Zorgen voor uw pensioen
of… pensioenzorgen?


Zorgen voor uw pensioen of… pensioenzorgen?

 

Weet u dat meer dan de helft van de gepensioneerde zelfstandigen hun levensstandaard van vóór hun pensionering niet kan financieren? Daarom denkt u best nu al aan later. We helpen u daar graag bij!

Uw wettelijk pensioen volstaat niet voor het behoud van uw levensstandaard

Het verhogen van het minimum wettelijk pensioen voor zelfstandigen tot 1.637 euro bruto per maand (in geval van een volledige loopbaan vanaf 2021, als zelfstandige en alleenstaand) is wel een stap vooruit, maar zal niet voldoende zijn.

Meer vrije tijd betekent vaak meer uitgaven. Verbouwingen, reizen, op restaurant gaan, de (klein)kinderen verwennen… Zorg er vandaag voor dat u daar later niet hoeft op in te leveren.

Gezocht: 300.000 euro, zonder verkoop van de gezinswoning

In het voorbeeld hieronder gaan we uit van 2.500 euro per maand aan maandelijkse uitgaven en een gemiddeld netto pensioen van 1.500 euro per maand. U kan uw (verwacht) pensioen altijd bekijken op mypension.be.

 

Verwachte maandelijkse uitgaven per maand

Wettelijk pensioen

Extra nodig per maand

Extra nodig per jaar

Extra nodig tot 90 jaar (25 jaar)

2.500 euro

1.500 euro

1.000 euro

12.000 euro

300.000 euroHet berekende kapitaal houdt geen rekening met inflatie, rendement van beleggingen of andere meerwaarden.


U hebt in dit geval dus een extra kapitaal van 300.000 euro nodig om uw pensioenjaren comfortabel door te brengen. Daarbij houden we geen rekening met de kost voor een verzorgingstehuis, momenteel gemiddeld 1.800 euro per maand.

Om dat bedrag bijeen te sparen, zonder uw eigen woning te verkopen, raden we u de opbouw van een aanvullend pensioen aan.

Als zelfstandige hebt u verschillende interessante opties die we hieronder toelichten. Maak gerust een afspraak met uw Business Banking-specialist voor een oplossing die aansluit bij uw persoonlijke verwachtingen.


Maak een afspraak

Hoe als zelfstandige extra pensioenkapitaal opbouwen?

Begin met het VAPZ

Of u nu zelfstandige in hoofd- of bijberoep of meewerkende echtgenoot bent, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is vandaag een echte must. Vanwaar dat succes? De premies die u betaalt zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, waardoor uw belastbaar beroepsinkomen, waarop uw toekomstige sociale bijdragen worden berekend, vermindert. Naast de fiscale aftrekbaarheid profiteert u daarbij van een gegarandeerd rendement op uw premies, plus een eventuele winstdeling. (1)

Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Vul uw VAPZ aan met een POZ

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) vormt een voordelige aanvulling op uw VAPZ. Als zelfstandige zonder vennootschap kan u immers geen aanvullend pensioen opbouwen via een individuele pensioentoezegging (IPT).

U bent een zelfstandige bedrijfsleider? Vul uw VAPZ aan met een IPT

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) kan door uw vennootschap voor u als bedrijfsleider worden afgesloten. De premies die uw vennootschap voor u betaalt, zijn fiscaal aftrekbaar, (2) waardoor de belastbare winst vermindert. Bovendien kan u de opgebouwde reserve al voor uw pensioen, en onder bepaalde voorwaarden, aanwenden voor een investering in vastgoed op privé-naam.

Dit pensioenkapitaal wordt u in principe persoonlijk uitbetaald op het moment dat uw wettelijk pensioen ingaat.

Zowel POZ als IPT combineren tak 21 met tak 23

Bij beide pensioenformules combineert u een levensverzekering met terugbetaling van uw kapitaal op de eindvervaldag plus een gewaarborgd minimumrendement (tak 21) met een beleggingsverzekering waarbij de premies in een of meer fondsen worden belegd, zonder gewaarborgd kapitaal of rendement (tak 23). Zo kan u genieten van een potentieel hoger rendement. U kiest daarbij zelf hoeveel u belegt in tak 21 en/of tak 23.

Interessant aspect aan het tak 23-luik? De fondsen in deze tak zijn niet alleen gericht op rendement, maar ook op duurzaamheid en houden rekening met strenge ESG-criteria. Milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur zijn dan ook belangrijke ankerpunten voor Belfius om op een positieve manier bij te dragen aan de samenleving en economie.

Het leven biedt u nog veel moois na uw pensionering.


Maak dus gerust een afspraak met uw Business Banking-specialist. Die stelt u graag een totaalpakket voor dat aansluit bij uw verwachtingen en u het nodige financiële comfort biedt voor uw toekomst. Zowel privé als professioneel.

Bovendien kan u erop rekenen dat we u tijdens uw volledige loopbaan blijven begeleiden en u proactief benaderen wanneer de wetgeving of fiscaliteit wijzigt. Daar staat de uitstekende service van Belfius Verzekeringen voor garant.


Maak een afspraak

  1. De toekenning van de winstdeling wordt op discretionaire wijze beslist door de algemene vergadering van Belfius Verzekeringen. Die is noch wettelijk noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeling. Winstdeling is dus niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.
  2. De door de vennootschap gestorte premies zijn aftrekbaar als beroepskosten, als onder andere aan de 80%-regel is voldaan. De 80%-regel van de IPT omschrijft hoeveel extra wettelijk pensioenkapitaal u mag opbouwen op basis van uw laatste bruto jaarbezoldiging, in aanvulling op uw wettelijk pensioen.