106056662

De staatsbon

Obligatie uitgegeven door de Belgische staat

Er is momenteel geen staatsbon beschikbaar.
De Belgische staat heeft sinds enkele maanden geen staatsobligatie uitgegeven en heeft al aangekondigd dat er in 2020 geen emissie zal plaatsvinden.


Ontdek:

De staatsbons kunnen het hele jaar door op de beurs worden verhandeld. U kan ze kopen via Belfius Direct Net.

Een staatsbon is schuldpapier, uitgegeven door de Belgische staat, waarbij deze zich ertoe verbindt om tijdens de volledige looptijd van de lening een vooraf bepaalde interest uit te keren in de vorm van een coupon. En om op de vervaldag 100% van het belegde kapitaal terug te betalen, behalve bij faillissement van of wanbetaling door de emittent.

Koopt u een staatsbon, dan diversifieert u uw spaargeld. Bovendien geniet u een aantrekkelijk rendement, zonder risico's te nemen. U weet precies hoeveel en wanneer uw kapitaal u jaar na jaar zal opbrengen.

Staatsbons worden 4 maal per jaar uitgegeven op de primaire markt: in maart, juni, september en december.

In detail

 • Voordelen

  • Recht op een integrale terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal op eindvervaldag en jaarlijks op voorhand gekend vast rendement
  • De Belgische staatsbon geniet de beste garantie, die van de Belgische staat, maar geeft geen potentieel hoger rendement
 • Minimumbedrag

  100 euro

 • Kosten en fiscaliteit

  • Geen instapkosten of uitstapkosten op eindvervaldag
  • Beheerloon 0,12%
   met een minimum van 2,50 euros en een maximum van 20 euro per positie
  • Op basis van de huidige fiscale wetgeving, die onderhevig kan zijn aan wijzigingen, is het belastingregime voor particuliere beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting het volgende:
   • bevrijdende roerende voorheffing: 30% op de coupons
   • bij tussentijdse verhandeling:
    • bevrijdende roerende voorheffing van 30% op de gelopen rente in hoofde van de verkoper; de koper ontvangt een equivalent bedrag in cash als bonificatie (cfr X/N vereffeningsstelsel)
    • Taks op Beursverrichtingen (TOB) van 0,12% (max. 1.300 EUR) bij verkoop of aankoop; tijdens de inschrijvingsperiode en op de eindvervaldag is er geen TOB verschuldigd
 • Risico's

  Voornaamste risico’s : de opgesomde risico’s zijn niet limitatief.

  • Kredietrisico
   als de emittent in gebreke blijft (bijvoorbeeld ten gevolge van een faillissement), loopt u het risico dat uw aanvankelijk belegde kapitaal en coupons slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet wordt terugbetaald op de vervaldag.
  • Liquiditeitsrisico
   de staatsbon is beursgenoteerd.
  • Marktrisico
   de koers van de staatsbon kan schommelen onder meer in functie van de rentetarieven, de volatiliteit van de markten en de financiële gezondheid van de emittent.
Fixed