Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen


Belfius Business Self-Employed Flex

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen

Belfius Business Self-Employed Flex

 
 

Het extrawettelijke pensioen voor zelfstandigen zonder vennootschap


Vul op een fiscaalvriendelijke manier uw wettelijk pensioen aan, bovenop uw VAPZ. Deze flexibele POZ-formule combineert tak 21 (levensverzekering met terugbetaling van uw kapitaal op de vervaldag en een gewaarborgd minimumrendement) en tak 23 (levensverzekering waarvan de premies in één of meer fondsen worden belegd, zonder gewaarborgd kapitaal of rendement).


Contacteer uw Business Banking-specialist

De POZ-formule bij Belfius, heel wat voordelen!

 • Fiscaal interessant en een potentieel hoger rendement


  • belastingvermindering van 30% op de gestorte premies (als u voldoet aan de voorwaarden voor belastingvermindering, waaronder de aangepaste 80 %-regel)
  • gewaarborgd rendement via het tak 21-gedeelte
  • potentieel hoger rendement via het tak 23-gedeelte: het gamma waaruit u kan kiezen bestaat uitsluitend uit fondsen die beantwoorden aan strikte criteria op het vlak van milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESG). Meer info over uw pensioenpremies duurzaam en dynamisch beleggen.
 • Een mooi pensioenkapitaal


  • maximaal genieten van deze nieuwe opportuniteit in het kader van uw pensioen
  • hoe eerder u start, hoe sneller u uw pensioenkapitaal opbouwt
 • Flexibel


  • jaarlijkse, halfjaarlijkse, driemaandelijkse of maandelijkse premiestorting
  • vrije verdeling tussen tak 21 en tak 23, met een keuze uit diverse fondsen
  • premiebedrag in functie van de evolutie van uw inkomen
 • Beschikbaar


  • mogelijkheid tot inpandgeving bij aankoop of bouw van onroerend goed in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen
  • kan gebruikt worden als ‘waarborg overlijden’ bij een woonkrediet
 • Jaarlijkse check-up


  • financieel advies bij de opbouw van uw privévermogen
  • centraal staan de continuïteit van uw onderneming, maximale premieaftrek en uw persoonlijke situatie


 • Voor wie?


  • zelfstandigen zonder vennootschap, zoals eenmanszaken, vrije beroepers
  • meewerkende echtgenoten (of wettelijk samenwonende partners)
  die sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens even hoog zijn als de minimumbijdrage in hoofdberoep.
 • Rendement


  • Tak 21:
   • 1,50% voor alle stortingen in (nieuwe en bestaande) contracten waarvan de initiële looptijd minstens 3 jaar bedraagt of met een resterende looptijd van minstens 3 jaar.
   • gewaarborgd kapitaal
  • Tak 23:
   • hoger potentieel rendement op de onderliggende fondsen, gekoppeld aan de schommelingen van de financiële markten
   • risico van verlies op het kapitaal

 • Premie


  • jaarlijkse, halfjaarlijkse, driemaandelijkse of maandelijkse premiestorting
  • jaarlijks minimumbedrag: 300 euro (zonder de eventuele aanvullende waarborgen), minimumbedrag per maandelijkse storting: 25 euro
  • maximaal jaarlijks bedrag: onderworpen aan de aangepaste 80%-regel

 • Duur


  • minimum 5 jaar
  • de uitbetaling van de prestatie gebeurt verplicht bij de effectieve opname van uw (vervroegd) wettelijk pensioen, zelfs als dit na de wettelijke pensioenleeftijd valt (nu 65 jaar, 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030)

 • Flexibiliteit


  • vrije keuze van de verdeling van de nettopremie tussen de beide luiken (0 tot 100%)
  • tak 23: keuze uit verschillende fondstypes
  • mogelijkheid om de verdeelsleutel tussen de 2 luiken, maar ook binnen de fondsen van tak 23 te wijzigen (enkel de nieuwe premies)
  • mogelijkheid om een andere verdeelsleutel te kiezen voor de premies en backservice

 • Taks op de premies


  • 4,40% op de pensioenpremies en de overlijdensdekking
  • 9,25% op de premie voor arbeidsongeschiktheid (facultatieve waarborg)

 • Belasting en afhouding op de einddatum


  • Riziv-bijdrage: 3,55% op het gestorte kapitaal
  • solidariteitsbijdrage: van 0% tot 2% op het gestorte kapitaal
  • bedrijfsvoorheffing: 10,09%

 • Facultatieve waarborgen


  • een aanvullende overlijdensverzekering
  • bij arbeidsongeschiktheid: gewaarborgd inkomen en/of premievrijstelling

  Meer info


 • Kosten


  • instapkosten: maximaal 6%.
  • tak 21: 0,01% beheerkosten per maand op de gemiddelde reserve
  • tak 23: maximaal 1,35% beheerkosten per jaar
  • uitstapkosten: geen indien u uw kapitaal ontvangt bij uw effectieve opname van uw (vervroegd) wettelijk pensioen, anders 5%, behalve de laatste 4 jaar (4%, 3%, 2%, 1% met een geïndexeerd minimum van 75 euro)

 • Infofiche


Interesse? Maak een afspraak met uw financieel adviseur.


Afspraak maken

Wat dient u mee te nemen bij het gesprek? Waar kan u die gegevens terugvinden?
Persoonlijke gegevens


Identiteitskaart
eID-reader
PIN code

Bij de gemeente waar u ingeschreven bent indien u nog niet beschikt over een ID-reader of wanneer u uw PIN code niet meer weet.

Referentie inkomen* van voorbije 3 jaar

(Referentie inkomen = professionele inkomsten + sociale verzekeringspremies)


Belastingaangifte van de 3 jaar voorafgaand aan het jaar van de storting van de premie

Op www.myminfin.be (inloggen met uw identiteitskaart en eID-reader)

Storting in uw VAPZ-contract of uw VAPZ RIZIV-contract


Stortingsbewijs in uw contract
Overzicht contracten aanvullend pensioen

Op www.mypension.be. (inloggen met uw identiteitskaart en eID-reader)

Sociale verzekeringspremies

Sociale verzekeringspremie uittreksels

Bij uw sociale verzekeringskas indien u die uittreksel niet meer hebt.

 

 

Wat dient u mee te nemen bij het gesprek?
 • Persoonlijke gegevens


  Identiteitskaart
  eID-reader
  PIN code

 • Referentie inkomen* van voorbije 3 jaar

  (Referentie inkomen = professionele inkomsten + sociale verzekeringspremies)


  Belastingaangifte van de 3 jaar voorafgaand aan het jaar van de storting van de premie

 • Storting in uw VAPZ-contract of uw VAPZ RIZIV-contract


  Stortingsbewijs in uw contract
  Overzicht contracten aanvullend pensioen

 • Sociale verzekeringspremies

  Sociale verzekeringspremie uittreksels

 

Waar kan u die gegevens terugvinden?
 • Persoonlijke gegevens

  Bij de gemeente waar u ingeschreven bent indien u nog niet beschikt over een ID-reader of wanneer u uw PIN code niet meer weet.

 • Referentie inkomen* van voorbije 3 jaar

  (Referentie inkomen = professionele inkomsten + sociale verzekeringspremies)

  Op www.myminfin.be (inloggen met uw identiteitskaart en eID-reader)

 • Storting in uw VAPZ-contract of uw VAPZ RIZIV-contract

  Op www.mypension.be. (inloggen met uw identiteitskaart en eID-reader)

 • Sociale verzekeringspremies

  Bij uw sociale verzekeringskas indien u die uittreksel niet meer hebt.