Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Riziv

Sociale Belfius Business Future Riziv

Contacteer uw Business Banking-specialist

Als geconventioneerd arts, tandarts, kinesitherapeut of apotheker ontvangt u elk jaar een financiële premie van het Riziv. Als u die premie stort in het Belfius Business Future Riziv-Sociale VAPZ-contract (1) , een individuele levensverzekering, bouwt u fiscaal voordelig een bijkomend pensioen op.

6 voordelen

Aanvullend voordelig sparen

Aanvullend voordelig sparen: de Riziv-premies die worden gestort in uw VAPZ garanderen u een mooi kapitaal op de pensioenleeftijd zonder dat u daarvoor uw eigen kapitaal moet aanspreken.

Geen verzekeringstaks op de premies

Een complete dienstverlening

Wij helpen u met de administratieve stappen bij het Riziv.

Combineren

U kunt dit bijkomend pensioen combineren met de andere fiscale producten zoals het klassiek VAPZ dat u zelf financiert, pensioensparen of de individuele levensverzekering en de IPT voor bedrijfsleiders..

Een overlijdensdekking

U kunt uw sociale Riziv-VAPZ aanvullen met een overlijdensdekking.

Zekerheid

Zekerheid door een gewaarborgd rendement, met daarbovenop een eventuele winstdeelneming.

Looptijd

Minimaal 5 jaar. Het contract stopt ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd in voege op het moment van de afsluiting (momenteel 65 jaar). De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 naar 66 jaar verhoogd, en in 2030 naar 67 jaar.

Gewaarborgd rendement

0,50% voor alle stortingen in de (nieuwe en bestaande) contracten waarvan de resterende looptijd meer dan 8 jaar bedraagt.

Premie

De premie gestort door het Riziv.

Kosten

 • Instapkosten: maximaal 6%.
 • Beheerskosten: maandelijkse beheerskosten van 0,01% op de gemiddelde reserve.
 • Uitstapkosten: 5% met een minimum van 75,00 euro, behalve de laatste 4 jaar (4%, 3%, 2%, 1%).

Belasting

 • Inhouding van de Riziv-bijdrage van 3,55% op het volledige kapitaal.
 • Solidariteitsbijdrage van 0%-2% op het brutokapitaal.
 • Belasting op het kapitaal in de vorm van een fictieve rente (die gedurende 13 jaar moet worden aangegeven als de betaling gebeurt vóór de leeftijd van 65 jaar, en gedurende 10 jaar als de betaling gebeurt op de leeftijd van 65 jaar of later).

Bijkomend

 • Overlijdensdekking

  Aan uw Belfius Business Future kunt u een aanvullende overlijdensdekking koppelen om uw gezin te beschermen als u vroegtijdig zou overlijden. Bij het onderschrijven van deze Formule Security dient de eerste jaarlijkse premiebetaling van uw VAPZ minimum 500 euro te bedragen.
 • Belasting

  • Solidariteitsbijdrage op pensioenen: maximum 2%.
   Solidariteitsbijdrage:
   < 2.478,95 euro: 0%
   2.478,95 euro tot en met 24.789,34 euro: 1%
   24.789,35 euro tot en met 74.368,05 euro: 2%
   >= 74.368,06 euro: 2 %
   
  • Inhouding van de Riziv-bijdrage van 3,55% op het volledige kapitaal.
  • Belasting op het kapitaal in de vorm van een fictieve rente

  De belasting op uw eindkapitaal wordt berekend volgens het voordelige regime van de fictieve rente. Van het belastbare bedrag (het brutopensioenkapitaal verminderd met de Riziv-bijdrage) dient u in uw belastingaangifte 5% aan te geven gedurende 10 jaar als de uitbetaling plaatsvindt vanaf de 65e verjaardag, of tussen 3,5% en 5% van het volledige belastbare kapitaal (excl. winstdeelnemingen) gedurende 13 jaar als de uitbetaling plaatsvindt vóór de 65e verjaardag. Indien u beroepsmatig actief blijft (en sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep hebt betaald) tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, wordt slechts 80% van het kapitaal belast.

 • Waarom de Riziv-premie veeleer in een VPAZ dan in een polis ‘gewaarborgd inkomen’ storten?

  • Als u een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ financiert met de Riziv-premie, is die niet fiscaal aftrekbaar. Dat is wel het geval als u uw eigen middelen gebruikt (mits aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan).
  • U bouwt wel een groter pensioenkapitaal op dankzij die bijkomende premie van het Riziv.
  • Een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ die wordt gefinancierd met de Riziv-premie is niet overdraagbaar als u niet meer geconventioneerd bent of als u uw eigen onderneming opricht. De verzekeraar moet uw dossier opnieuw aanvaarden (vanuit medisch oogpunt) en zal de tarieven aanpassen volgens uw leeftijd.
 • Wanneer en hoe uw Riziv-premie ontvangen?

