Wie ontvangt mijn erfenis?

Als u niets doet, komt uw erfenis toe aan uw wettelijke erfgenamen. Het gaat om uw dichtste verwanten:

  • uw afstammelingen
  • zijn er geen afstammelingen: uw broers/zussen (of hun nakomelingen), eventueel samen met uw nog in leven zijnde ouders
  • zijn er geen broers/zussen (of geen nakomelingen): uw voorouders (grootouders...)
  • zijn er geen voorouders in 1 lijn: uw ooms/tantes, neven/nichten...

De langstlevende echtgeno(o)t(e) is ook een wettelijke erfgenaam, die in principe het vruchtgebruik op de ganse erfenis erft. Ook de langstlevende wettelijk samenwonende partner is een wettelijke erfgenaam, die in principe het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad erft.

U kan uiteraard bijzondere schikkingen doen (via schenking, testament of huwelijkscontract), maar als u reservataire erfgenamen hebt (die sowieso een minimaal deel van uw nalatenschap kunnen opeisen), moet u hun reserve respecteren. Anders kunnen deze erfgenamen (uw nakomelingen en uw echtgenoot) de beschikkingen die u deed, na uw overlijden volledig of gedeeltelijk aanvechten.