Vul uw pensioen aan met uw RIZIV-toelagen

Belfius Business Future (Social) RIZIV

Contacteer uw Business Banking-specialist

Als geconventioneerd arts, tandarts, kinesitherapeut, apotheker, logopedist of zelfstandige verpleegkundige, die is toegetreden tot de nationale RIZIV-akkoorden, ontvangt u elk jaar een financiële tegemoetkoming van het RIZIV. Die tegemoetkoming kan u als premie storten in het Sociale VAPZ-contract 'Belfius Business Future RIZIV (1) ', een individuele levensverzekering waarmee u een aanvullend pensioen opbouwt.

Voordelen

Voordelig aanvullend sparen

Voordelig aanvullend sparen: de RIZIV-premies die worden gestort in uw VAPZ garanderen u een mooi kapitaal op uw pensioenleeftijd zonder dat u daarvoor uw eigen kapitaal moet aanspreken.

Geen verzekeringstaks op de premies

Een complete dienstverlening

Als u aan de RIZIV-criteria voldoet ontvangt u de RIZIV-tegemoetkoming automatisch. Op MyRiziv kan u uw contract online raadplegen.

Combineren

U kunt dit bijkomend pensioen combineren met de andere fiscale producten zoals het VAPZ dat u zelf financiert, pensioensparen of langtermijnsparen, maar ook met de Pensioenvereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) of de Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor bedrijfsleiders.

Aanvullende waarborgen

Het sociale luik binnen de Sociale VAPZ RIZIV voorziet een aantal aanvullende dekkingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Zo geniet u een Gewaarborgd Inkomen en een waarborg Premievrijstelling die berekend worden op de laatst ontvangen RIZIV-toelagen.

De reserve die u opbouwt in uw VAPZ RIZIV-polis dient eveneens als overlijdensdekking voor uw nabestaanden. Op basis van de grootte van uw reserve kan u ook overwegen om voor een aanvullende overlijdensdekking te kiezen.

Zekerheid

U geniet een gewaarborgd rendement per storting, met daarbovenop een eventuele winstdeelneming.

Looptijd

Minimaal 5 jaar. De overeenkomst wordt vereffend op het moment dat het wettelijk pensioen ingaat. De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 naar 66 jaar verhoogd, en in 2030 naar 67 jaar.

Gewaarborgd rendement

1,00% voor alle nieuwe stortingen in de (nieuwe en bestaande) contracten waarvan de resterende looptijd meer dan 8 jaar bedraagt.

Premie

De premie wordt gestort door het RIZIV.

Kosten

 • Instapkosten: maximaal 6%.
 • Beheerskosten: maandelijkse beheerskosten van 0,01% op de gemiddelde reserve.

Meer info

 • Eindbelasting

  • Solidariteitsbijdrage op pensioenen:
   Solidariteitsbijdrage:
   < 2.478,95 euro: 0%
   2.478,95 euro tot en met 24.789,34 euro: 1%
   24.789,35 euro tot en met 74.368,05 euro: 2%
   >= 74.368,06 euro: 2%
   
  • Inhouding van de Riziv-bijdrage van 3,55% op het volledige kapitaal.
  • Belasting op het kapitaal in de vorm van een fictieve rente

  De belasting op uw eindkapitaal wordt berekend volgens het voordelige regime van de fictieve rente. Van het belastbare bedrag (het brutopensioenkapitaal verminderd met de RIZIV-bijdrage) dient u in uw belastingaangifte 5% aan te geven gedurende 10 jaar als de uitbetaling plaatsvindt vanaf de 65e verjaardag, of tussen 1% en 5% van het volledige belastbare kapitaal (excl. winstdeelnemingen) gedurende 13 jaar als de uitbetaling plaatsvindt vóór de 65e verjaardag. Indien u beroepsmatig actief blijft (en sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep hebt betaald) tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, wordt slechts 80% van het kapitaal belast.

 • Wanneer en hoe ontvangt u uw RIZIV-premie?

  Wanneer ontvangt u een RIZIV-premie?

