Familiale verzekering: Belfius Home & Family

Een uitgebreide bescherming voor het ganse gezin

Een familiale verzekering is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, ook wel BA genoemd, die alle lichamelijke en materiële schade verzekert die u toebrengt aan een derde persoon. Niet alleen u bent verzekerd, maar ook elke persoon die bij u woont of waarvoor u verantwoordelijk bent, met inbegrip van uw huisdieren!

Nu 2 maanden gratis

Zorg goed voor wat u lief is.

Met de brand- en familiale verzekering Belfius Home & Family laat u niets aan het toeval over.
Sluit nu af en krijg 2 maanden gratis! (1)

Vraag uw offerte aan

.

Uw familiale verzekering

Uitgebreide dekking voor het hele gezin

Wereldwijde bescherming 24/7

Optioneel: behartiging van uw belangen door een advocaat van uw keuze

Vergoeding van alle veroorzaakte schade (ook door uw huisdier)

.

Jonger dan 30? Dan verzekeren we u 1 jaar gratis!

Bent u nog geen 30 en gaat u alleen of samen wonen? Dan is uw familiale verzekering het 1e jaar gratis!

.

Inbegrepen waarborgen

 • Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

  De waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid vergoedt de schade die u of een van uw gezinsleden privé toebrengt aan een derde. Onder verzekerden verstaan we alle personen die onder uw dak wonen, ook als ze er tijdelijk niet verblijven om redenen van studie, vrije tijd, gezondheid of om professionele redenen.

  De waarborgen gelden wereldwijd. We vergoeden tot 26.769.396,56 euro (2) per schadegeval bij lichamelijke letsels en tot 5.353.879,31 euro (2) per schadegeval bij materiële schade.

 • Optioneel: Rechtsbijstand

  Als rechtsbijstandsverzekeraar verhalen we alle kosten die het gevolg zijn van materiële en/of lichamelijke schade, op een derde. Bij gebrek aan een minnelijke schikking nemen we alle gerechtskosten voor onze rekening. Bepaal uw beschermingsniveau door een keuze te maken uit de volgende formules.

  1. De Basisformule
  De Rechtsbijstand helpt u voornamelijk bij het verhalen van de kosten die het gevolg zijn van schade die zich privé heeft voorgedaan en waarvoor een derde contractueel burgerrechtelijk aansprakelijk werd gesteld.

  Bv.: Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval als voetganger, fietser of passagier van een voertuig? We zorgen ervoor dat u schadeloos wordt gesteld voor uw medische kosten.

  2. De Comfort-formule
  De Rechtsbijstand komt voornamelijk tussen in het kader van bepaalde contractuele geschillen.

  Bv.: Werd uw kledij beschadigd door de stomerij? We zorgen ervoor dat u een financiële compensatie krijgt.

  3. De Prestige-formule
  De Rechtsbijstand dekt alle eerder vermelde geschillen én geschillen die verband houden met:

  • intellectuele rechten (bv. auteursrechten);
  • sociaal recht (bv. sociale uitkeringen, individuele geschillen in verband met het werk);
  • privérecht (bv. scheiding, verbreking van de samenlevingsovereenkomst);
  • nalatenschappen en testamenten (verwanten in rechte lijn tot in de tweede graad);
  • fiscaliteit (geschillen met de administratie).

.

Uitsluitingen en beperkingen


 • Er is een vrijstelling van 262,58 euro (1-03-2019) op het geheel van de beschadigde, verzekerde goederen binnen hetzelfde schadegeval.
 • Schadegevallen door deelname aan een jacht of door wild zijn niet verzekerd.
 • Schikkingen met het Openbaar Ministerie, gerechtelijke geldboetes, minnelijke of administratieve schikkingen en kosten van strafvervolging zijn niet verzekerd.

Meer info over de uitsluitingen en beperkingen vindt u in onze algemene voorwaarden.

.

Ook interessant voor u!

.

Documenten en nuttige informatie


Uw verzekering wordt afgesloten voor een looptijd van 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens 1 jaar stilzwijgend verlengd.

Neem best de volgende documenten door voor u deze verzekering afsluit:

De algemene en bijzondere voorwaarden hebben voorrang op onze commerciële brochures en teksten op belfius.be. Belfius Home & Family is een verzekeringsproduct dat onder het Belgische recht valt en gecommercialiseerd wordt door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel, RPM Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Onze dienst Klachtenbeheer, de Negotiatiedienst Klachten en de Ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

.

Hebt u schade?

Doe uw aangifte online

Schadegeval aangeven

Bel ons

+32 2 286 70 00

Lees onze informatiefiches

Informatiefiches

 1. Actie geldig van 17-06-2019 t.e.m. 31-07-2019 voor nieuwe polissen
 2. Automatisch aangepast aan het vervaldagindexcijfer der consumptieprijzen op het indexcijfer der consumptieprijzen 101,48 (indexcijfer van december 2015 met basis 2013=100)