Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen RIZIV

Sociale Belfius Business Future RIZIV

Contacteer uw Business Banking-specialist

Als geconventioneerd arts, tandarts, kinesitherapeut of apotheker ontvangt u elk jaar een financiële premie van het RIZIV. Als u die premie stort in het Belfius Business Future Riziv-Sociale VAPZ-contract (1) , een individuele levensverzekering, bouwt u fiscaal voordelig een bijkomend pensioen op.

6 voordelen

Aanvullend voordelig sparen

Aanvullend voordelig sparen: de RIZIV-premies die worden gestort in uw VAPZ garanderen u een mooi kapitaal op de pensioenleeftijd zonder dat u daarvoor uw eigen kapitaal moet aanspreken.

Geen verzekeringstaks op de premies

Een complete dienstverlening

Wij helpen u met de administratieve stappen bij het RIZIV.

Combineren

U kunt dit bijkomend pensioen combineren met de andere fiscale producten zoals het klassiek VAPZ dat u zelf financiert, pensioensparen of de individuele levensverzekering en de IPT voor bedrijfsleiders..

Een overlijdensdekking

U kunt uw sociale RIZIV-VAPZ aanvullen met een overlijdensdekking.

Zekerheid

Zekerheid door een gewaarborgd rendement, met daarbovenop een eventuele winstdeelneming.

Looptijd

Minimaal 5 jaar. Het contract stopt ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd in voege op het moment van de afsluiting (momenteel 65 jaar). De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 naar 66 jaar verhoogd, en in 2030 naar 67 jaar.

Gewaarborgd rendement

0,50% voor alle stortingen in de (nieuwe en bestaande) contracten waarvan de resterende looptijd meer dan 8 jaar bedraagt.

Premie

De premie gestort door het RIZIV.

Kosten

 • Instapkosten: maximaal 6%.
 • Beheerskosten: maandelijkse beheerskosten van 0,01% op de gemiddelde reserve.
 • Uitstapkosten: 5% met een minimum van 75,00 euro, behalve de laatste 4 jaar (4%, 3%, 2%, 1%).

Belasting

 • Inhouding van de RIZIV-bijdrage van 3,55% op het volledige kapitaal.
 • Solidariteitsbijdrage van 0%-2% op het brutokapitaal.
 • Belasting op het kapitaal in de vorm van een fictieve rente (die gedurende 13 jaar moet worden aangegeven als de betaling gebeurt vóór de leeftijd van 65 jaar, en gedurende 10 jaar als de betaling gebeurt op de leeftijd van 65 jaar of later).

Bijkomend

 • Overlijdensdekking

  Aan uw Belfius Business Future kunt u een aanvullende overlijdensdekking koppelen om uw gezin te beschermen als u vroegtijdig zou overlijden. Bij het onderschrijven van deze Formule Security dient de eerste jaarlijkse premiebetaling van uw VAPZ minimum 500 euro te bedragen.
 • Belasting

  • Solidariteitsbijdrage op pensioenen: maximum 2%.
   Solidariteitsbijdrage:
   < 2.478,95 euro: 0%
   2.478,95 euro tot en met 24.789,34 euro: 1%
   24.789,35 euro tot en met 74.368,05 euro: 2%
   >= 74.368,06 euro: 2 %
   
  • Inhouding van de RIZIV-bijdrage van 3,55% op het volledige kapitaal.
  • Belasting op het kapitaal in de vorm van een fictieve rente

  De belasting op uw eindkapitaal wordt berekend volgens het voordelige regime van de fictieve rente. Van het belastbare bedrag (het brutopensioenkapitaal verminderd met de RIZIV-bijdrage) dient u in uw belastingaangifte 5% aan te geven gedurende 10 jaar als de uitbetaling plaatsvindt vanaf de 65e verjaardag, of tussen 3,5% en 5% van het volledige belastbare kapitaal (excl. winstdeelnemingen) gedurende 13 jaar als de uitbetaling plaatsvindt vóór de 65e verjaardag. Indien u beroepsmatig actief blijft (en sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep hebt betaald) tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, wordt slechts 80% van het kapitaal belast.

 • Waarom de RIZIV-premie veeleer in een VPAZ dan in een polis ‘gewaarborgd inkomen’ storten?

  • Als u een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ financiert met de RIZIV-premie, is die niet fiscaal aftrekbaar. Dat is wel het geval als u uw eigen middelen gebruikt (mits aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan).
  • U bouwt wel een groter pensioenkapitaal op dankzij die bijkomende premie van het RIZIV.
  • Een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ die wordt gefinancierd met de RIZIV-premie is niet overdraagbaar als u niet meer geconventioneerd bent of als u uw eigen onderneming opricht. De verzekeraar moet uw dossier opnieuw aanvaarden (vanuit medisch oogpunt) en zal de tarieven aanpassen volgens uw leeftijd.
 • Wanneer en hoe de RIZIV-premie ontvangen?

