Effectendossier

Bewaar al uw effecten op 1 plaats, bij Belfius!

Effectendossiers geopend via Re=Bel

U kan met Re=Bel uw aandelen en trackers beheren via uw Belfius Mobile app en Belfius Direct Net.

Om deze service te genieten, moet u een nieuw effectendossier in Re=Bel openen, waarin u enkel uw aandelen en trackers kan bewaren.

 • Kosten voor een Re=Bel-effectendossier: de bewaring en opvolging van uw aandelen en trackers in uw effectendossier zijn gratis.
 • Bepaalde regularisatieverrichtingen (aandelensplitsing, optioneel dividend…) zijn betalend. Lees hier alle details.

 • Wil u aandelen en trackers van een effectendossier bij Belfius overdragen naar Re=Bel?

  1. Als u dit nog niet gedaan hebt, ontdek dan Re=Bel en open uw portefeuille.

  2. Maak nu een afspraak met uw Belfius-kantoor en betaal geen bewaarloon meer voor deze effecten!

  • De transfer gebeurt meteen en u kan uw effecten onmiddellijk terugvinden in Re=Bel.
  • De historiek van de prijzen van uw effecten wordt bewaard, net zoals u eenzelfde zicht behoudt op het rendement.
  • De transfer tussen effectendossiers bij Belfius is volledig gratis.

  Goed om te weten:
  Re=Bel staat los van ons beleggingsadvies. De effecten die u naar Re=Bel overdraagt, zullen dus niet meer worden meegenomen in uw portefeuilleoverzicht waarop uw agent zich baseert wanneer hij of zij u een beleggingsaanbeveling doet.

 • Wil u aandelen en trackers van bij een andere bank overzetten naar Re=Bel?

  1. Als u dit nog niet gedaan hebt, ontdek dan Re=Bel en open uw portefeuille.

  2. Vraag de overdracht aan.

  • Ofwel door het onderstaande formulier in te vullen
  • Ofwel via uw Belfius-kantoor

  Goed om te weten: de thuisbank van de effecten kan u hiervoor kosten aanrekenen. Belfius betaalt u alle kosten terug die uw huidige bank u aanrekent.

  Download het overdrachtsformulier Download het terugbetalingsformulier

 


 

Andere effectendossiers

 • Gratis voor effecten uitgegeven door Belfius of Candriam

  De bewaring en opvolging in uw effectendossier van effecten die zijn uitgegeven door Belfius (kasbons, obligaties) en Candriam (fondsen), zijn gratis.

 • Gratis voor vermogensbeheersmandaten

  Als u het beheer van (een deel van) uw beleggingen uitbesteedt aan een portefeuillebeheerder van Belfius, worden alle effecten gratis in uw effectendossier bewaard (behalve makelaarsloon en beheerskosten). Ontdek onze beheersmandaten.

 • Tegen betaling voor bepaalde effecten of verrichtingen

  • Een bewaarloon wordt aangerekend voor effecten uitgegeven door andere financiële instellingen, openbare besturen of ondernemingen.
  • Naast het berekende bewaarloon worden per effectendossier vaste kosten aangerekend.
  • De te betalen kosten worden berekend op de marktwaarde van de effecten die u in portefeuille had op 31 december. De effectieve betaling gebeurt eind januari.
  • Sommige regularisatieverrichtingen (aandelensplitsing, optioneel dividend…) m.b.t. buitenlandse effecten die niet zijn uitgegeven door Belfius of Candriam en waarvoor u ons instructies moet geven, worden ook getarifeerd.

  Raadpleeg het tarief van de kosten verbonden aan een effectendossier

 • Dekking door overlijdensverzekering (facultatief)

  U kan uw effectendossier aanvullen met de overlijdensverzekering Belfius-Cover Beleggingen. Met een bescheiden jaarpremie zorgt u ervoor dat uw naasten een uitkering krijgen, mocht u overlijden door een ongeval.

Breng gratis uw beleggingen naar Belfius


Uw beleggingen (kasbons, obligaties, fondsen, staatsbons... ) voortaan bij Belfius? We betalen u alle kosten terug die uw huidige bank u aanrekent.


Print het overdrachtsformulier en stuur het correct ingevuld via mail of post naar:


Belfius Bank NV.
Dienst Transferten van effecten: RT06/11.
Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussel


Download het overdrachtsformulier Download het terugbetalingsformulier