Zelfstandig: bent u klaar om over te stappen naar een vennootschap?


Zelfstandig: bent u klaar om over te stappen naar een vennootschap?

 

Uw bedrijf groeit en u boekt mooie winsten. Misschien wel het goede moment om een vennootschap op te richten? We vertellen u hier graag meer over de belangrijkste voordelen van een besloten vennootschap, de verschillende mogelijkheden en de impact van uw activiteiten op uw verzekeringen. En natuurlijk ook wanneer het in uw belang kan zijn om (voorlopig) als natuurlijk persoon aan de slag te blijven.

Als zelfstandig ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep kan u uw activiteiten op twee manieren uitoefenen:

 • als natuurlijk persoon of
 • als rechtspersoon (vennootschap)
Elke rechtsvorm heeft voor- en nadelen. Of u overschakelt op een vennootschap of toch als natuurlijk persoon blijft werken, hangt af van uw startkapitaal, de aansprakelijkheid die u wil dragen en de gewenste bewegingsvrijheid.

Waarom als natuurlijk persoon blijven werken?


U wil uw activiteit in uw eigen tempo blijven uitbouwen zonder al te veel beperkingen? U wil het heft in handen houden en alle beslissingen nemen? Is uw omzet niet zo hoog en/of maakt u nog niet veel winst? Hebt u geen startkapitaal? Dan is het beter om uw activiteit als natuurlijk persoon voort te zetten! Denkt u toch aan uitbreiden of een partnerschap, dan kan u nog altijd overschakelen naar een vennootschap.

Hebt u als zelfstandige geen vennootschap, dan weet u dat uw beroepsactiviteit geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid heeft. Uw zelfstandige activiteit en uzelf zijn één geheel. Alles wat u verdient, wordt dan ook beschouwd als uw persoonlijk inkomen, waarop u als natuurlijk persoon belastingen betaalt.

Voordelen

 • U beslist sneller en bent volledig aansprakelijk voor alle verbintenissen die u in naam van uw bedrijf aangaat.
 • Uw boekhouding blijft vrij eenvoudig: een boekhouding met al uw inkomsten en beroepsuitgaven, en uw btw- en belastingaangiften indienen, volstaat.
 • Komt uw zaak niet van de grond? Uw bedrijf stopzetten gaat vrij snel en makkelijk.

Nadelen

 • Omdat uw privékapitaal ook het geld van uw bedrijf is, draagt u alle financiële risico's. U bent direct aansprakelijk voor eventuele schulden bij de overheid en bij leveranciers.
 • U investeert als enige. Dit kan de groei van uw bedrijf afremmen.
 • Maakt u winst, dan betaalt u personenbelasting en die tarieven (schijven tussen 25 en 50%) liggen hoger dan voor een vennootschap.

Waarom een besloten vennootschap oprichten?


U wil uw project fulltime, alleen of met anderen, en op lange termijn uitbouwen? Overweegt u investeringen en wil u tegelijk uw aansprakelijkheid beperken? Doet u als zelfstandige goede zaken en wil u uw belastingdruk verlagen? Kies dan voor een besloten vennootschap. Dat is een afzonderlijke entiteit (ook rechtspersoon genoemd) met een eigen rechtsvorm. Voor de meeste vennootschappen moet een notaris een oprichtingsakte opstellen en neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De oprichtingsakte bevat de statuten van de vennootschap die worden neergelegd bij de statutendatabank en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De statuten beschrijven onder andere de vorm van de vennootschap, haar naam, de werkingsregels, haar activiteiten, het gestorte kapitaal, de verhouding tussen de aandeelhouders, de volmachten, de algemene vergaderingen, de vereffeningsprocedures, enz.

