Uw pensioen en dat van uw werknemers

Belfius biedt u professionele formules aan in de vorm van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en Individuele Pensioentoezeggingen (IPT), alsook formules voor privépensioen al dan niet met fiscale voordelen.

Uw professioneel pensioen

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Hiermee kan u als zelfstandige zonder vennootschap op een fiscaal voordelige manier beleggen voor uw pensioen. En dit bovenop het VAPZ.

Kenmerken

 • de premies geven recht op een belastingvermindering van 30% op voorwaarde dat u voldoende belastbare inkomsten hebt.
 • keuze uit formule met vast rendement of met variabel maar hoger potentieel rendement
 • u kan veel meer sparen dan bij een VAPZ*
 • ook voor uw meewerkende echtgeno(o)t(e)

Vrij Aanvullend Pensioen Voor Zelfstandigen (VAPZ) Actueel gewaarborgd rendement van 0,75% !

Belfius Business Future is een individuele levensverzekering waarmee u als zelfstandige een bijkomend pensioenkapitaal kunt opbouwen.

Kenmerken

 • Een jaarlijks belastingvoordeel: de gestorte premies zijn aftrekbaar als beroepskosten.
 • Geen verzekeringstaks op de premies.
 • Gewaarborgd rendement.
 • U kunt uw VAPZ aanvullen met een overlijdensdekking of bijkomende waarborgen.

Vrij Aanvullend Pensioen Voor Zelfstandigen RIZIV Actueel gewaarborgd rendement van 0,75% !

Als geconventioneerd arts, tandarts, kinesitherapeut of apotheker ontvangt u elk jaar een financiële premie van het RIZIV. Als u die premie stort in uw contract Belfius Business Future RIZIV , bouwt u een fiscaal voordelig bijkomend pensioen op.

Kenmerken

 • Aanvullend voordelig sparen zonder uw eigen middelen aan te spreken.
 • Geen verzekeringstaks op de premies.
 • Gewaarborgd rendement.
 • Een complete dienstverlening voor uw administratieve formaliteiten bij het RIZIV.
 • U kunt uw VAPZ aanvullen met een overlijdensdekking.

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) Belfius Business Manager Flex

Formule voor een extralegaal pensioen, in de vorm van een beleggingsverzekering, die uw onderneming voor u als zelfstandige bedrijfsleider kan afsluiten.

Kenmerken

 • Gewaarborgde referentierente van 0,75 % op het tak21-deel en rendement gekoppeld aan de marktschommelingen voor het tak23-deel
 • Flexibele procentuele verdeling van de premies tussen tak21 en tak23
 • Keuze uit 20 internationaal gerenommeerde fondsen voor tak23

Een pensioen voor uw werknemers

De groepsverzekering voor uw werknemers

Belfius Business Future Employee: een fiscaal voordelige groepsverzekering als pensioenplan voor uw medewerkers. De toekenning van een groepsverzekering is interessanter dan een loonsverhoging, voor beide partijen.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor uw Werknemers

Belfius Salary for Pension is bedoeld voor werknemers zonder (of met een beperkte) groepsverzekering. Zij kunnen zelf beslissen om een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) op te bouwen via een premie die u als werkgever inhoudt op hun nettoloon en rechtstreeks stort in hun VAPW-contract.

Bijkomend

Privé sparen voor uw pensioen met belastingvoordeel

Vul uw oplossingen voor een professioneel pensioen aan met privé sparen voor uw pensioen!

 • Een belangrijk belastingvoordeel op het bedrag dat u elk jaar stort.
 • U kunt kiezen tussen verschillende formules: pensioenfonds of pensioenspaarverzekering die u kunt combineren met de spaarverzekering op lange termijn.

Uw privévermogen opbouwen

Het professioneel pensioen en het privépensioensparen vormen de fundamenten van uw toekomstig vermogen. We bieden u ook beleggingsoplossingen om ze aan te vullen.

Meer info
 • * Uw wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen naar aanleiding van uw pensionering, uitgedrukt in jaarlijkse renten, mogen tot 80% bedragen van het referte-inkomen (= het gemiddelde van de winsten, baten of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten van de drie vorige belastbare tijdperken, met uitzondering van de meerwaarden, na aftrek van de andere beroepskosten dan sociale bijdragen en VAPZ-bijdragen)en moeten worden berekend op basis van een normale duur van de beroepswerkzaamheid van 40 jaar.