  Wanneer ontvangt u een RIZIV-premie? 

  Om daar aanspraak op te maken voor een welbepaald jaar moet u geconventioneerd geweest zijn gedurende dat volledige jaar. U verbindt zich er dus toe de conventie na te leven. Dat is een overeenkomst tussen de medische beroepen en de ziekenfondsen met richtlijnen over onder meer erelonen. Treedt u voor het eerst toe tot de conventie omdat u bijvoorbeeld pas uw diploma hebt behaald? De RIZIV-premie wordt proportioneel berekend op basis van het aantal maanden dat u geconventioneerd was. Artsen en tandartsen zijn ambtshalve geconventioneerd. Zij kunnen dat statuut echter weigeren met een aangetekend schrijven. Apothekers en kinesitherapeuten moeten het zelf aanvragen vóór 1 januari. Zodra uw toetreding tot de conventie een feit is, wordt die elk jaar stilzwijgend verlengd. 

  Hoeveel krijgt u? 

  Het premiebedrag waarop u recht hebt, hangt af van uw beroepsactiviteit en wordt jaarlijks geïndexeerd. 

  Mis geen enkele premie van het RIZIV! 

  U moet ze elk jaar aanvragen op het goede moment. Dankzij Belfius vergeet u die vervaldag niet!
  • We sturen u een formulier op dat u moet invullen.
  • U vult het in en stuurt het ons terug (binnen x maanden zoals vermeld staat in onze begeleidende brief).
  • We zorgen voor alle administratieve formaliteiten en garanderen de storting van de premie in Belfius Business Future.

  Het bedrag van de premie waarop u recht heeft hangt af van uw professionele activiteit en is jaarlijks geïndexeerd.

 • Het gespaarde bedrag kan ook worden aangewend voor andere doeleinden

  • Het kan dienen als waarborg tot dekking van een eventueel hypothecair krediet.
  • Het kan dienen voor de wedersamenstelling van een krediet bij de aankoop van een onroerend goed.
 • Maximumbedragen van de premies volgens beroep

  Beroepscategorie
  Jaar 2017
  Jaar 2018
  Artsen
  Geconventioneerd
  4 790,23 EUR
  4.870,01 EUR*
   
  Gedeeltelijk geconventioneerd
  2 259,67 EUR
  2.297,63 EUR*
   
  Jaar 2017
  Jaar 2018
  Tandartsen
  2 309,75 EUR
  2.348,55 EUR*
   
  Jaar 2016
  Jaar 2017
  Apothekers Gemiddelde prestaties per week > 38 uren
  2.846,27 EUR
  2.917,71 EUR*
   
  Gemiddelde prestaties per week > 28 uren
  2.134,70 EUR
  2.188,28 EUR*
   
  Gemiddelde prestaties per week > 19 uren
  1.423,14 EUR
  1.458,86 EUR*
   
  Jaar 2016
  Jaar 2017
  Kinesitherapeuten > 3.000 prestaties OF 72.000 M-waarden
  2 490,35 EUR
  2.552,89 EUR*
   
  > 2.300 prestaties OF 55.200 M-waarden
  1 861,47 EUR
  1.908,19 EUR*
   
  > 1.500 prestaties OF 36.000 M-waarden
  1 408,68 EUR
  1.444,04 EUR*
   
  Jaar 2016
  Jaar 2017
  Logopedisten > 2.000 prestaties OF 35.000 R-waarden
  2 475,00 EUR
  2.537,12 EUR*;
   
  > 900 prestaties OF 15.750 R-waarden
  1 200,00 EUR
  1.230,12 EUR*
   
  Jaar 2016
  Jaar 2017
  Verpleegkundigen
  500,00 EUR
  512,55 EUR*
  * Bedragen te bevestigen door een KB

 • Documenten die nodig zijn voor het afsluiten van een RIZIV-VAPZ

  • Het meest recente vervaldagbericht van uw socialezekerheidskas.
  • Uw identiteitskaart

Bijkomend

Protected
 1. Belfius Business Future is een verzekeringsproduct van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11 in B-1210 Brussel. RPR Brussel 0405.764.064 – verzekeringsonderneming erkend onder het nr. 0037 Belfius Bank NV – verzekeringsagent met het FSMA-nummer 19649 A.