Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW)

Belfius Salary for Pension

Een extra pensioenformule voor uw werknemers

Hebben uw werknemers geen of een beperkt aanvullend pensioen via een groepsverzekering (2e pijler)? Met Belfius Salary for Pension kunnen ze nu zelf beslissen om een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) op te bouwen. Ze sparen maandelijks een bepaald bedrag (de premie), dat u als werkgever inhoudt op hun nettoloon en rechtstreeks stort in hun VAPW-contract. Een extra pensioenformule met tal van voordelen voor uw werknemers.

Contacteer uw Business Banking-specialist

Een interessante formule

Fiscaal interessant

Bij voldoende hoge belastbare inkomsten kunnen uw werknemers een belastingvermindering van 30% krijgen op hun VAPW-stortingen, bovenop de belastingvermindering voor pensioensparen en/of langetermijnsparen.

Op hun maat

Ze kiezen zelf het bedrag dat u als werkgever maandelijks inhoudt op hun nettoloon en in hun VAPW-contract stort.

Een mooi rendement

Dit type pensioenverzekering (tak 21) biedt uw werknemers de zekerheid van een gewaarborgd rendement.

Vlotte afhandeling

U kan als werkgever een kaderakkoord sluiten met de verzekeraar Belfius Verzekeringen. Dat is een overeenkomst met afspraken tussen u, de verzekeraar en de werknemers om het beheer van de VAPW-overeenkomsten binnen uw onderneming eenvoudiger en uniform te laten verlopen.

In detail

 • Productcategorie

  Dit is een pensioenverzekering tak 21 (2e pijler) met de zekerheid van een gewaarborgd rendement.

 • Voor wie?

  • Voor werknemers die geen of een beperkt aanvullend pensioen opbouwen via een groepsverzekering (minder dan 3% van het referentieloon van 2 jaar geleden, zie MyPension.be).
  • Uw werknemers nemen zelf het initiatief om een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) af te sluiten. De verzekeringnemer is dus altijd de werknemer, nooit u als werkgever. U houdt de premie in op het nettoloon van uw werknemers en stort ze door aan de verzekeraar.
 • Fiscaliteit

  Bij voldoende hoge belastbare inkomsten genieten uw werknemers een belastingvermindering van 30% (1) op de personenbelasting, te verhogen met gemeentebelastingen op de gestorte premies.

 • Rendement

  • Vaste interestvoet per gestorte nettopremie met een looptijd tot de pensioenleeftijd. Deze interestvoet kan wijzigen voor toekomstige stortingen.
  • Uw werknemers kunnen dus rekenen op een gewaarborgd rendement en een eventuele winstdeling bovenop dit rendement. Die winstdeling kan niet gewaarborgd worden en kan elk jaar wijzigen (2) .
 • Premie

  • Maandelijkse premiebetaling
  • De minimumpremie: 45 euro per maand
  • De maximumpremie is o.a. afhankelijk van
   • het referentieloon (de totale bruto verloning onderworpen aan de socialezekerheidsbijdragen die de werknemer in het 2e jaar vóór het jaar van de opbouw heeft genoten en opgenomen is op de individuele rekening)
   • en de eventuele opgebouwde pensioenreserves van uw werknemers via een aanvullend pensioen.
 • Flexibiliteit

  In de loop van hun contract kunnen uw werknemers tot 2 maal per kalenderjaar hun premie aanpassen, op basis van de evolutie van hun maximale VAPW-premie op MyPension.be en/of van hun persoonlijke wensen. Ze moeten u 2 maanden vooraf op de hoogte brengen van elke gewenste wijziging of stopzetting.

 • Jaarlijkse check-up

  Het jaarlijkse maximumbedrag kan elk jaar wijzigen en is normaal gesproken beschikbaar vanaf oktober op MyPension.be. Op basis daarvan kunnen uw werknemers hun bijdrage eventueel aanpassen.

 • Duur

  De uitbetaling gebeurt bij hun effectieve wettelijke pensionering, zelfs als ze hun pensioen na de wettelijke pensioenleeftijd opnemen (nu 65 jaar, 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030).

 • Attest

  Uw werknemers bezorgen u een attest met hun maandelijkse premie die u op hun nettoloon moet inhouden. Daarbij ook de nodige gegevens om de storting aan de verzekeraar te kunnen uitvoeren. Na ontvangst beschikt u over 2 maanden voor de inhouding en de storting.

 • Facultatieve waarborgen

  Werknemers kunnen een aanvullende overlijdensverzekering bij ongeval afsluiten.

 • Taks op de premies

  4,40%

 • Belasting en afhouding op de einddatum*

  • RIZIV-bijdrage: 3,55% op het totale bruto kapitaal
  • Solidariteitsbijdrage: van 0% tot 2% op het totale bruto kapitaal
  • Personenbelasting: 10% op het kapitaal min de RIZIV- en solidariteitsbijdrage (te vermeerderen met de gemeentebelasting). De winstdeling is vrijgesteld van personenbelasting

  * De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de verzekeringnemer. De bovenstaande informatie is indicatief en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en/of interpretatie van de fiscale regelgeving.

 • Kosten

  • Instapkosten: maximaal 6%
  • Beheerskost op de reserve: 0,01% per maand met een minimum van 1 euro
  • Uitstapkosten
   • Geen kosten bij uitkering bij wettelijke pensionering of bij overlijden.
   • In elk ander geval 5%, behalve de laatste 4 jaar (verminderd naar 4%, 3%, 2% of 1% met een geïndexeerd minimum van 75 euro).
 • Infofiche

  Raadpleeg de productfiche

  Infofiche 2de pijler VAPW

  Precontractuele informatie SFDR

  Periodieke rapport SFDR Tak 21

  Sustainability-Related Disclosure

Interesse?

Maak een afspraak met uw Business Banking-specialist.

Afspraak maken
 1. Belastingvermindering in de personenbelasting mits naleven van de 80%-regel én de maximale jaarlijkse bijdrage.

 2. De toekenning van de winstdeling wordt op discretionaire wijze beslist door de algemene vergadering van de verzekeraar. De verzekeraar is noch wettelijk noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeling.