Een gestructureerde note kopen

Wat is een "gestructureerde note"?

Als u een gestructureerde note koopt, leent u eigenlijk geld aan de uitgever en wordt u schuldeiser. Gestructureerde notes zijn verkrijgbaar in diverse munten of deviezen. Koopt u ze in een andere munt dan de euro, hou dan altijd rekening met het wisselkoersrisico. Een gouden regel is: hoe hoger het potentiële rendement, hoe hoger het risico.


Wat is het verschil tussen een obligatie en een gestructureerde note?

Bij een gestructureerde note is het potentieel rendement afhankelijk van de evolutie van de onderliggende waarde van bijvoorbeeld een aandelenindex of rentevoet.


Wat met de kapitaalbescherming en het rendement?

Er bestaan verschillende types van gestructureerde notes. Ze kunnen sterk verschillen op het vlak van kapitaalbescherming en rendementsmechanismes. Maar ook de onderliggende waarde verschilt sterk, afhankelijk van de aandelenkorf, grondstoffen, index en rentevoet.

Bij sommige uitgiften is uw kapitaal niet beschermd. Men spreekt dan over een derivaat.

Vóór u belegt, bekijkt u dus best altijd de specifieke kenmerken van de gestructureerde note.


Kan u gestructureerde notes vóór de eindvervaldag verkopen?

U kan een gestructureerde note ook vóór de eindvervaldag verkopen op de secundaire markt. Het bedrag dat u ervoor krijgt, kan hoger of lager liggen dan wat u oorspronkelijk betaalde, afhankelijk van de koers op dat moment.