Belfius graphic element

Belfius Private Portfolio

La vision des gestionnaires

Chaque mois, les gestionnaires étudient les évolutions des marchés et vous expliquent volontiers les différentes stratégies appliquées dans les compartiments. Découvrez ci-dessous leur vision sur les tendances observées en avril 2024.

Equities European Entrepreneurs

1. Globale activastrategie

Onze assetallocatie toont een relatieve voorkeur voor obligaties boven aandelen, omdat de risicopremie op aandelen momenteel onvoldoende is om beleggers aan te moedigen de activaklasse te herwegen.

We hebben de volgende beleggingsconvicties:

  • Over het algemeen zijn we licht onderwogen in aandelen.
  • Wat betreft regionale allocatie zijn we onderwogen in aandelen uit de eurozone, omdat de kans op een krimp van de activiteit is toegenomen.
  • We zijn neutraal voor de VS, Japan en opkomende markten.
  • We verkiezen nog steeds laatcyclische sectoren. Gezien de verwachte geleidelijke daling van de obligatierente en de bewezen winstbestendigheid zijn we positiever geworden over de Amerikaanse technologiesector.

In de allocatie vastrentende waarden:

  • We richten ons op investment grade bedrijfsobligaties als bronnen van carry.
  • We kopen ook Europese en Amerikaanse staatsobligaties met als doel te profiteren van de stijging van de rente en de obligatierente in een context van vertragende economische activiteit en afkoelende inflatie.
  • We blijven blootgesteld aan groeilandenobligaties om te profiteren van de aantrekkelijke carry.

We houden een longpositie aan in de Japanse yen en hebben een positie in een aantal grondstoffen, waaronder goud, omdat beide goede afdekkingen zijn in een risicoarm klimaat.

We verwachten dat Alternatieve beleggingen het goed zullen doen, omdat ze enige decorrelatie hebben met traditionele activa.

We verwachten dat Alternatieve beleggingen het goed zullen doen, omdat ze enigszins afwijken van traditionele activa.

2. Regionale aandelenstrategie

Over het algemeen zijn we licht onderwogen in aandelen.

Wat betreft regionale allocatie zijn we onderwogen in aandelen uit de eurozone, omdat de kans op een krimp van de activiteit is toegenomen.

We zijn neutraal voor de VS, Japan en opkomende markten.

We verkiezen nog steeds laatcyclische sectoren. Gezien de verwachte geleidelijke daling van de obligatierente en de bewezen winstbestendigheid zijn we positiever geworden over de Amerikaanse technologiesector.

3. Portefeuillestrategie

In november boekten zowel de portefeuille als de benchmark positieve rendementen, waarbij de strategie slechter presteerde dan de benchmark. Wat het land betreft, was China de grootste tegenstander, aangezien de algemene druk op het land hoog bleef als gevolg van de huidige economische uitdagingen en geopolitieke spanningen. Als gevolg hiervan behoorden Ping An Insurance, Alibaba en BYD tot de zwakst presterende portefeuilles. Onze Koreaanse aandelen presteerden deze maand het sterkst, maar presteerden iets minder goed dan de Koreaanse indexnamen onder leiding van Samsung Electronics. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door robuuste rendementen in India en Latam. India bleef buitenlandse instroom aantrekken en de waarderingen van Latijns-Amerika profiteerden van de versoepelingscyclus, vooral in Brazilië. Thematisch werden de rendementen ook geholpen door AI-gerelateerde namen.

Wat de portefeuilleactiviteiten betreft, hebben we onze belangen in Alibaba en Ping An Insurance in China afgebouwd. We verhoogden onze blootstelling aan defensievere Chinese namen in de gezondheidszorg, zoals Jiangsu Hengrui (farmaceutisch) en Wuxi AppTec (biotech). We hebben Nu Holdings (digitaal bankieren) in Brazilië geïnitieerd, terwijl we XP (beleggingsdienst) hebben afgestoten. We introduceerden PZU, een leider onder de Poolse verzekeringsmaatschappijen.

Ce texte présente un caractère purement informatif. Aucun droit ne découle de son contenu. Il ne constitue pas une offre d'achat ou de vente d'un ou plusieurs instruments financiers, ni un conseil en investissement ou une recommandation d'investissement, et il ne confirme aucune transaction. Bien que Belfius Banque sélectionne soigneusement les données et sources mentionnées dans cet texte, des erreurs ou omissions ne peuvent a priori pas être exclues. Belfius Banque ne garantit en aucun cas l'exhaustivité des informations contenues dans cet texte et n'assume aucune responsabilité résultant d'une représentation incorrecte ou incomplète de ces informations. Belfius Banque ne peut être tenue responsable de dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de cet texte. Les droits de propriété intellectuelle de Belfius Banque doivent être respectés à tout moment. Le contenu de cet texte ne peut être reproduit sans l'accord écrit préalable de Belfius Banque.

Attention: Les performances passées, les simulations de performances passées et les prévisions de performances futures d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures. Les performances brutes peuvent être impactées par des commissions, frais et autres charges. Les performances exprimées dans une autre devise que celle du pays de résidence de l'investisseur subissent les fluctuations du taux de change, ce qui peut avoir un impact positif ou négatif sur les résultats. Si cet texte fait référence à un traitement fiscal particulier, une telle information dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut faire l'objet de modifications.

Ce texte ne constitue pas de la recherche en investissements telle que définie à l'article 36 (1) du Règlement délégué (UE) 2017/565. Belfius Banque souligne que ces informations n'ont pas été élaborées conformément aux dispositions légales arrêtées pour promouvoir l'indépendance de la recherche en investissements, et qu'elle n'est soumise à aucune interdiction prohibant l'exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements.