Bescherm uw financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid of overlijden


Bescherm uw financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid of overlijden

 

Het leven lacht u toe. De zaken gaan goed en u hebt mooie plannen. Maar wat als u ziek wordt of een ongeval hebt? Wie gaat dan de facturen betalen of uw kredieten verder aflossen? Hierbij 5 tips om uzelf, uw gezin en uw beroepsactiviteiten financieel te beschermen.

Round1 Zorg voor een gewaarborgd inkomen bij (langdurige) invaliditeit

Round1

Zorg voor een gewaarborgd inkomen bij (langdurige) invaliditeit

Een tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan elke zelfstandige overkomen. Volgens een rapport van het RIZIV is het aantal langdurig zieken in België in 10 jaar tijd met 70% gestegen. In 2019 waren 470.000 actieve personen meer dan een maand in ziekteverlof en 450.000 meer dan een jaar arbeidsongeschikt.

Een van de hoofdoorzaken van deze verontrustende evolutie? Het toenemend aantal burn-outs en depressies. Ze staan nu al voor 17,32% van de totale langdurige arbeidsongeschiktheden bij zelfstandigen, die bovendien een minder efficiënt financieel vangnet hebben dan loontrekkenden.

Een zelfstandige die door een ongeval of ziekte niet meer kan werken, verdient de eerste week immers helemaal niets. Daarna ontvangt u van uw ziekenfonds een vrij lage vergoeding die vaak niet volstaat om uw levensstijl aan te houden.

De oplossing? Een verzekering Gewaarborgd Inkomen die voor zelfstandigen zonder vennootschap aan een VAPZ of POZ wordt gekoppeld en voor zelfstandige bedrijfsleiders aan een IPT. Bij economische arbeidsongeschiktheid van 25% of meer keert die verzekering u – na het verstrijken van de wachttijd – elke maand een bedrag uit dat overeenstemt met een percentage van de gekozen invaliditeitsrente en evenredig is met de graad van arbeidsongeschiktheid.

Round2 Denk er ook aan uw pensioen te beschermen

Round2

Denk er ook aan uw pensioen te beschermen

Omdat een ongeluk nooit alleen komt: als u uw activiteit tijdelijk of definitief niet meer kan uitoefenen wegens ziekte of ongeval, kan u (of uw vennootschap) de pensioenpremies in uw VAPZ, IPT of POZ wellicht niet meer storten. En kan u dus geen aanvullend pensioen blijven opbouwen.

Dankzij een aanvullende verzekering Premievrijstelling bent u zeker van de betaling van uw pensioenpremies zolang uw arbeidsongeschiktheid duurt.

Round3 Bescherm uw dierbaren bij overlijden

Round3

Bescherm uw dierbaren bij overlijden

We denken er liever niet aan, maar het risico te overlijden vóór de pensioenleeftijd bestaat nu eenmaal. Volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, bedroeg de levensverwachting in België in 2020 weliswaar 80,8 jaar voor de totale bevolking (83,1 jaar voor vrouwen en 78,5 jaar voor mannen), maar zal 11% van de huidige 45-jarigen geen 67 jaar worden.

Voor uw gemoedsrust en die van uw gezin kan u uw aanvullend pensioen (VAPZ, IPT of POZ) vervolledigen met een levensverzekering.

Zo vermijdt u mogelijke financiële moeilijkheden door een aardig kapitaal te voorzien waarmee uw dierbaren de successierechten kunnen betalen, de lopende kredieten verder kunnen aflossen, de studies van uw kinderen kunnen bekostigen...

Round4 Teken een aandeelhoudersovereenkomst

Round4

Teken een aandeelhoudersovereenkomst

U bent zelfstandig bedrijfsleider en u hebt een of meer vennoten? Het overlijden van een van hen kan de deur van uw onderneming openzetten voor nieuwe aandeelhouders, bijvoorbeeld de erfgenamen van de overledene. Is dat wel in het belang van uw bedrijf? Zou u als actieve aandeelhouder niet beter de deelbewijzen van de overledene overkopen, om het voortbestaan van uw bedrijf te verzekeren?

Via een aandeelhoudersovereenkomst kan u bepalen dat bij een overlijden de overlevende vennoten de aandelen van de overledene prioritair mogen overkopen. Om die onverwachte en zware investering te kunnen financieren, kunnen de vennoten elk een verzekering afsluiten met de andere vennoot/vennoten als verzekerde(n). Bij overlijden van een van de vennoten zullen de anderen een vooraf bepaald kapitaal ontvangen waarmee ze zijn/haar aandelen kunnen overkopen.

Round5 Sluit een schuldsaldoverzekering af voor uw beroepskredieten

Round5

Sluit een schuldsaldoverzekering af voor uw beroepskredieten

Om financiële zorgen bij overlijden te vermijden, wenst u misschien dat de betaling van de beroepskredieten niet helemaal bij uw erfgenamen of eventuele vennoten terechtkomt? Denk eraan om bij het aangaan van een investeringskrediet ook een schuldsaldoverzekering af te sluiten.

Deze dekking garandeert dat het uitstaand saldo van het investeringskrediet bij overlijden (gedeeltelijk) wordt terugbetaald. Zo beschermt u de continuïteit van uw activiteit en ontlast u uw dierbaren en/of eventuele vennoten financieel.

Laat een zware tegenslag uw financiële toekomst, die van uw gezin en uw bedrijf niet ondermijnen. Draag zorg voor uzelf en onderneem nu al de nodige actie om de toekomst met een gerust gemoed tegemoet te zien.


Maak een afspraak