U krijgt een vaste rentevoet die op voorhand gekend is, en die meestal hoger is dan een kasbon. U krijgt ook uw centen terug op de vervaldag.


Ontdek er alles over