Voordelen

 • U beperkt uw financiële risico's en beschermt uw privévermogen, omdat dit gescheiden is van het vermogen van uw bedrijf. Uw aansprakelijkheid als oprichter is beperkt tot het kapitaal dat u in de vennootschap investeert, behalve wanneer uw bedrijf failliet gaat binnen de eerste drie jaar en het geïnvesteerde startkapitaal bij oprichting duidelijk onvoldoende was om de geplande activiteit gedurende minstens twee jaar uit te oefenen.
 • U beschikt over meer financiële middelen en meer groeimogelijkheden dankzij kapitaal dat door alle aandeelhouders wordt ingebracht.
 • U profiteert dus van een belastingoptimalisatie, want de belasting op vennootschapswinsten (maximaal 25%) is lager dan de personenbelasting.

Nadelen

 • Een vennootschap oprichten vraagt meer werk, tijd en geld. Ook uw boekhoudkundige verplichtingen als vennootschap kosten meer.
 • U moet verplicht een financieel plan voor drie jaar opstellen en u hebt een startkapitaal nodig om uw uitgaven in die periode te dekken. Gaat u in die periode failliet, dan riskeert u persoonlijk aansprakelijk te zijn voor de schulden van uw bedrijf.
 • U hebt meer wettelijke en administratieve verplichtingen. Geld uit uw vennootschap halen of ze vereffenen is minder makkelijk dan wanneer u als natuurlijk persoon een zelfstandige activiteit uitoefent.
 • Het besluitvormingsproces is minder flexibel dan wanneer u als natuurlijk persoon een zelfstandige activiteit hebt.

Welke rechtsvorm voor uw vennootschap?

U hebt verschillende mogelijkheden, waaronder:

 • De bv of besloten vennootschap, die de vroegere bvba, starters-bvba en ebvba vervangt, is de meest gangbare - want meest flexibele - vennootschapsvorm. U hebt geen minimaal startkapitaal nodig en kan een bv alleen opstarten. U kan de statuten van uw bv aanpassen aan uw specifieke behoeften.
 • De nv of naamloze vennootschap is meer voor grote bedrijven. Voor deze vennootschapsvorm hebt u een groot startkapitaal nodig, maar geen minimumaantal aandeelhouders.
 • De cv of coöperatieve vennootschap heeft een bijzonderheid: haar voornaamste doel is te voldoen aan de behoeften en/of de ontwikkeling van economische en/of sociale activiteiten van haar aandeelhouders of belanghebbende derden. Voorwaarde: ze moet worden opgericht door minstens 3 aandeelhouders.
 • De maatschap is de enige vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. U hebt minder verplichtingen, maar uw aansprakelijkheid is onbeperkt. Aangezien de maatschap een soort contract is, moeten er minstens twee partijen zijn. In tegenstelling tot andere vennootschapsvormen hoeft u niet naar de notaris om een maatschap op te richten.


Twijfelt u nog? Vraag raad aan uw boekhouder! Afhankelijk van uw projecten en plannen, begeleidt en adviseert hij u over de voor u ideale vennootschapsvorm.

Welke impact heeft dit op uw verzekeringen?

Een vennootschap oprichten heeft ook gevolgen voor uw verzekeringen. Afhankelijk van uw activiteit hebt u bijvoorbeeld een BA Bestuurder nodig.

Daarnaast kan uw vennootschap ook een aanvullend pensioen voor u opbouwen. De meeste zelfstandigen hebben een VAPZ, maar als u bedrijfsleider bent, dan kan u ook kiezen voor een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Dit aanvullend pensioen biedt u 3 grote voordelen:

 • de premies zijn aftrekbaar voor de vennootschap (onder bepaalde voorwaarden)
 • u kan een interessant aanvullend pensioen opbouwen omdat een hogere premie mogelijk is dan bij een VAPZ
 • ook een aanvullende bescherming is mogelijk, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid of overlijden

Hebt u nog vragen over de verzekeringen die een vennootschap met zich meebrengt? Neem zeker contact op met uw Business Banking-specialist. Hij neemt uw situatie graag onder de loep en geeft u persoonlijk advies voor uw (toekomstige) bedrijf.


Maak een afspraak