1. Home
 2. Producten
 3. Sparen en beleggen
 4. Uw pensioen en dat van uw medewerkers
 5. Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Belfius Business Future

Contacteer uw Business Banking-specialist

De formule van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Belfius Business Future (1) is een individuele levensverzekering waarmee u een bijkomend pensioenkapitaal kunt opbouwen.

Voordelen

Belastingvoordeel

Een jaarlijks belastingvoordeel: de gestorte premies zijn aftrekbaar als beroepskosten.

Geen verzekeringstaks op de premies

Vrijheid en flexibiliteit

Vrijheid van periodiciteit van de premiebetaling en flexibiliteit van de herziening van het bedrag terwijl het contract loopt.

Gewaarborgd rendement

Bijkomende waarborgen

U kunt uw VAPZ aanvullen met een overlijdensdekking of bijkomende waarborgen (gewaarborgd inkomen, vrijstelling van premies).

Solidariteitsstelsel

U kunt opteren voor het solidariteitsstelsel dat u voordelen oplevert bij totale arbeidsongeschiktheid.

Combineren

U kunt dat aanvullend pensioen combineren met pensioensparen of de individuele levensverzekering en de IPT voor bedrijfsleiders.

Voor wie?

Voor zelfstandigen (starters), helpende echtgenoot, helpende zelfstandige.

Looptijd

Minimaal 5 jaar. Het contract stopt ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd in voege op het moment van de afsluiting (momenteel 65 jaar). De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 naar 66 jaar verhoogd, en in 2030 naar 67 jaar.

Gegarandeerd rendement

0,75% voor alle stortingen in de (nieuwe en bestaande) contracten waarvan de resterende looptijd meer dan 8 jaar bedraagt.

Premie

 • Zonder solidariteitsstelsel: minimaal 100 euro – maximaal 8,17% van het referentie-inkomen voor de sociale bijdragen – absoluut maximum voor 2017: 3.127,24 euro.
 • Met solidariteitsstelsel: minimaal 100 euro – maximaal 9,40% van het referentie-inkomen voor de sociale bijdragen – absoluut maximum voor 2017: 3.598,05 euro.
 • U kunt de jaarlijkse premie van uw VAPZ storten volgens diverse vervaldagen: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
 • Belangrijk ! Als u een doorlopende opdracht aanmaakt om het fiscaal maximaal toegelaten bedrag te sparen, worden de gestorte bedragen automatisch geïndexeerd.

Belasting

 • Inhouding van de RIZIV-bijdrage van 3,55% op het volledige kapitaal.
 • Solidariteitsbijdrage van 0 %-2% op het brutokapitaal (inclusief de winstdeelneming).
 • Belasting op het kapitaal in de vorm van een fictieve rente (die gedurende 13 jaar moet worden aangegeven als de betaling gebeurt vóór de leeftijd van 65 jaar, en gedurende 10 jaar als de betaling gebeurt op de leeftijd van 65 jaar of later).

Kosten

 • Instapkosten: maximaal 6%.
 • Beheerskosten: maandelijkse beheerskosten van 0,01% op de gemiddelde reserve.
 • Uitstapkosten: 5% met een minimum van 75,00 euro, behalve de laatste 4 jaar (4%, 3%, 2%, 1%).

In detail

Bijkomend

Protected
Hebt u een vraag? Wij helpen u graag verder
 1. Belfius Business Future is een verzekeringsproduct van Belfius Verzekeringen NV, Galileelaan 5 in B-1210 Brussel. RPR Brussel 0405.764.064 – verzekeringsonderneming erkend onder het nr. 0037 Belfius Bank NV – verzekeringsagent met het FSMA-nummer 19649 A.

 2. Dit voorbeeld is slechts indicatief.

 3. In de veronderstelling dat deze persoon een marginaal tarief heeft van 50%.

 4. Let op: het totaal voordeel is niet gelijk aan de som van het fiscaal en het sociaal voordeel. Het sociaal voordeel leidt immers tot een lager netto-inkomen, wat onrechtstreeks tot een vermindering van het fiscaal voordeel leidt.