Welke successierechten zijn op mijn nalatenschap van toepassing?

De successierechten zijn de belastingen die moeten worden betaald bij het overlijden van een rijksinwoner. Dus iemand die zijn gebruikelijke woonplaats in België had op het ogenblik van overlijden.

Die successierechten zijn verschillend van gewest tot gewest.

Om te bepalen welk gewest bevoegd is om een erfenis te belasten, wordt rekening gehouden met de periode van vijf jaar vóór het overlijden. Het gaat om de tarieven van het gewest waarin de overledene daadwerkelijk het langst gewoond heeft als rijksinwoner.

De tarieven hangen altijd af van de verwantschapsgraad tussen de overledene en de erfgenaam. Hoe dichter de verwantschapsgraad, hoe lager het tarief. De tarieven verhogen bovendien per schijf.

De echtgenoot en de wettelijk samenwonende partner genieten in de drie gewesten de gunstige tarieven van de rechte lijn. In het Waalse Gewest moeten de wettelijk samenwonende partners samen gedomicilieerd zijn op het ogenblik van het overlijden om aanspraak te kunnen maken op die voordelige tarieven. In het Vlaamse Gewest gaat het niet alleen om wettelijk samenwonenden maar ook om feitelijk samenwonenden die op het ogenblik van overlijden al minstens een jaar (en voor bepaalde gunsttarieven drie jaar) onafgebroken samenwoonden en een gemeenschappelijke huishouding voerden.

Hebt u een vraag? Contacteer ons!

Hoeveel zullen uw erfgenamen moeten betalen?

Het tarief van de successierechten verschilt van gewest tot gewest.