De app-normale woonverzekering (verhuurder)

De Belfius-brandverzekering voor de verhuurder

Mijn prijs berekenen

U hebt uw onroerend goed toevertrouwd aan huurders en u wil het optimaal beschermen? Kies voor de woonverzekering op maat, met opties die speciaal voor u bedacht zijn!

Bovendien beschermt uw app-normale woonverzekering uw woning tegen verschillende risico's (brand, storm, waterschade…) én dekt ze uw aansprakelijkheid tegenover derden.

.


Een brandverzekering op maat van uw woning en uw behoeften

Pas uw verzekering aan met de opties die bij u passen als verhuurder.


Hulp en bijstand op elk moment


Een gebroken venster, dakpannen die gaan vliegen zijn? We komen u snel te hulp als een dringende herstelling nodig is. Doe een beroep op één van onze erkende herstellers, en dan betaalt u geen franchise en moet u geen herstelkosten voorschieten.


De optie ‘Afstand van verhaal’


Uw huurders veroorzaken schade in uw woning? Uw verzekering komt tussen!

Vooraler uw verzekering af te sluiten, raden we u aan het informatiedocument te lezen.

.

Uw app-normale woonverzekering op maat

Weet u waarom het belangrijk is om als verhuurder te kunnen rekenen op een brandverzekering? Ook al heeft uw huurder zelf een verzekering afgesloten, in bepaalde situaties is zijn verantwoordelijkheid niet gegarandeerd. Bij kortsluiting of storm bijvoorbeeld… In die gevallen moet u de factuur helaas zelf betalen.

.

Hebt u schade?

Chat met myBo


Geef uw schade online aan of voeg iets toe aan uw dossier met behulp van myBo, uw slimme digitale assistent.
MMI schade Phone

Bel met ons


Geef uw schade telefonisch aan of voeg iets toe aan uw dossier via +32 2 286 70 00.

.

In detail


Dankzij de app-normale woonverzekering op maat bent u correct verzekerd, in functie van uw behoeften.

Ontdek de opties die het best bij u passen in deze animatie.

.

.

In detail


Wat dekt de app-normale woonverzekering?Schade aan uw woning door:
 • brand
 • storm, hagel
 • waterschade, een stookolielek
 • beschadiging bij een (poging tot) diefstal
 • een natuurramp (aardbeving, grondverschuiving of -verzakking, overstroming, opstuwing of overloop van de openbare riolering…)

De verzekering dekt ook uw aansprakelijkheid als (een deel van) uw gebouw schade zou toebrengen aan een derde (bijvoorbeeld de brand van uw woning slaat over op de woningen ernaast, of er valt een dakpan van uw woning op een auto…).Wat dekt de app-normale woonverzekering onder andere niet?Schade:
 • veroorzaakt door storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk aan voorwerpen die zich buiten bevinden (behalve tuinmeubelen en barbecues) en aan tuinen (maar wel gedekt door Optie Tuin)
 • die onder de waarborg van een leverancier, fabrikant of hersteller valt
 • veroorzaakt door bouw-, verbouwings-, of herstellings- of afbraakwerken aan of in het gebouw of aan de inhoud (maar wel gedekt door Optie Werken)
 • door condensatie of door infiltratie van regenwater via muren of schoorstenen of door grondwater

.

Uw opties


Uw woning is uniek. U kan uw verzekering dus personaliseren dankzij onze opties.


Tuin


Verzeker uw planten, tuinaccessoires en speeltuigen.

Meer info


Zwembad


Verzeker uw zwembad en de accessoires (luik, liner…).

Meer info


Rechtsbijstand


We nemen de gerechtskosten voor onze rekening in geval van een conflict over uw woning.

Meer info


Afstand van verhaal


Uw huurders veroorzaken schade in uw woning? Dankzij deze optie komt uw verzekering tussen!

Meer info


Onrechtstreekse verliezen


In geval van schade krijgt u een forfaitaire vergoeding bovenop de vergoeding voor uw uitgaven voor het schadegeval.

Meer info


Engelse franchise


Als uw schadebedrag groter is dan het bedrag van de franchise, betaalt u geen franchise.

Meer info


Werken


Verzeker u wanneer u bouw-, verbouwings- of renovatiewerken doet in het verzekerde gebouw.

Meer info

.

Extra nuttige info


 • Hoe verloopt de huurwaarborg.
 • Ons artikel over cohousing (naar huurders toe maar wellicht ook interessant als verhuurder)

.

Hoe werkt een franchise?


Als u de app-normale woonverzekering afsluit, blijft er een franchise van €265,42* voor uw rekening. Dit bedrag wordt dus afgetrokken van de vergoeding die u krijgt bij een schadegeval, behalve indien u voor een herstelling in natura kiest. In dit geval, is er geen franchise.

De franchise wordt geïndexeerd en evolueert mee met de consumentenprijsindex.

* Consumentenprijsindex 109,69 (index van januari met als basis 2013 = 100)

.

Hoe deze verzekering makkelijk afsluiten?


Ontdek de brandverzekering van Belfius en vraag vrijblijvend uw offerte op maat.

Met de hulp van een specialist van Belfius
Connect via de rode knop rechts onderaan
In uw kantoor, op afspraak
met uw financieel adviseur

.

Dit zal u ook interesseren

.

Belfius en Immovlan, om u samen te begeleiden

Belfius en Immovlan bundelen hun krachten om u te helpen bij uw zoektocht naar uw droomwoning, bouwgrond… Zo begeleiden we u bij elke stap van dit mooie project. En om uw zoektocht nog te vergemakkelijken, of om uw pand makkelijk te koop of te huur te zetten, lanceert Immovlan – bovenop een al heel complete website – een nieuwe superhandige en gebruiksvriendelijke app: u moet enkel het nummer van een pand ingeven of ‘swipen’, een advertentie naar rechts vegen, en u bent geregistreerd! En dankzij de geolocatie kan u focussen op de panden in uw buurt. Zo verzamelt u snel al uw droomwoningen!

.

Hebt u vragen?

Contacteer uw kantoor

Kies een kantoor

.

Nuttige documenten en informatie

U sluit deze verzekering af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend voor 1 jaar verlengd.
Als u uw verzekering wil opzeggen, moet u dat minstens 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van uw contract doen:

 • per aangetekende zending ter attentie van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel
 • via een deurwaardersexploot
 • of de afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs

Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten:

U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).

De app-normale woonverzekering valt onder het Belgisch recht en wordt verkocht door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming goedgekeurd onder code 0037.

Hebt u een klacht? Dan helpen uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van Verzekeringen u graag verder. Hoe dient u een klacht in?

De bijstand in het kader van deze polis/ van deze verzekering wordt door onze partner Europ Assistance georganiseerd. In het kader van uw bijstandsaanvraag zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring. (https://www.europ-assistance.be/nl/privacy)