Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Belfius Business Future

Contacteer uw Business Banking-specialist

Voordelen

interessant

 • volledig aftrekbare premies
 • minder belastingen en/of sociale lasten het jaar daarna
 • geen taks op de premies

veiligheid

 • kapitaalgarantie
 • gewaarborgd rendement, met daarbovenop eventueel een winstdeelneming

flexibiliteit

 • keuze van de periodiciteit van de premies
 • herziening van het bedrag mogelijk in de loop van het contract

soepelheid

 • combinaties mogelijk met andere fiscaal voordelige producten
 • overlijdensdekking of aanvullende waarborgen als optie

Voor wie?

Voor zelfstandigen (starters), helpende echtgenoot, helpende zelfstandige.

Looptijd

Minimaal 5 jaar. Het contract stopt ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd in voege op het moment van de afsluiting (momenteel 65 jaar). De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 naar 66 jaar verhoogd, en in 2030 naar 67 jaar.

Gegarandeerd rendement

0,75% voor alle stortingen in de (nieuwe en bestaande) contracten waarvan de resterende looptijd meer dan 8 jaar bedraagt.

Premie

 • Zonder solidariteitsstelsel: minimaal 100 euro – maximaal 8,17% van het referentie-inkomen voor de sociale bijdragen – absoluut maximum voor 2018: 3.187,04 euro.
 • Met solidariteitsstelsel: minimaal 100 euro – maximaal 9,40% van het referentie-inkomen voor de sociale bijdragen – absoluut maximum voor 2018: 3.666,85 euro.
 • U kunt de jaarlijkse premie van uw VAPZ storten volgens diverse vervaldagen: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
 • Belangrijk ! Als u een doorlopende opdracht aanmaakt om het fiscaal maximaal toegelaten bedrag te sparen, worden de gestorte bedragen automatisch geïndexeerd.

Belasting

 • Inhouding van de RIZIV-bijdrage van 3,55% op het volledige kapitaal.
 • Solidariteitsbijdrage van 0 %-2% op het brutokapitaal (inclusief de winstdeelneming).
 • Belasting op het kapitaal in de vorm van een fictieve rente (die gedurende 13 jaar moet worden aangegeven als de betaling gebeurt vóór de leeftijd van 65 jaar, en gedurende 10 jaar als de betaling gebeurt op de leeftijd van 65 jaar of later).

Kosten

 • Instapkosten: maximaal 6%.
 • Beheerskosten: maandelijkse beheerskosten van 0,01% op de gemiddelde reserve.
 • Uitstapkosten: 5% met een minimum van 75,00 euro, behalve de laatste 4 jaar (4%, 3%, 2%, 1%).

In detail

Bijkomend

Protected
 1. Dit voorbeeld is slechts indicatief.

 2. In de veronderstelling dat deze persoon een marginaal tarief heeft van 50%.

 3. Let op: het totaal voordeel is niet gelijk aan de som van het fiscaal en het sociaal voordeel. Het sociaal voordeel leidt immers tot een lager netto-inkomen, wat onrechtstreeks tot een vermindering van het fiscaal voordeel leidt.