  U kan een RIZIV-premie ontvangen voor elk volledig jaar waarin u geconventioneerd en dus toegetreden bent tot de nationale akkoorden van het RIZIV. Dat wil zeggen dat u zich ertoe verbindt de conventie na te leven (de overeenkomst tussen de medische beroepen en de ziekenfondsen met richtlijnen over onder meer erelonen).

  Treedt u voor het eerst toe tot de conventie omdat u bijvoorbeeld pas uw diploma hebt behaald? Dan wordt de premie door het RIZIV berekend. Als arts of tandarts bent u ambtshalve geconventioneerd, tenzij u dat statuut weigert met een aangetekend schrijven. Als apotheker, kinesitherapeut, logopedist of verpleger dient u het zelf aan te vragen vóór 1 januari. Zodra uw toetreding tot de conventie een feit is, wordt die elk jaar stilzwijgend verlengd.

  Hoeveel krijgt u?

  Het premiebedrag waarop u recht hebt, hangt af van uw beroepsactiviteit en wordt jaarlijks geïndexeerd.

  Volg uw premie online op

  U kan de automatische aanvraag en toekenning van uw premie online opvolgen via MyRiziv. Bovendien zal het RIZIV u via e-mail op de hoogte houden van de stand van zaken. Zorg er dus zeker voor dat het RIZIV over uw e-mailadres beschikt!

 • Het gespaarde bedrag kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt

  • Het kan dienen als waarborg voor een eventueel hypothecair krediet (verpanding).
 • Bent u huisarts of arts-specialist in opleiding?

  Bent u huisarts in opleiding (haio) of arts-specialist in opleiding (aso), dan kan ook u de RIZIV-toelage gebruiken voor de opbouw van een aanvullend pensioen via Belfius Business Future RIZIV.

  Voor het dienstjaar 2020 hebt u als haio of aso recht op een RIZIV-toelage van 6.287,70 euro.

 • Maximumbedragen van de premies volgens beroep

  Beroepscategorie
  Jaar 2020
  Artsen
  Geconventioneerd
  5 037,70 EUR
   
  Gedeeltelijk geconventioneerd
  2 376,40 EUR
   
  Jaar 2020
  Tandartsen
  2 429,06 EUR
   
  Jaar 2019
  Apothekers Gemiddelde prestaties per week > 38 uren
  3 009,75 EUR
   
  Gemiddelde prestaties per week > 28 uren
  2 257,31 EUR
   
  Gemiddelde prestaties per week > 19 uren
  1 504,88 EUR
   
  Jaar 2019
  Kinesitherapeuten > 3.000 prestaties OF 72.000 M-waarden
  2 633,39 EUR
   
  > 2.300 prestaties OF 55.200 M-waarden
  1 968,38 EUR
   
  > 1.500 prestaties OF 36.000 M-waarden
  1 489,59 EUR
   
  Jaar 2019
  Logopedisten > 2.000 prestaties OF 35.000 R-waarden
  2 617,15 EUR
   
  > 900 prestaties OF 15.750 R-waarden
  1 268,93 EUR
   
  Jaar 2019
  Verpleegkundigen
  528,72 EUR

Aanvullend

Protected

Integratie van duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen

Duurzaamheidsrisico's zijn niet of niet systematisch geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen die de fondsbeheerder tijdens het selectieproces van financiële activa neemt. Niettemin kan de fondsbeheerder van tijd tot tijd en op discretionaire basis duurzaamheidsrisico's in overweging nemen bij de selectie, verwerving of vervreemding van een financieel instrument. Indien duurzaamheidsrisico's niet of niet systematisch in aanmerking worden genomen bij de beleggingsbeslissingen die de fondsbeheerder neemt, kan dit een negatief effect hebben op het rendement van de financiële activa in de portefeuille.

 1. Belfius Business Future is een verzekeringsproduct van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11 in B-1210 Brussel. RPR Brussel 0405.764.064 – verzekeringsonderneming erkend onder het nr. 0037 Belfius Bank NV – verzekeringsagent met het FSMA-nummer 19649 A.