Welke successierechten zijn op mijn nalatenschap van toepassing?

Successierechten zijn belastingen die men moet betalen bij het overlijden van een rijksinwoner (iemand die zijn gebruikelijke woonplaats in België had op het ogenblik van zijn overlijden). Ze zijn verschillend van gewest tot gewest.

Om te bepalen welk gewest bevoegd is om een erfenis te belasten, houdt men rekening met de 5 jaar vóór het overlijden. En het zijn de tarieven van het gewest waarin de overledene in die 5 jaar het langst woonde als rijksinwoner, die gelden. De tarieven hangen altijd af van de verwantschapsgraad tussen de overledene en de erfgenaam. Hoe dichter de verwantschapsgraad, hoe lager het tarief. De tarieven verhogen bovendien per schijf.

De echtgenoot en de wettelijk samenwonende partner genieten in de 3 gewesten de gunstige tarieven van de rechte lijn. In het Waalse gewest moeten de wettelijk samenwonende partners samen gedomicilieerd zijn op het ogenblik van overlijden om aanspraak te kunnen maken op die voordelige tarieven. In het Vlaamse Gewest gaat het niet alleen om wettelijk samenwonenden, maar ook om feitelijk samenwonenden die op het ogenblik van overlijden al minstens 1 jaar (3 jaar voor het gunsttarief van de gezinswoning) onafgebroken samenwoonden en een gemeenschappelijke huishouding voerden.

Hoeveel zullen uw erfgenamen moeten betalen?

Het tarief van de successierechten verschilt van gewest tot gewest.