Wie ontvangt mijn erfenis?

Als u geen bijzondere schikkingen treft, komt uw erfenis toe aan uw wettelijke erfgenamen. Het gaat om uw dichtste verwanten.

  • Uw afstammelingen.
  • Als er geen zijn, uw broers/zusters (of hun nakomelingen), eventueel samen met uw ouders die nog in leven zijn.
  • Als er geen broers of zusters (of hun nakomelingen) zijn, uw voorouders (grootouders...).
  • Als er geen voorouders in één lijn zijn, uw ooms/tantes, neven/nichten...

De langstlevende echtgenoot is ook een wettelijke erfgenaam. Hij erft in principe het vruchtgebruik op de hele erfenis. Ook de langstlevende wettelijk samenwonende partner is een wettelijke erfgenaam die in principe het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad erft.

U kunt uiteraard bijzondere schikkingen treffen (via schenking, testament of huwelijkscontract), maar als u reservataire erfgenamen hebt (die sowieso een minimaal deel van uw nalatenschap kunnen opeisen), moet u hun reserve respecteren. Zoniet kunnen deze erfgenamen (in de eerste plaats uw nakomelingen en uw echtgenoot) na uw overlijden de beschikkingen die u hebt getroffen volledig of gedeeltelijk aanvechten.

Hebt u een vraag? Contacteer ons!