Waarom doe ik er goed aan om aan successieplanning te doen?

Er zijn tal van goede redenen om actief aan successieplanning te doen:

U wilt:

  • uw dierbaren beschermen
  • vermijden dat na uw overlijden onenigheid ontstaat
  • vermijden dat uw erfgenamen te veel successierechten moeten betalen
  • het vermogen dat u hebt opgebouwd, veiligstellen
  • iemand bevoordelen

Het is een gevoelig onderwerp. Het gaat over onze idealen, over de mensen die we liefhebben en willen beschermen, over wat we hebben opgebouwd en willen veiligstellen.
Het is ook een ingewikkelde materie, door de onduidelijkheid op wettelijk en taalkundig gebied. Maar toch zijn er in het domein van de successieplanning zeer veel constructies mogelijk, zonder dat die al te ingewikkeld worden.