Individuele Pensioentoezegging - IPT

Belfius Business Manager Flex, het extralegale pensioen voor bedrijfsleiders

Contacteer uw Business Banking-specialist

Bouw een pensioen op maat op met deze flexibele IPT-formule, een beleggingsverzekering die uw bedrijf voor u als zelfstandige bedrijfsleider kan afsluiten.
Ze combineert tak21 (een klassieke levensverzekering met recht op terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag en een gewaarborgd minimumrendement) en tak23 (een beleggingsverzekering waarvan de premies in één of meerdere fondsen worden belegd, dus zonder gewaarborgd kapitaal of rendement).

Lees snel meer over dit alternatief voor de lage rente van de klassieke IPT’s!

De 4 voordelen van dit extralegaal pensioen!

Combinatie van een gewaarborgd rendement en een potentieel extra rendement

U bent zeker van zowel een gewaarborgd rendement op het tak21-deel als van een potentieel extra rendement, gekoppeld aan de marktschommelingen, op het tak23-deel.

Flexibiliteit

U kiest het percentage voor de verdeling van de premies tussen de tak 21 en de tak 23, én tussen de tak23-fondsen onderling. Terwijl het contract loopt, kunt u gratis de percentages aanpassen voor de nieuwe premies.

Keuze tussen 15 internationale fondsen

Kies voor het tak23-deel uit 15 internationaal gerenommeerde fondsen.

Back Service

U kunt met terugwerkende kracht beleggen, om uw kapitaal te verhogen en ten volle van uw pensioen te genieten.

Verkiest u een IPT die enkel in tak21 belegt, met een referentierente en een gewaarborgd kapitaal? Kies dan voor Belfius Business Future Manager.

Voor wie?

 • Bedrijfsleiders en zelfstandigen of vrije beroepers in een vennootschap.
 • De partner die werkt als zelfstandig bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar, of die als zelfstandige een directiefunctie of een activiteit van dagelijkse leiding, of van commerciële, financiële of technische aard in de onderneming uitoefent.
 • Interessant: de verzekering wordt individueel toegekend en kan dus volledig gepersonaliseerd worden.

Duur

Minimaal 5 jaar. Het contract stopt ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd in voege op het moment van de afsluiting (momenteel 65 jaar). De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 naar 66 jaar verhoogd, en in 2030 naar 67 jaar.

Rendement

 • Tak 21 :
  0,75% voor alle stortingen in de (nieuwe en bestaande) contracten die nog meer dan 8 jaar lopen. Het kapitaal is gewaarborgd.

 • Tak 23 :
  Een potentieel extra rendement van de onderliggende tak23-fondsen (gekoppeld aan de schommelingen op de financiële markten). Het kapitaal dat in tak23 belegd wordt, kan verloren gaan.

Premie

 • Min./jaar: 500 euro (zonder de eventuele aanvullende waarborgen).
 • Min./storting: 100 euro.
 • Max./jaar: volgens de 80%-regel.
 • Vrije keuze periodiciteit: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
 • Vrije keuze van verdeling van de nettopremie tussen de 2 delen (0 tot 100 %).
 • Tak23: keuze uit een gamma van 15 fondsen.
 • Mogelijk om in de loop van het contract gratis de verdeelsleutel voor de 2 delen én voor de tak23-fondsen aan te passen (alleen voor toekomstige stortingen).
 • Mogelijk om een verdeelsleutel te kiezen voor de periodieke premies en een andere voor de back-service.

Kosten

 • Instapkosten: max. 6 %
 • Tak 21 :
  • 0,01 % maandelijkse beheerskosten op de gemiddelde reserve;
  • conjuncturele uitstapvergoeding.
 • Tak 23:
  • maximaal 1,35 % beheerskosten per jaar (of 0,02596 %/week)
 • Uitstapkosten: 5 %, behalve tijdens de laatste 4 jaar (4 %, 3 %, 2 %, 1 %), met een minimum van 75 euro (geïndexeerd).

Belasting

 • Onderstaande regels zijn van toepassing volgens de wetgeving die momenteel van kracht is.
 • Inhouding van de Riziv-bijdrage: 3,55 % op het totale kapitaal.
 • Solidariteitsbijdrage: 0 % - 2 % op het brutokapitaal.
 • Verzekeringstaks op de premies:
  • 4,40 % op de pensioenpremies en de overlijdensdekking;
  • 9,25 % op de premie ‘Gewaarborgd inkomen’ (optionele waarborg).
 • Verlaagde eenmalige belasting op de pensioenleeftijd op het gestorte kapitaal.
 • Jaarlijks belastingvoordeel: de premies die uw bedrijf heeft gestort, zijn aftrekbaar als beroepskosten (zolang de 80 %-regel wordt nageleefd).
 • Op het einde van het contract, ontvangt u het pensioenkapitaal in de vorm van een uitgesteld loon. Het wordt dus niet jaarlijks belast via de personenbelasting.

Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage

Wijninckx-heffing : een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 3% in op bijdragen voor de opbouw van aanvullende pensioenen vanaf een overschrijding tov het geïndexeerde drempelbedrag van 30000 euro (te indexeren) per jaar. (Dit is een overgangsmaatregel die van toepassing is van 1/1/2013 tot 31/12/2018).
Vanaf 2019 is de bijzondere bijdrage van 3 % verschuldigd zodra de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen uitstijgt boven een drempel die "pensioendoelstelling" wordt genoemd. Dat bedrag beloopt momenteel 78.453,60 euro op jaarbasis.De berekening houdt eveneens rekening met de VAPZ-, RIZIV- en POZ-contracten, en ook met de interne pensioenbeloften. De bijdrage is verschuldigd op de volledige aangroei van de verworven reserve (niet enkel op het bedrag boven het maximum). Om de bijdrage voor 2019 te berekenen, moet men het verschil nemen tussen de verworven pensioenreserve op 1 januari 2019 en de verworven pensioenreserve op 1 januari 2018.De in 2018 betaalde premies (bijdragejaar 2019) vallen onder dit stelsel. Sigedis, de beheerder van de Gegevensbank voor aanvullende pensioenen (DB2P), berekent voor elke werknemer en zelfstandige bedrijfsleider met een aanvullendpensioenplan of er een bijdrage verschuldigd is. Eventueel ontvangt de onderneming in de loop van de maand september een uitnodiging tot het betalen van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage aan de RSZ (loontrekkenden) of de RSVZ (zelfstandigen) vóór 31 december.

In detail

Bijkomend

Tactic Dynamic

Belfius Business Manager Flex is een verzekeringsovereenkomst gecommercialiseerd door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in B-1210 Brussel - RPR Brussel 0405.764.064 – verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0037 Belfius Bank NV – Verzekeringsagent met het FSMA-nummer 19649 A.

Het tak23-deel belegt in fondsen van derden via een intern beleggingsfonds. De fondsen waarin wordt belegd, streven een doelrendement na dat bepaald is op een voldoende lange beleggingshorizon. U vindt meer info over de beleggingsaanpak van Belfius op belfius.be/beleggingsaanpak. De waarde van de fondsen vindt u op onze site.