1. Home
  2. Producten
  3. Sparen en beleggen
  4. Beleggen
  5. Staatsbons
106056662

De staatsbon

Obligatie uitgegeven door de Belgische staat

Intekenen

Een staatsbon is schuldpapier, uitgegeven door de Belgische staat, waarbij deze zich ertoe verbindt om tijdens de volledige looptijd van de lening een vooraf bepaalde interest uit te keren in de vorm van een coupon. En om op de vervaldag 100% van het belegde kapitaal terug te betalen, behalve bij faillissement van of wanbetaling door de emittent.

Koopt u een staatsbon, dan diversifieert u uw spaargeld. Bovendien geniet u een aantrekkelijk rendement, zonder risico's te nemen. U weet precies hoeveel en wanneer uw kapitaal u jaar na jaar zal opbrengen.

Staatsbons worden 4 maal per jaar uitgegeven op de primaire markt: in maart, juni, september en december.

Voordelen

Recht op een integrale terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal op eindvervaldag en jaarlijks op voorhand gekend vast rendement

De Belgische staatsbon geniet de beste garantie, die van de Belgische staat, maar geeft geen potentieel hoger rendement

Minimumbedrag

  • 100 euro

Roerende voorheffing

  • 30%

Periodiciteit van de interest

  • Jaarlijks

Kosten

  • Geen instapkosten of uitstapkosten op eindvervaldag
  • Beheerloon 0,12% met een minimum van 2,50 euros en een maximum van 20 euro per positie

Voornaamste risico’s : de opgesomde risico’s zijn niet limitatief.

kredietrisico : liquiditeitsrisico: marktrisico:
als de emittent in gebreke blijft (bijvoorbeeld ten gevolge van een faillissement), loopt u het risico dat uw aanvankelijk belegde kapitaal en coupons slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet wordt terugbetaald op de vervaldag. de staatsbon is beursgenoteerd de koers van de staatsbon kan schommelen onder meer in functie van de rentetarieven, de volatiliteit van de markten en de financiële gezondheid van de emittent.

Nieuwe uitgifte

4 maal per jaar uitgegeven op de primaire markt: in maart, juni, september en december.

Intekenen

Vorige uitgifte

De staatsbons kunnen het hele jaar door op de beurs worden verhandeld.
U kunt ze kopen via Belfius Direct Net

Fixed
Hebt u een vraag? Wij helpen u graag verder