Uw successieplanning met Belfius

Man and woman talking

Door uw nalatenschap te plannen beschermt u uw verwanten, en het vermogen dat u hebt opgebouwd en dat u wilt veiligstellen na uw overlijden. U kunt in dit kader een beroep doen op uw financieel adviseur die samen met U een successiebalans kan opmaken en U desgevallend zal doorverwijzen naar ons team van specialisten in de bescherming, de opbouw en de overdracht van vermogen.

Plan uw nalatenschap als u:

 • uw dierbaren wilt beschermen
 • onenigheid wilt vermijden na uw overlijden
 • wilt vermijden dat uw erfgenamen te veel successierechten moeten betalen
 • het vermogen dat u hebt opgebouwd, wilt veiligstellen
 • iemand wilt bevoordelen

Tref geen bijzondere schikkingen als u meent:

 • dat u niet van de wettelijke erfopvolging moet afwijken
 • dat de te betalen successierechten niet zo hoog zullen oplopen
 • dat al uw erfgenamen beschermd zijn en op gelijke voet behandeld worden

Uw voordelen

Elke nalatenschap is uniek, ook die van u. Belfius wil u helpen de bescherming, de opbouw en de overdracht van uw vermogen te optimaliseren. Daarom bieden we u:

 • Specialisten in nalatenschappen
  Onze relatiebeheerders en adviseurs zijn speciaal opgeleid in die complexe materie, beantwoorden uw vragen en helpen u schikkingen te treffen in het kader van uw nalatenschap, dit in samenwerking met de verschillende deskundigen van de bank.

 • Allesomvattende en gestructureerde gesprekken
  Op uw verzoek kunnen we dieper ingaan op een bepaald onderwerp, uw globale situatie evalueren en de beste oplossingen zoeken volgens de geldende wettelijke bepalingen.

 • Performante simulators, documenten en tools
  Wij ramen de kostprijs van uw successieplanning en analyseren met welke middelen U de fiscale en financiële lasten van uw erfgenamen als gevolg van de overdracht van uw vermogen kan beperken.
   

Belfius-klanten kiezen o.a. voor:

De bescherming van hun naasten via een:

 • Schuldsaldoverzekering
 • Verzekering van de rekening
 • Overlijdensverzekering
 • Verzekering Belfius-Verzekerd Inkomen
Meer info

Is een successieplanning opportuun?

In sommige gevallen is een successieplanning nuttig, in andere gevallen niet.

Wist u dat?

Belfius organiseert geregeld gratis seminaries over de verschillende successieregels.