.

Uw app-normale
familiale verzekering

De ideale bescherming voor u en
uw gezin, maar ook voor co-housers


Uw bescherming voor schade aan derden

U en uw gezin genieten bescherming als u of een ander gezinslid lichamelijke of materiële schade toebrengt aan derden in de privésfeer.

Op uw maat


De app-normale familiale verzekering is een heel toegankelijke verzekering, die wordt afgestemd op uw behoeften.

Wereldwijde bescherming


U bent 24/7 beschermd, overal ter wereld.

.

.

.

.

 

Basiswaarborgen: vanaf €56,61/jaar (€4,72/mnd)*

 

Basiswaarborgen: vanaf €56,61/jaar (€4,72/mnd)*

.

Wat wordt gedekt door de basiswaarborgen?

Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze waarborg vergoedt de schade die u of één van uw gezinsleden toebrengt aan derden.Schade aan een tijdelijk verblijf


Veroorzaakt u of een ander gezinslid schade aan een tijdelijk verblijf (vakantiewoning, studentenkot…), een hotelkamer of een feestzaal die u huurde? Geen nood, de schade is gedekt, ook in het buitenland.

Opsporingskosten


Bij de verdwijning van een minderjarig kind komen we tussen in de opsporingskosten, tot maximum 18.084,74 euro. We vergoeden:
 • de kosten en erelonen van een advocaat naar keuze voor uw juridische bijstand tijdens het onderzoek
 • de kosten en erelonen van een arts of therapeut voor de medische en psychologische begeleiding van u en uw gezin, en ook voor het vermiste kind zelf wanneer het wordt teruggevonden en een derde aansprakelijk blijkt te zijn
 • de andere kosten die gemaakt worden in het kader van de opsporingen

Vrijwilligerswerk


U bent verzekerd voor schade die u veroorzaakte tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk.Nog 1 jaar bescherming voor uw kind als nestverlater


Als uw kind het nest verlaat en op eigen benen gaat staan, blijft hij of zij nog 1 jaar lang beschermd via uw polis.

Schade door uw huisdieren


Een ongeluk is snel gebeurd, zeker met dieren in huis. Daarom is het handig dat ook de schade die uw huisdieren veroorzaken, gedekt is.Geleende of gehuurde paarden


De familiale verzekering dekt ook eventuele schade aan geleende of gehuurde paarden (max. 2; tip: indien meer paarden = optie uitgebreide Burgerlijke aansprakelijkheid luik ‘Schade aan toevertrouwde voorwerpen’), en hun gespannen.

Bij elke verzekering zijn er limieten en uitsluitingen, zowel voor de basiswaarborgen als voor de opties. U kan de volledige lijst terugvinden in de algemene voorwaarden van de app-normale familiale verzekering.

(*) dit is de aanvangsprijs voor een app-normale familiale verzekering voor een alleenstaande inclusief alle basiswaarborgen, taksen & de digitale korting (1) .

Wat wordt niet gedekt door de app-normale familiale verzekering?

Opzet of zware fout

Alle schade die te wijten is aan een opzettelijke en/of zware fout, wordt niet gedekt.

Burgerlijke aansprakelijkheid verplichte verzekeringen


Schade die gedekt moet zijn door een wettelijk verplichte schadeverzekering, wordt niet vergoed door de familiale verzekering. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door dieren (geen huisdieren) is niet gedekt.

BeroepsactiviteitSchade aan derden die het gevold is van een activiteit buiten de privésfeer, is niet verzekerd.

Materiële schade aan een gebouw


Materiële schade aan een gebouw waarvan u eigenaar, huurder of bewoner bent, is niet gedekt.

.

 

Optionele waarborgen:

 

Optionele waarborgen:

.

