Uw nalatenschap plannen in vier stappen

Hands on piano

In de loop van uw leven hebt u een roerend (bedrijf, auto, spaarrekening, aandelen, levensverzekering ...) en onroerend (gezinswoning, tweede verblijf ...) vermogen opgebouwd, en u wilt het onder de beste voorwaarden aan uw erfgenamen doorgeven. Bij Belfius kunt u een beroep doen op specialisten in successierechten. Zij geven u advies op maat van uw specifieke situatie.

Eerste stap: evalueer uw vermogen

U bent het best geplaatst om uw bezittingen te evalueren. Maar het is wel raadzaam om advies te vragen aan uw Belfius-relatiebeheerder of -adviseur, die u in contact zal brengen met verschillende specialisten van de bank. Die deskundigen zullen de kloof tussen uw dromen en de marktrealiteit dichten.

Opgelet!
Weet u exact wat u toebehoort en wat niet? Ook al lijkt u dat op het eerste gezicht simpel, toch is dat in de context van het huwelijk niet altijd even duidelijk.

 • Als u alleenstaand bent: er is weinig discussie mogelijk over de samenstelling van uw erfenis
 • Als u gehuwd bent: het is minder evident om te bepalen welke bezittingen u persoonlijk toebehoren of gemeenschappelijk zijn met uw echtgenoot

Tweede stap: breng uw financiële behoeften en uw wens om uw vermogen door te geven in evenwicht

U moet goed nadenken over wat u voor uw erfgenamen wilt betekenen en wat u kunt doen zonder zelf risico's te nemen. U doet dit door uw financiële behoeften om uw levensstandaard aan te houden, en zelfs te verbeteren, af te wegen tegen uw wens om uw goederen onder de beste voorwaarden door te geven.

 

Derde stap: herstructureer uw vermogen

De herstructurering garandeert de bescherming van uw vermogen, vooral als dat groot is. In dat opzicht moet u samen met onze verschillende specialisten en uw notaris een analyse maken van:

Uw huwelijkscontract

De meeste huwelijkscontracten worden gesloten vóór het huwelijk, maar op voorwaarde dat uw echtgenoot ermee instemt, kunt u het altijd wijzigen, rekening houdend met uw middelen en huidige situatie. Vraag aan uw notaris of het nodig is een aantal clausules te herzien om uw echtgenoot desgevallend beter te beschermen

Uw financiële portefeuille

U hebt uw geld altijd goed belegd. Proficiat! Zoals het gezegde "hebt u niet alle eieren in één mand gestopt". Maar vandaag is het misschien beter om uw portefeuille samen met uw Belfius-relatiebeheerder of -adviseur te bestuderen om na te gaan of de spreiding van uw beleggingen nog altijd is afgestemd op de parameters van uw huidige beleggersportret. En eventueel kunt u de te risicovolle activa in uw portefeuille ietwat afbouwen.

Uw onroerende goederen

U kunt de overdracht van uw onroerend vermogen optimaliseren door de beschikbare middelen zo goed mogelijk aan te wenden. U kunt bijvoorbeeld een patrimoniumvennootschap oprichten, waarmee u de waarde van uw onroerende goederen kunt omzetten in maatschappelijke aandelen die u makkelijker aan uw (toekomstige) erfgenamen kunt doorgeven. Die overdracht kan er komen met de nodige voorbehouden en lasten zodat u nog een zekere zeggenschap over de overgedragen goederen behoudt.

Uw onderneming

U droomt ervan dat uw familiale onderneming in de familie blijft... Maar wie gaat de fakkel overnemen? U hebt verschillende mogelijkheden: uw onderneming kosteloos of tegen vergoeding overlaten aan een van uw kinderen; verkoop en schenking combineren; splitsing van het eigendomsrecht; het onroerend en professioneel vermogen loskoppelen ... Het hangt er gewoon van af of u na de overdracht al dan niet nog een inkomen voor uzelf wenst. Wacht niet tot u met pensioen gaat om erover na te denken. De overdracht van een onderneming voorbereiden begint doorgaans al op 50 jaar!

Vierde stap: stel uw testament op

Als u dat nog niet hebt gedaan, is het tijd om uw testament te maken. U kunt bepaalde personen bevoordelen die normaal gezien geen aanspraak kunnen maken op uw nalatenschap. Het kan gaan om natuurlijke personen, maar ook om organisaties of instellingen, zoals een liefdadigheidswerk.

Opgelet!

Sommige erfgenamen zijn wettelijk beschermd en kunnen dus altijd een minimaal deel van uw nalatenschap opeisen, wat u ook in uw testament bepaalt.

De drie soorten testamenten

 VoordelenNadelen
Eigenhandig
 • Kost niets
 • Moet volledig met de hand worden opgesteld
 • Risico op fouten en verwarring
 • Geen waarborg dat het testament wordt uitgevoerd
 • Vereist bepaalde formaliteiten om zeker te zijn van de uitvoering ervan
Notarieel
 • De ervaring van een notaris is een echte hulp
 • De notaris bewaart het testament en laat het registreren
 • Voor de uitvoering ervan is geen enkele formaliteit vereist
 • Notariskosten
Internationaal
 • U hoeft het niet met de hand te schrijven noch aan de notaris te dicteren.
 • De notaris bewaart het testament
 • Notariskosten
 

Belfius-klanten kiezen o.a. voor:

Successieplanning via Belfius, met:

 • Successiespecialisten
 • Allesomvattende en gestructureerde gesprekken
 • Performante simulatoren, documenten en tools
Meer info

Is een successieplanning opportuun?

In sommige gevallen is een successieplanning nuttig, in andere gevallen niet.