Dit is verzekerd


Tijdens de renovatie van uw woning worden de vensters gestolen.

Dankzij deze optie bent u verzekerd als u bouw-, verbouwings- of renovatiewerken doet in het verzekerde gebouw. We dekken ook de diefstal van materialen op de bouwplaats en de schade door werken die u laat uitvoeren door een vakman.

Dit is onder andere niet verzekerd


We komen niet tussen voor:
  • onderhoudswerken
  • verliezen of schade door een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp, in de berekeningen of in de plannen, en het eigen gebrek van de materialen
  • schade aan materieel, uitrusting en machines op de bouwplaats

Meer informatie over de uitsluitingen en de beperkingen vindt u in de Algemene Voorwaarden.