  Wanneer ontvangt u een Riziv-premie?

  Als u voor een bepaald jaar een Riziv-premie wil ontvangen, dan kan dit alleen als u gedurende dat volledige jaar geconventioneerd was. Dat wil zeggen dat u zich ertoe verbindt de conventie na te leven (de overeenkomst tussen de medische beroepen en de ziekenfondsen met richtlijnen over onder meer erelonen).

  Treedt u voor het eerst toe tot de conventie omdat u bijvoorbeeld pas uw diploma hebt behaald? Dan wordt de Riziv-premie proportioneel berekend op basis van het aantal maanden dat u geconventioneerd was. Als arts of tandarts bent u ambtshalve geconventioneerd, tenzij u dat statuut weigert met een aangetekend schrijven. Als apotheker, kinesitherapeut, logopedist of verpleger dient u het zelf aan te vragen vóór 1 januari. Zodra uw toetreding tot de conventie een feit is, wordt die elk jaar stilzwijgend verlengd.


  Hoeveel krijgt u?

  Het premiebedrag waarop u recht hebt, hangt af van uw beroepsactiviteit en wordt jaarlijks geïndexeerd.


  Volg uw premie online op!

  Kinesitherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen en apothekers: vanaf mei 2020 kan u de automatische aanvraag en toekenning van uw premie online opvolgen via MyRiziv. Bovendien zal het Riziv u via e-mail op de hoogte houden van de stand van zaken.

  Artsen en tandartsen: de aanvraag en toekenning wordt in 2021 gedigitaliseerd. In 2020 gebeurt dit nog via het gebruikelijke papieren aanvraagformulier dat u van Belfius ontvangt.

 • Het gespaarde bedrag kan ook worden aangewend voor andere doeleinden

  • Het kan dienen als waarborg tot dekking van een eventueel hypothecair krediet.
  • Het kan dienen voor de wedersamenstelling van een krediet bij de aankoop van een onroerend goed.
 • Maximumbedragen van de premies volgens beroep

  Beroepscategorie
  Jaar 2020
  Artsen
  Geconventioneerd
  5 037,70 EUR
   
  Gedeeltelijk geconventioneerd
  2 376,40 EUR
   
  Jaar 2020
  Tandartsen
  2 429,06 EUR
   
  Jaar 2019
  Apothekers Gemiddelde prestaties per week > 38 uren
  3 009,75 EUR
   
  Gemiddelde prestaties per week > 28 uren
  2 257,31 EUR
   
  Gemiddelde prestaties per week > 19 uren
  1 504,88 EUR
   
  Jaar 2019
  Kinesitherapeuten > 3.000 prestaties OF 72.000 M-waarden
  2 633,39 EUR
   
  > 2.300 prestaties OF 55.200 M-waarden
  1 968,38 EUR
   
  > 1.500 prestaties OF 36.000 M-waarden
  1 489,59 EUR
   
  Jaar 2019
  Logopedisten > 2.000 prestaties OF 35.000 R-waarden
  2 617,15 EUR
   
  > 900 prestaties OF 15.750 R-waarden
  1 268,93 EUR
   
  Jaar 2019
  Verpleegkundigen
  528,72 EUR

 • Documenten die nodig zijn voor het afsluiten van een Riziv-VAPZ

  • Het meest recente vervaldagbericht van uw socialezekerheidskas.
  • Uw identiteitskaart

Bijkomend

Protected

Integratie van duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen

Duurzaamheidsrisico's zijn niet of niet systematisch geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen die de fondsbeheerder tijdens het selectieproces van financiële activa neemt. Niettemin kan de fondsbeheerder van tijd tot tijd en op discretionaire basis duurzaamheidsrisico's in overweging nemen bij de selectie, verwerving of vervreemding van een financieel instrument. Indien duurzaamheidsrisico's niet of niet systematisch in aanmerking worden genomen bij de beleggingsbeslissingen die de fondsbeheerder neemt, kan dit een negatief effect hebben op het rendement van de financiële activa in de portefeuille.

 1. Belfius Business Future is een verzekeringsproduct van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11 in B-1210 Brussel. RPR Brussel 0405.764.064 – verzekeringsonderneming erkend onder het nr. 0037 Belfius Bank NV – verzekeringsagent met het FSMA-nummer 19649 A.