Een groepsverzekering voor uw medewerkers

Een groepsverzekering is een collectieve verzekering die een onderneming afsluit voor de totaliteit of voor een objectief bepaalde categorie van haar werknemers. Financieel en fiscaal heeft de groepsverzekering heel wat te bieden, zowel voor de aangeslotenen als voor de onderneming zelf.

Welke waarborgen biedt een groepsverzekering?

Standaard voorziet de groepsverzekering in 2 waarborgen voor uw werknemers: een uitkering bij overlijden, om hun gezin te beschermen, en een uitkering bij leven in de vorm van een aanvullend pensioen. Daarnaast kunt u als werkgever in bijkomende waarborgen voorzien, bijvoorbeeld een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid, waaruit de werknemers naar eigen wens kunnen kiezen.

Fiscaal interessant
De stortingen zijn aftrekbaar als bedrijfslasten op voorwaarde dat de 80 %-regel wordt gerespecteerd. Ook de werknemer kan stortingen uitvoeren en zo zijn aanvullend pensioen verhogen. Deze stortingen gebeuren tegen fiscaal interessante voorwaarden.

De premies
Ofwel betaalt alleen uw bedrijf de premies, ofwel betalen zowel uw bedrijf als uw medewerkers premies. De premie kan een percentage van het loon zijn, een forfaitair bedrag. Dit hoeft geen zware financiële last te zijn. Zo kunt u een pensioenplan opstarten met lage bedragen, zoals de minimumbijdrage van 520 euro (exclusief bijkomende waarborgen zoals premievrijstelling ...) voor de ganse groep te verzekeren personen, en dit later gradueel verhogen.

Rendement
Een groepsverzekering biedt kapitaalbescherming en een gewaarborgde rentevoet. 

Voordeliger dan een loonsverhoging
Wanneer een werknemer op pensioen gaat, wordt het kapitaal dat hij ontvangt via een groepsverzekering, veel minder belast dan loon. Spaart de werknemer ook, via zijn werkgever, dan geniet hij, conform de wettelijke bepalingen, tijdens zijn loopbaan een belastingvermindering op de gespaarde premies.
De socialezekerheidsbijdrage op de werkgeversbijdrage bedraagt slechts 8,86%, terwijl dit bij een gewone loonsverhoging 34% bedraagt.

Hoe belast?
Het belastingtarief bedraagt 10% (excl. gemeentelijke opcentiemen van 0 tot 9 %) voor het gedeelte van het pensioenkapitaal dat met werkgeversbijdragen werd gefinancierd, wanneer het kapitaal uitgekeerd wordt op de wettelijke pensioenleeftijd, dit is 65 jaar, en de verzekerde ook tot die leeftijd blijft werken. Dit tarief wordt tot 16,5% verhoogd indien het kapitaal voor die leeftijd wordt opgenomen (indien het kapitaal wordt opgenomen tussen 60 en 65 jaar, voor de leeftijd van 60 jaar gelden progressieve belastingtarieven). Het deel dat met persoonlijke premies werd opgebouwd, wordt automatisch aan 10% (excl. gemeentelijke opcentiemen) belast voor persoonlijke bijdragen ingehouden sinds 1993.

Meer informatie
Lees alles over de groepsverzekering Belfius Business Future Employees

Een pensioenplan voor uw medewerkers?

Contacteer uw specialist Business Banking voor een voorstel op maat.