Wat zal er in mijn nalatenschap zitten?

Als u op het ogenblik van uw overlijden niet (meer) gehuwd bent, dan kan uw nalatenschap vrij makkelijk bepaald worden. Ze omvat alle goederen die u nalaat op de dag van uw overlijden.

Als u daarentegen gehuwd bent, moeten uw goederen onderscheiden worden van die van uw echtgenoot of van het gemeenschappelijk vermogen. De samenstelling van uw nalatenschap zal dus afhangen van uw huwelijksstelsel:

  • Als u gehuwd bent onder het wettelijke stelsel kunt u zowel eigen goederen als gemeenschappelijke goederen hebben. Uw nalatenschap zal in principe bestaan uit uw eigen goederen en de helft van de goederen die tot het gemeenschappelijk vermogen behoren.
  • Als u gehuwd bent met zuivere scheiding van goederen,
  • Als u gehuwd bent onder het stelsel van de algehele gemeenschap, zijn er geen eigen goederen, op enkele zeldzame uitzonderingen na. Uw nalatenschap bestaat in principe uit de helft van het (grote) gemeenschappelijke vermogen.

Opgelet!

Voor de successierechten wordt niet alleen rekening gehouden met de goederen die u bij uw overlijden nalaat, maar ook met bepaalde elementen die strikt genomen niet tot uw nalatenschap behoren: clausules van ongelijke verdeling van de gemeenschap die zijn opgenomen in het huwelijkscontract, levensverzekeringen, schenkingen die plaatsvonden in de drie jaar of vijf jaar* vóór het overlijden en niet geregistreerd werden.

*De termijn van vijf jaar is van toepassing in het Waals Gewest voor schenkingen vanaf 1 januari 2022.