Hoe kan ik aan successieplanning doen?

Er bestaan veel middelen om aan successieplanning te doen.

De bekendste optie is zeker de schenking van roerende goederen. Zij wordt immers niet belast als ze niet voor een notaris wordt verleden en als u niet overlijdt binnen een periode van drie jaar na de schenking. Bij registratie wordt de schenking in principe belast tegen het verminderde en bevrijdende tarief (3, 5 of 7%, afhankelijk van het gewest en de graad van verwantschap). Uiteraard houdt de schenking wel in dat u zich bij leven onherroepelijk van een deel van uw vermogen ontdoet. Via bepaalde clausules in de schenking (onder meer het voorbehoud van vruchtgebruik – waarvoor de tussenkomst van een notaris wel vereist is) kunt u wel zeggenschap/inkomsten behouden over de weggeschonken goederen.

Ook het testament kan nuttig zijn: 'generation skipping', het duolegaat of het restlegaat zijn allemaal mogelijkheden om in bepaalde omstandigheden de fiscale impact van de erfrechtelijke overdracht te beperken.

Voor gehuwden is het huwelijkscontract een middel om aan successieplanning te doen. Het laat toe om de langstlevende echtgenoot te bevoordelen via bepaalde clausules (verblijvingsbeding, contractuele erfstelling, inbreng in gemeenschap...). Als die clausules geen nut meer hebben, is het ongetwijfeld beter ze door de notaris te laten aanpassen. De fiscale impact ervan is immers niet altijd gunstig.

Er zijn ook nog andere mogelijkheden: huwelijk of wettelijke samenwoning, adoptie, schenking van onroerende goederen in schijven, levensverzekering, beding van aanwas...

Hebt u een vraag? Contacteer ons!