Uw potentieel rendement optimaliseren door doordacht te beleggen

Uw vermogen verder uitbouwen en tegelijk met een specifiek doel beleggen, bij Belfius kan u het allemaal. We adviseren u graag persoonlijk, zowel online als in onze kantoren. Of beslis gewoon op eigen houtje... alles is mogelijk!

Nood aan inspiratie?


Wat denken onze experten?


Benieuwd naar de meest interessante trends op de markten?
Hier kan u elke maand terecht voor de scherpzinnige analyses, overtuigingen en aanbevelingen van onze experten!


Lees hun overtuigingen


We adviseren u graag


 • Vragen?
  Druk op de rode knop rechtsonderaan en stel uw vraag via telefoon, chat of bericht.
 • Liever persoonlijk advies in kantoor? Maak een afspraak
 • Ontdek beleggingen die passen bij uw beleggersprofiel en krijg online aanbevelingen

Adviseer me


Nieuws & publicaties


Uw beleggingen
Schrijf u zeker in op dit maandelijkse, gratis e-zine!


Smart Investing
Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over beleggingen


Interesse in al onze publicaties over beleggen?

Ontdek ze hier

U weet wat u wil?


Perfect! In ons uitgebreide gamma beleggingen vindt u zeker en vast wat u zoekt.


Tips & tricks

Spaar en beleg waar en wanneer u wil!


Beheer uw beleggingen en uw spaargeld online met uw smartphone of tablet dankzij de apps, of via Belfius Direct Net op uw pc. Geniet bovendien 10% korting op bepaalde transacties.


Meer info

Vertrouw uw beleggingen gratis toe aan Belfius


Als u uw beleggingen (kasbons, obligaties, fondsen, Staatsbons…) aan Belfius toevertrouwt, betalen we de kosten van deze transactie terug.


Meer info


Nuttige linken

Onze beleggingsbenadering

 • Krijg individueel advies waar en wanneer u wil

  U kan bij ons terecht voor individueel beleggingsadvies: waar en wanneer u wil, in uw kantoor en online via het kanaal van uw keuze; Belfius Direct Net, onze Belfius Mobile apps en Belfius Tablet, net als, onder bepaalde voorwaarden, telefonisch.

  Persoonlijk beleggingsadvies

  Bekijk hier onze gedetailleerde brochure.

  Ons beleggingsadvies wordt niet op onafhankelijke basis verstrekt. We bevelen immers vooral financiële instrumenten aan die worden uitgegeven of geleverd door entiteiten uit de Belfius Bank-groep of door entiteiten waarmee Belfius Bank juridische en/of economische banden heeft.

  Voor financiële diensten en instrumenten die Belfius niet in zijn aanbod heeft, zoals aandelen, obligaties van derden en fondsen die beheerd worden door asset managers met wie Belfius geen juridische of economische banden heeft, verstrekken we geen enkel advies bij aankoopverrichtingen of bij intekening. We verstrekken u alleen de informatie waarover we beschikken en voeren uw instructies uit.

 • U wil zelf beleggingsbeslissingen nemen, zonder advies

  Het advies is een gratis beleggingsdienst van Belfius. U hebt er onder meer toegang toe via uw pc, uw smartphone of uw tablet. U kan er ook voor kiezen om geen advies te krijgen en zelf uw verrichtingen uit te voeren via die 3 kanalen.

  U kan ook naar een kantoor gaan of van Belfius Direct Private gebruikmaken. Als u dan een product uit het Belfius-gamma wil kopen of verkopen, dan krijgt u systematisch advies van ons – behalve in het specifieke geval dat u zou weigeren uw beleggersprofiel op te stellen. Wil u in een product wil beleggen dat geen deel uitmaakt van ons gamma, dan gaan we na of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om het risico ervan in te schatten. Voldoet u niet aan de criteria, dan zeggen we u dat, maar voeren we uw order uit, toch als u daarom vraagt.

  De distributiekanalen waarmee u uw aan- of verkoopverrichtingen kan uitvoeren, zijn de volgende. Elk kanaal heeft zijn eigen regels.

  • onze digitale kanalen: Belfius Direct Net en de apps Belfius Mobile en Belfius Tablet
  • uw kantoor
  • Belfius Connect

Bijkomende informatie

 • Beleggen: potentiële risico’s en beschermingsmaatregelen

  Sommige beleggingsproducten houden risico’s in. We geven een kort overzicht.

 • Beleid voor de uitvoering van uw orders

  We stellen alles in het werk om uw orders tegen de best mogelijke voorwaarden uit te voeren. Ons speciaal beleid vindt u hier terug.

  Wilt u weten hoe Belfius zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve opvolging van de verschillende aspecten die in dit document vermeld staan? Ontdek dit dan hier:

 • Wat betekent de Europese beleggingsrichtlijn MIFID voor u?

  Het gaat om de bescherming van uw belangen als belegger. Bij het verlenen van beleggingsadvies verplichten de MIFID-gedragsregels de financiële instellingen om 3 belangrijke principes na te leven:

  • eerlijk, redelijk en professioneel handelen, zodat de belangen van de klant zo efficiënt mogelijk worden behartigd
  • aangepaste, volledige, correcte, duidelijke en niet-bedrieglijke informatie geven, zodat de klant zijn beleggingsbeslissingen met kennis van zaken neemt
  • rekening houden met de individuele situatie van de klant, zodat de geadviseerde beleggingen aan zijn strategie en vereisten beantwoorden

  U vindt alle informatie hier.

 • Maatregelen om mogelijke belangenconflicten te vermijden

  Belfius vindt het erg belangrijk dat zijn medewerkers en de medewerkers bij een gevolmachtigde bankagent (CVBA) in alle omstandigheden professioneel zijn en zowel hun reputatie als de onze niet beschamen. Hierover bestaan verplichtingen en aanbevelingen, zowel binnen MiFID als daarbuiten. Belfius neemt interne maatregelen om:

  • situaties die kunnen leiden tot belangenconflicten met klanten en tussen klanten onderling, te vermijden
  • dergelijke situaties te beheersen

  Sommige maatregelen zijn algemeen; andere richten zich tot specifieke doelgroepen (bv. beperkingen voor volmachten op rekeningen van klanten, richtlijnen inzake schenkingen, legaten en gelijkaardige begunstiging van klanten). Belfius registreert uw gegevens (bv. bewijsstukken van een schenking) met het oog op interne controles op het naleven van de maatregelen (en dus niet voor marketingdoeleinden).