Schuldinstrumenten met of zonder recht op terugbetaling van het belegde kapitaal

Wat is een "schuldinstrument met of zonder recht op terugbetaling van het belegde kapitaal"?
Als u een gestructureerd schuldinstrument koopt, leent u eigenlijk geld aan de uitgever en wordt u schuldeiser. Gestructureerde schuldinstrumenten zijn verkrijgbaar in diverse munten of deviezen. Koopt u ze in een andere munt dan de euro, hou dan altijd rekening met het wisselkoersrisico. Een gouden regel is: hoe hoger het potentiële rendement, hoe hoger het risico.


Wat is het verschil tussen een gewone obligatie en een gestructureerd schuldinstrument?
Bij een gestructureerd schuldinstrument is het potentieel rendement afhankelijk van de evolutie van de onderliggende waarde van bijvoorbeeld een aandelenindex of rentevoet.


Wat met recht op terugbetaling van het belegde kapitaal en het rendement?
Er bestaan verschillende types van gestructureerde schuldinstrumenten. Ze kunnen sterk verschillen op het vlak van recht op terugbetaling van het belegde kapitaal en rendementsmechanismen. Maar ook de onderliggende waarde verschilt sterk, afhankelijk van de aandelenkorf, grondstoffen, index en rentevoet.

Bij sommige uitgiften is uw kapitaal niet beschermd. Men spreekt dan over een gestructureerd schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van het belegde kapitaal.

Vóór u belegt, bekijkt u dus best altijd de specifieke kenmerken van gestructureerde schuldinstrumenten.


Kan u gestructureerde schuldinstrumenten vóór de eindvervaldag verkopen?
U kan een gestructureerd schuldinstrument ook vóór de eindvervaldag verkopen op de secundaire markt. Het bedrag dat u ervoor krijgt, kan hoger of lager liggen dan wat u oorspronkelijk betaalde, afhankelijk van de koers op dat moment.