Uw potentieel rendement optimaliseren door doordacht te beleggen

Uw vermogen verder uitbouwen en tegelijk met een specifiek doel beleggen, bij Belfius kan u het allemaal. We adviseren u graag persoonlijk, zowel online als in onze kantoren. Of beslis gewoon op eigen houtje... alles is mogelijk!

Nood aan inspiratie?

convictions


De Belfius Convictions


 • Benieuwd naar de trends op de markten?
 • Ontdek onze laatste analyses en de Convictions die eruit voortvloeien.
Lees de Convictions

U weet wat u wil?


Perfect! In ons uitgebreide gamma beleggingen vindt u zeker en vast wat u zoekt.


Tips & tricks

Spaar en beleg waar en wanneer u wil!


Beheer uw beleggingen en uw spaargeld online met uw smartphone of tablet dankzij de apps, of via Belfius Direct Net op uw pc. Geniet bovendien 10% korting op bepaalde transacties.


Meer info

Draag uw effecten over naar Belfius


Hebt u effecten bij een andere bank en wil u ze centraliseren bij Belfius?

We leggen u graag uit wat u hiervoor moet doen, zowel voor:

 • uw aandelen en trackers via Re=Bel
 • als voor uw andere producten (kasbons, obligaties en andere schuldbewijzen, fondsen, Staatsbons…)

Belfius betaalt u de kosten van deze overdracht volledig terug!


Meer info


Nuttige linken

Onze beleggingsbenadering

 • Krijg individueel advies in uw kantoor

  We bieden u beleggingsadvies op maat in uw kantoor of telefonisch onder bepaalde voorwaarden. U vindt hier meer info.

  Ons beleggingsadvies wordt niet op onafhankelijke basis verstrekt. We bevelen immers vooral financiële instrumenten aan die worden uitgegeven of geleverd door entiteiten uit de Belfius Bank-groep of door entiteiten waarmee Belfius Bank juridische en/of economische banden heeft.

  Voor financiële diensten en instrumenten die Belfius niet in zijn aanbod heeft, zoals aandelen, schuldinstrumenten van derden en fondsen die beheerd worden door asset managers met wie Belfius geen juridische of economische banden heeft, verstrekken we geen enkel advies bij aankoopverrichtingen of bij intekening. We verstrekken u alleen de informatie waarover we beschikken en voeren uw instructies uit.

 • U wil zelf beleggingsbeslissingen nemen, zonder advies

  U kan er ook voor kiezen om geen advies te krijgen en zelf uw verrichtingen uit te voeren via onze digitale kanalen.

  U kan ook naar een kantoor gaan of van Belfius Direct Private gebruikmaken. Als u dan een product uit het Belfius-gamma wil kopen of verkopen, dan krijgt u systematisch advies van ons – behalve in het specifieke geval dat u zou weigeren uw beleggersprofiel op te stellen. Wil u in een product wil beleggen dat geen deel uitmaakt van ons gamma, dan gaan we na of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om het risico ervan in te schatten. Voldoet u niet aan de criteria, dan zeggen we u dat, maar voeren we uw order uit, toch als u daarom vraagt.

  De distributiekanalen waarmee u uw aan- of verkoopverrichtingen kan uitvoeren, zijn de volgende. Elk kanaal heeft zijn eigen regels.

  • onze digitale kanalen: Belfius Direct Net en de app Belfius Mobile
  • uw kantoor
  • Belfius Connect

Bijkomende informatie

 • Beleggen: potentiële risico’s en beschermingsmaatregelen

  Sommige beleggingsproducten houden risico’s in. We geven een kort overzicht.

 • Beleid voor de uitvoering van uw orders

  We stellen alles in het werk om uw orders tegen de best mogelijke voorwaarden uit te voeren. Ons speciaal beleid vindt u hier terug.

  Wilt u weten hoe Belfius zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve opvolging van de verschillende aspecten die in dit document vermeld staan? Ontdek dit dan hier:

 • Wat betekent de Europese beleggingsrichtlijn MIFID voor u?

  Het gaat om de bescherming van uw belangen als belegger. Bij het verlenen van beleggingsadvies verplichten de MIFID-gedragsregels de financiële instellingen om 3 belangrijke principes na te leven:

  • eerlijk, redelijk en professioneel handelen, zodat de belangen van de klant zo efficiënt mogelijk worden behartigd
  • aangepaste, volledige, correcte, duidelijke en niet-bedrieglijke informatie geven, zodat de klant zijn beleggingsbeslissingen met kennis van zaken neemt
  • rekening houden met de individuele situatie van de klant, zodat de geadviseerde beleggingen aan zijn strategie en vereisten beantwoorden

  U vindt alle informatie hier.

 • Maatregelen om mogelijke belangenconflicten te vermijden

  Belfius vindt het erg belangrijk dat zijn medewerkers en de medewerkers bij een gevolmachtigde bankagent (CVBA) in alle omstandigheden professioneel zijn en zowel hun reputatie als de onze niet beschamen. Hierover bestaan verplichtingen en aanbevelingen, zowel binnen MiFID als daarbuiten. Belfius neemt interne maatregelen om:

  • situaties die kunnen leiden tot belangenconflicten met klanten en tussen klanten onderling, te vermijden
  • dergelijke situaties te beheersen

  Sommige maatregelen zijn algemeen; andere richten zich tot specifieke doelgroepen (bv. beperkingen voor volmachten op rekeningen van klanten, richtlijnen inzake schenkingen, legaten en gelijkaardige begunstiging van klanten). Belfius registreert uw gegevens (bv. bewijsstukken van een schenking) met het oog op interne controles op het naleven van de maatregelen (en dus niet voor marketingdoeleinden).

 • Duurzaam en verantwoord beleggen

  Waar wordt het geld dat ik heb belegd, echt voor gebruikt? Heel wat beleggers stellen zich tegenwoordig die vraag. Hun beleggingskeuzes zijn niet meer enkel gebaseerd op financiële gegevens, maar op een hele waaier aan criteria, van de impact op het milieu tot maatschappelijke criteria en goed bestuur. Bij Belfius is het doel om bij te dragen aan de economische groei, maar ook aan het maatschappelijk welzijn in België. Daarom engageert Belfius zich ertoe om – samen met zijn klanten, medewerkers en partners – het verschil te maken voor de maatschappelijke uitdagingen en de voorkeur te geven aan oplossingen die bijdragen aan een meer duurzame samenleving. Ontdek hier hoe Belfius die overwegingen integreert in het kader van beleggingen.