Mogelijke opties voor meer ‘maatwerk’

Optie uitgebreide Burgerlijke aansprakelijkheid


Geniet van volgende voordelen/terugbetalingen : geen franchise indien de schade hoger is dan 298 euro (2) (= Engelse Franchise), schade aan toevertrouwde voorwerpen, schade aan gehuurde lokalen (inclusief studieverblijf) en schade die u veroorzaakt als BOB.

Rechtsbijstand basiswij informeren en vertegenwoordigen u om uw schade te kunnen verhalen

Rechtsbijstand prestige (met 40% belastingsaftrek)


biedt u een betere verdediging van uw rechten en extra voordelen bij scheiding, erfenisrechten,… EN u geniet een belastingsvoordeel van 40%

.

 • Wat als u samenwoont met vrienden (cohousing)?    Meer informatie


  Woont u samen met vrienden onder één en hetzelfde dak, dan raden we aan dat één van jullie een familiale verzekering afsluit. Dankzij de formule ‘gezin’ genieten ook alle andere huisgenoten de voordelen van deze verzekering en zijn ze beschermd voor schade aan derden.

  Belangrijk is wel dat jullie effectief gedomicilieerd zijn op dat adres. De kosten voor de woonverzekering delen jullie dan onderling. Let op: als de hoofdverzekerde (diegene die de verzekering effectief afsloot) verhuist en het verzekerde adres dus verlaat, moet iemand anders – die wél op het verzekerde adres blijft wonen – de familiale verzekering op zich nemen. Anders vervalt de verzekering en genieten jullie geen dekking meer.

  Goed om te weten: een afzonderlijke familiale verzekering per huisgenoot?
  Het kan interessant zijn dat elke huisgenoot afzonderlijk een familiale verzekering afsluit, omdat ze dan kan tussenkomen voor schade die jullie eventueel onderling aan elkaar toebrengen. Als jullie niet elk een individuele familiale verzekering hebben, wordt die schade niet vergoed, zelfs niet als jullie een familiale verzekering met formule ‘gezin’ hebben afgesloten!

.

Wat zegt onze expert over de familiale verzekering?


Doorgaans is deze verzekering gekend als een dekking voor schade die u onopzettelijk toebrengt aan anderen, al dan niet ook in het buitenland bij een tijdelijk verblijf.

Wat velen niet weten, is dat u ook kan kiezen voor een juridische bescherming als optie voor het geval derden u schade berokkenen. In dat geval bent u het slachtoffer en kan de familiale verzekering u helpen om een vergoeding te krijgen van de aansprakelijke.

Bovendien kan u deze verzekering volledig afstemmen op uw eigen wensen dankzij de vele opties en uzelf verzekeren voor de gepaste risico’s.


De familiale verzekering iets voor u?

Vraag ze meteen digitaal aan
.

Xavier, onze specialist verzekeringen

.

.

.

.

.

.

Dit kan u ook interesseren

.

 

Wat doen in geval van schade?


Hebt u schade, dan staan we uiteraard voor u klaar! U kan uw schade op verschillende manieren aangeven:

 • via myBo, de slimme digitale assistent in uw Belfius-app
 • telefonisch op +32 2 286 70 00
Schade aangeven

.

Nuttige documenten en informatie

Uw verzekering wordt afgesloten voor een looptijd van 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens 1 jaar stilzwijgend verlengd.

Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten:

U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).

De algemene en bijzondere voorwaarden hebben voorrang op onze commerciële brochures en teksten op belfius.be. De app-normale familiale verzekering is een verzekeringsproduct dat onder het Belgische recht valt en gecommercialiseerd wordt door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel, RPM Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Onze dienst Klachtenbeheer, de Negotiatiedienst Klachten en de Ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

.

 1. De prijs zonder korting, inclusief alle basiswaarborgen en taksen, voor de app-normale familiale verzekering voor een alleenstaande bedraagt 62,90 euro per jaar.
 2. Het vermelde franchisebedrag is dat van 2022 en evolueert (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen. De referentie-consumptieprijsindex is die van februari 2018 en bedraagt 265,42 euro.