Zich verzekeren om uw erfgenamen te beschermen

Little girl with bear

Om te vermijden dat uw nabestaanden financiële moeilijkheden krijgen als gevolg van uw overlijden, stelt Belfius u een ruim gamma verzekeringen voor: de schuldsaldoverzekering, de verzekering Verzekerd-Inkomen, de overlijdensverzekering, de levensverzekering... Dankzij die producten zal uw gezin de dag dat u er niet meer bent, wellicht voldoende middelen hebben om de successierechten te betalen en verder te leven zonder materiële zorgen.

Vermijd geldproblemen

Een overlijden kan voor de erfgenamen zware financiële gevolgen hebben. De meeste gezinnen verliezen hun belangrijkste bron van inkomsten. Doe vandaag nog het nodige.

Schuldsaldoverzekering: de schulden gekoppeld aan uw kredieten worden automatisch terugbetaald

De schuldsaldoverzekering is een waarborg op uw lopende kredieten. Stel dat u overlijdt ten gevolge van een ernstige ziekte. Met een schuldsaldoverzekering worden uw woonkrediet (Belfius Home Credit Protect), consumentenkrediet (Belfius Credit Protect) of Budgetline (Belfius Line Protect) onmiddellijk afgelost.

Verzekering gekoppeld aan uw betaal- en spaarrekeningen: er wordt automatisch een vergoeding uitgekeerd

Belfius Cover is een verzekering voor uw betaalrekening. Als u overlijdt ten gevolge van een ongeval, ontvangen uw nabestaanden een vergoeding tussen 1 250 en 25 000 euro, naargelang het saldo op uw rekening. Als uw rekening een debetsaldo heeft van minder dan 1 250 euro, zuivert Belfius Cover het volledig aan. Als u overlijdt als gevolg van een verkeersongeval, bedraagt de minimale vergoeding 2 500 euro.
Belfius Deposit Cover is een verzekering voor uw spaarrekening. De vergoeding schommelt tussen 2 500 en 37 500 euro.

Verzekering Verzekerd Inkomen: er wordt automatisch een vast bedrag uitgekeerd

Belfius-Verzekerd Inkomen waarborgt een maandelijkse uitkering van minimaal 625 EUR en maximaal 2 500 EUR, volgens de frequentie van de geldopnemingen (in EURO / in andere valuta) en deposito's op uw betaalrekening in de laatste twaalf maanden vóór het ongeval.
De formule 12 spreidt de uitkering over twaalf maanden, de formule 12/24 verdubbelt de gewaarborgde uitkering bij overlijden in een verkeersongeval en de formule 24 keert voor elk ongeval een dubbele uitkering uit, die dan over vierentwintig maanden gespreid wordt.

Overlijdensverzekering: er wordt automatisch een vooraf vastgelegd bedrag uitgekeerd

In bepaalde gevallen kunnen uw nabestaanden het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen of hun gebruikelijke levensstijl aan te houden. Belfius Life Protect is een tijdelijke overlijdensverzekering met een vast kapitaal dat u zelf bepaalt.

U past uw Belfius Life Protect-contract aan uw levensstandaard of uw activiteit aan. Als u bijvoorbeeld veel op de baan bent, kiest u de waarborg ‘verkeersongeval’, waarmee u het bedrag van het uitgekeerde kapitaal kunt verhogen.

Anticipeer op de successierechten

Zelfs al erven uw nabestaanden een deel van uw vermogen, toch zullen ze het niet prettig vinden om daar direct al een stuk van af te staan in de vorm van successierechten.

Verzekering op beleggingen: uw effectendossier wordt met 30% vermeerderd

Belfius Cover Beleggingen is een verzekering die aan uw effectendossier of uw termijnrekening is gekoppeld. Ze garandeert uw erfgenamen de uitbetaling van een bedrag dat gelijk is aan 30% van de waarde van uw effectendossier of termijnrekening de dag vóór het ongeval.

Overlijdensverzekering: er wordt automatisch een vooraf vastgelegd bedrag uitgekeerd

U kunt zelf bepalen welk kapitaal uw nabestaanden bij uw overlijden uitgekeerd krijgen. Zo kunt u rekening houden met de successierechten die ze zullen moeten betalen.

U past uw Belfius Life Protect-contract aan uw levensstandaard of uw activiteit aan. Als u bijvoorbeeld veel op de baan bent, kiest u de waarborg ‘verkeersongeval’, waarmee u het bedrag van het uitgekeerde kapitaal kunt verhogen.

Levensverzekering: er wordt automatisch een kapitaal uitgekeerd om uw vermogen veilig te stellen

De levensverzekering garandeert de uitkering van een kapitaal aan uw nabestaanden, ongeacht wanneer u overlijdt. Ze kunnen dit kapitaal dan zo veel mogelijk behouden om het daarna te laten renderen.

 

Meer info?

De Belfius-relatiebeheerder of -adviseur helpt u de formule kiezen die het best aan uw persoonlijke situatie is aangepast. Maak nu alvast een afspraak.

Belfius-klanten kiezen o.a. voor:

Successieplanning via Belfius, met:

  • Successiespecialisten
  • Allesomvattende en gestructureerde gesprekken
  • Performante simulatoren, documenten en tools
Meer info

Hoeveel zullen uw erfgenamen moeten betalen?

Het tarief van de successierechten verschilt van gewest tot gewest.