106056662

De staatsbon

Obligatie uitgegeven door de Belgische staat

Een staatsbon is schuldpapier, uitgegeven door de Belgische staat, waarbij deze zich ertoe verbindt om tijdens de volledige looptijd van de lening een vooraf bepaalde interest uit te keren in de vorm van een coupon. En om op de vervaldag 100% van het belegde kapitaal terug te betalen, behalve bij faillissement van of wanbetaling door de emittent.

Koopt u een staatsbon, dan diversifieert u uw spaargeld. Bovendien geniet u een aantrekkelijk rendement, zonder risico's te nemen. U weet precies hoeveel en wanneer uw kapitaal u jaar na jaar zal opbrengen.

Staatsbons worden 4 maal per jaar uitgegeven op de primaire markt: in maart, juni, september en december.

In detail

Fixed