Employees Pension & Care

Een eenvoudige groepsverzekering voor uw werknemersVoordelen voor u als werkgever


 • U boost uw imago als aantrekkelijke werkgever
  Een aanvullend pensioenplan is ideaal om uw werknemers te motiveren en om nieuw talent aan te trekken.
 • Bespaar tot 10% loonkost dankzij deze efficiënte en fiscaalvriendelijke oplossing
  De stortingen zijn aftrekbaar als beroepskosten (mits naleving van de fiscale regelgeving (o.a. de 80%-regel).
 • Eenvoudig en weinig administratie
  U kan als werkgever op een eenvoudige manier uit een aantal basiswaarborgen kiezen (pensioen, overlijden, premievrijstelling en gewaarborgd inkomen). Deze keuzes worden enkel door u als werkgever bepaald.


Voordelen voor uw werknemers


 • Extra spaarpot bovenop het wettelijk pensioen
 • Financiële bescherming van uw werknemers en hun gezin
  • Dankzij extra kapitaal in geval van overlijden
  • Bij arbeidsongeschiktheid door (privé)ongeval of ziekte wordt de premie van de groepsverzekering gegarandeerd verder betaald. U kan ook kiezen voor een gewaarborgd inkomen (rente) bovenop de wettelijke uitkering.
 • Beschikbaar voor vastgoedinvesteringen
  Als uw werknemer onroerend goed wil kopen, bouwen of verbouwen kan hij onder bepaalde voorwaarden zijn verzekeringscontract in pand geven of een voorschot opnemen.

Groepsverzekering versus loonsverhoging


Vergelijking van de groepsverzekering met een bruto loonsverhoging van 1.000 euro voor een werknemer met een brutojaarloon van 20.000 euro.

Groepsverzekering Loon
Totale kost voor werkgever, incl. taksen en patronale sociale zekerheid €1.133 €1.250
Premie pensioenplan/bruto loonsverhoging €1.000 €1.000
Nettopremie (rekening houdend met 5% instapkosten)/nettoloon werknemer €950 €522
Groepsverzekering
 • Totale kost voor werkgever, incl. taksen en patronale sociale zekerheid
  €1.133
 • Premie pensioenplan/bruto loonsverhoging
  €1.000
 • Nettopremie (rekening houdend met 5% instapkosten)/nettoloon werknemer
  €950
Loon
 • Totale kost voor werkgever, incl. taksen en patronale sociale zekerheid
  €1.250
 • Premie pensioenplan/bruto loonsverhoging
  €1.000
 • Nettopremie (rekening houdend met 5% instapkosten)/nettoloon werknemer
  €522

Dit is een fictief voorbeeld. De fiscale info houdt rekening met de regels die van toepassing zijn op 01/03/2021 en is onderhevig aan veranderingen in wet- en regelgeving. Taxatie is toegepast op basis van de persoonlijke situatie van de begunstigde.

Kenmerken

 • Productcategorie

  Groepsverzekering met vaste bijdragen, die de zekerheid van een gewaarborgd rendement op het tak 21-luik combineert met een potentieel hoger rendement via een eventuele winstdeling. Deze winstdeling is niet gewaarborgd en kan elk jaar wijzigen. De toekenning van de winstdeling wordt op discretionaire wijze beslist door de algemene vergadering van de verzekeraar in functie van de resultaten.

 • Voor wie?

  Bestemd voor kleine en middelgrote ondernemingen met min. 3 aangesloten werknemers.
 • Premiebetaling

  De vaste bijdragen in het plan worden enkel gefinancierd met werkgeversbijdragen, waarbij de premie als een percentage van het loon bepaald wordt. (= min. 3% en max. 12% van het brutoloon)

 • Uitbetaling bij leven

  De uitbetaling van de prestatie bij leven gebeurt verplicht bij de effectieve opname van het (vervroegd) wettelijk pensioen van de aangeslotene (deze uitbetaling kan dus na de wettelijke pensioenleeftijd gebeuren).
 • Waarborgen

  Bovenop de opbouw van een aanvullend pensioen, voorziet Employees Pension & Care eveneens in verschillende risicowaarborgen. 

  • Overlijdensdekking 
  • Premievrijstelling 
  • Overlijden door een ongeval (optioneel) 
  • Gewaarborgd inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid (optioneel)
 • Fiscaliteit voor de werkgever

  • Taks op de premies: 4,4% bij een collectief plan. Is dat niet het geval dan zijn de premievrijstelling en het gewaarborgd inkomen onderworpen aan een premietaks van 9,25% 
  • Sociale bijdrage: 8,86% op de premies 
  • Premies zijn aftrekbaar als beroepskosten (mits naleving van de fiscale regelgeving waaronder de 80%-regel)
 • Kosten

  • Instapkosten: maximaal 5% op de gestorte premies 
  • Tak 21: 0,1% beheerkosten per jaar op de reserve 
  • Uitstapkosten voor uw werknemer:
   • geen, indien de werknemer zijn kapitaal ontvangt bij effectieve opname van zijn (vervroegd) pensioen of wanneer hij/zij verandert van werkgever en zijn reserve overdraagt naar de verzekeringsmaatschappij van zijn nieuwe werkgever.
   • in alle andere gevallen: 1% van de afgekochte reserves vermenigvuldigd met het aantal nog te lopen jaren van de overeenkomst tot de einddatum, met als maximum 5%. Als dit bedrag lager is dan 75 euro, dan wordt dit laatste aangerekend (het bedrag van 75 euro wordt geïndexeerd op basis van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basis 1988 = 100); het indexcijfer dat in aanmerking wordt genomen is dat van de tweede maand van het trimester dat de afkoopdatum voorafgaat).
 • Documenten

  Productfiche

  Precontractuele informatie SFDR

  Periodieke rapport SFDR Tak 21

  Sustainability-Related Disclosure

U hebt een klacht?

Uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de Dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van de Verzekeringen zijn er om u te helpen.
Hoe een klacht indienen?