Uw pensioen en dat van uw werknemers

De gewaarborgde rente van uw aanvullend pensioen in tak 21 is verhoogd tot 1%*!


*Voor premies gestort vanaf 19/09/2022. De gegarandeerde rente kan worden aangepast voor toekomstige stortingen. De oorspronkelijke rentevoet blijft van toepassing op de opgebouwde reserves op het moment van aanpassing tot de einddatum.

Uw professioneel pensioen

Vrij Aanvullend Pensioen Voor Zelfstandigen RIZIV

Als geconventioneerd arts, tandarts, kinesitherapeut of apotheker ontvangt u elk jaar een financiële premie van het RIZIV. Als u die premie stort in uw contract Belfius Business Future RIZIV, bouwt u een fiscaal voordelig bijkomend pensioen op.

 • jaarlijks fiscaal voordeel
 • premies gestort door het RIZIV
 • gewaarborgd rendement (1,00%)
 • geen verzekeringstaks op de premies
 • administratieve opvolging bij het RIZIV
 • overlijdensdekking mogelijk

De Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Belfius Business Manager Flex is een formule voor een extralegaal pensioen, in de vorm van een beleggingsverzekering, die uw onderneming voor u als zelfstandig bedrijfsleider kan afsluiten.

 • premies gestort door uw vennootschap, met fiscaal voordeel
 • keuze uit formule met vast rendement en/of variabel maar hoger potentieel rendement
 • keuze uit diverse beleggingsfondsen

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Hiermee kan u als zelfstandige zonder vennootschap op een fiscaal voordelige manier beleggen voor uw pensioen. En dit bovenop het VAPZ.

 • jaarlijks fiscaal voordeel
 • keuze uit formule met vast rendement en/of variabel maar hoger potentieel rendement
 • u kan veel meer sparen dan bij een VAPZ (tot een bepaald plafond)
 • ook voor uw meewerkende echtgeno(o)t(e)
 

Een pensioen voor uw werknemers


De groepsverzekering voor uw werknemers


Employees Pension & Care is een collectief plan voor uw werknemers dat hun wettelijk pensioen en hun uitkeringen bij overlijden en invaliditeit aanvult. Deze groepsverzekering heeft financieel en fiscaal heel wat te bieden, zowel voor uw werknemers als voor u als ondernemer.


Ontdek Employees Pension & Care


Een gelijkaardige formule vindt u bij Belfius Business Future Employees (precontractuele informatie SFDR)


Sustainability-Related Disclosure

 


Het Vrij Aanvullend Pensioen voor uw Werknemers


Belfius Salary for Pension is bedoeld voor werknemers zonder (of met een beperkte) groepsverzekering. Zij kunnen zelf beslissen om een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) op te bouwen via een premie die u als werkgever inhoudt op hun nettoloon en rechtstreeks stort in hun VAPW-contract.

Extra vermogen opbouwen voor later


Met belastingvoordeel


Vul uw oplossingen voor een professioneel pensioen aan met privé sparen voor uw pensioen!

 • Een belangrijk belastingvoordeel op het bedrag dat u elk jaar stort.
 • U kan kiezen tussen verschillende formules: pensioenfonds of pensioenspaarverzekering die u kan combineren met de spaarverzekering op lange termijn.