Is het beter om naar een ander gewest te verhuizen om een voordeliger tarief te genieten?

Vroeger was dit 'successietoerisme' mogelijk: men kon tot de avond voor zijn overlijden verhuizen om zo de meest aantrekkelijke tarieven voor successierechten te genieten.

Die vlieger gaat intussen niet meer op.

Voor de bepaling van de toepasselijke successietarieven houdt de wetgever rekening met de periode van vijf jaar vóór het overlijden. Voor de successierechten worden de tarieven toegepast van het gewest waar u het langst was gedomicilieerd als rijksinwoner.