Uw familiale verzekering Belfius Home & Family

De zekerheid van een bescherming voor uw gezin

De Familiale verzekering (of Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering of nog BA) dekt lichamelijke en materiële schade die aan een derde is toegebracht door u, een lid van uw gezin dat bij u woont of waarvoor u verantwoordelijk bent, uw poetsvrouw die haar job uitoefent … of zelfs door uw hond, uw kat of een ander huisdier.

Bescherm uw huis én uw thuis met Belfius Home & Family.

Uw brand- en familiale verzekering, nu 2 maanden gratis tot en met 30 april 2019!

Maak meteen een afspraak

Uw familiale verzekering via Belfius

Uitgebreide dekking voor het hele gezin

Wereldwijde bescherming 24/7

Behartiging van uw belangen door een advocaat van uw keuze

Vergoeding van alle veroorzaakte schade (ook door uw huisdier)

Familiale verzekering

Een optimale bescherming van uw gezin, in België en wereldwijd, 24u/24 en 7d//7. De verzekering omvat twee onderdelen: Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand.

Brandverzekering

Een brandverzekering maakt ook deel uit van ons verzekeringspakket Belfius Home & Family. Zo hebt u een overzicht van alle waarborgen. In geval van schade volstaat één enkele aangifte!

Een complete oplossing

U geniet een volledige dekking voor het hele gezin, ook bij schade veroorzaakt door uw huisdieren. Bovendien dekt de waarborg Rechtsbijstand ook de behartiging van uw belangen als u het slachtoffer bent van schade veroorzaakt door een derde.

In detail

 • Gratis online aanvraag

  Uw online aanvraag wordt automatisch verstuurd naar het Belfius-kantoor van uw keuze, waarna u een individuele offerte krijgt, gratis en zonder aankoopverbintenis. Uw verzekeringsspecialist begeleidt u en analyseert uw behoeften. Hebt u al een polis bij een andere verzekeraar, dan kan hij zorgen voor de opzegging ervan en de overdracht naar Belfius.

 • Eerste jaar gratis voor jongeren

  Bent u jonger dan 30 jaar en gaat u voor de eerste keer alleen- of samenwonen? Dan bieden we u uw familiale verzekering het eerste jaar gratis aan, net als de rechtsbijstand wanneer u deze onderschreven hebt.

Waarborgen van de familiale verzekering

 • Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

  De waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid vergoedt de schade die u of één van uw gezinsleden privé toebrengt aan een derde. Onder verzekerden verstaan we alle personen die gewoonlijk onder uw dak verblijven en ook diegenen die er tijdelijk niet verblijven om redenen van studie, vrije tijd, gezondheid of om professionele redenen.

  De waarborgen gelden wereldwijd. We doen een tegemoetkoming tot 24 000 000 euro (1) per schadegeval bij lichamelijke letsels en tot 4 800 000 euro (1) per schadegeval bij materiële schade.

 • Rechtsbijstand

  Als rechtsbijstandsverzekeraar verhalen we alle kosten die het gevolg zijn van materiële en/of lichamelijke schade, op een derde. Bij gebrek aan een minnelijke schikking nemen we alle gerechtskosten voor onze rekening. Bepaal uw beschermingsniveau door een keuze te maken uit de volgende formules.

  1. De Basisformule
  De Rechtsbijstand helpt u voornamelijk bij het verhalen van de kosten die het gevolg zijn van schade die zich privé heeft voorgedaan en waarvoor een derde contractueel burgerrechtelijk aansprakelijk werd gesteld.

  Bv.: Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval als voetganger, fietser of passagier van een voertuig? We zorgen ervoor dat u schadeloos wordt gesteld voor uw medische kosten.

  2. De Comfort-formule
  De Rechtsbijstand komt voornamelijk tussen in het kader van bepaalde contractuele geschillen.

  Bv.: Werd uw kledij beschadigd door de stomerij? We zorgen ervoor dat u een financiële compensatie krijgt.

  3. De Prestige-formule
  De Rechtsbijstand dekt alle eerder vermelde geschillen én geschillen die verband houden met:

  • intellectuele rechten (bv. auteursrechten);
  • sociaal recht (bv. sociale uitkeringen, individuele geschillen in verband met het werk);
  • privérecht (bv. scheiding, verbreking van de samenlevingsovereenkomst);
  • nalatenschappen en testamenten (verwanten in rechte lijn tot in de tweede graad);
  • fiscaliteit (geschillen met de administratie).
 • Uitsluitingen en beperkingen

  • een algemene vrijstelling van 245,55 euro wordt afgetrokken en geldt alleen bij materiële schade en wordt slechts één keer toegepast voor het geheel van de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door hetzelfde schadegeval
  • schade door elektriciteit en blikseminslag voor zover de schade onder de waarborg van de fabrikant, de verkoper of de installateur valt
  • de waarborg Diefstal geldt alleen als de woning regelmatig wordt bewoond
  • elke poging tot diefstal gepleegd door of met medeplichtigheid van de verzekeringnemer, zijn (haar) samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, hun ascendenten of descendenten en de echtgeno(o)t(e)s of partners van deze personen
  • schadegevallen veroorzaakt door deelname aan de jacht of door wild
  • schikkingenmet het Openbaar Ministerie, gerechtelijke geldboeten, minnelijke of administratieve schikkingen en kosten van strafvervolging

  We raden u aan om onze algemene voorwaarden te lezen om onze uitsluitingen en beperkingen te kennen.

 • Nuttige informatie en documenten

  De verzekering wordt afgesloten voor één jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt het contract voor telkens één jaar stilzwijgend verlengd.

  Belfius Home & Family is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

  Raadpleeg de voorwaarden van de verzekeringspolissen (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij uw kantoor of hieronder.

  Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Aanverwante verzekeringen

 • Brandverzekering

  De brandverzekering van Belfius biedt een efficiënte en complete bescherming voor uw woning en/of de inhoud ervan tegen diverse soorten schade. Zelfs uw computer is verzekerd. De familiale verzekering is voorbehouden voor klanten die bij Belfius een brandverzekering hebben afgesloten.

  Meer info? Lees meer over de brandverzekering

 • Verzekering Ongeval privéleven

  Deze verzekering voorziet een schadeloosstelling bij invaliditeit of overlijden, een terugbetaling van uw medische kosten en bijstand als u of één van uw gezinsleden privé een ongeval met lichamelijke letsels krijgt.

  Ze vormt de ideale aanvulling op uw familiale verzekering, die enkel de schadeloosstelling van derden dekt.

Hoe kunt u makkelijk een verzekering afsluiten?
Vul het onlineformulier in en krijg een gratis offerte, of maak een afspraak met een verzekeringsspecialist om uw situatie te analyseren.

Hebt u schade?

Doe uw aangifte online

Schadegeval aangeven

Bel ons

+32 2 286 70 00

Lees onze informatiefiches

Informatiefiches

Wees zeker dat u goed verzekerd bent!

Met Wikipolis vindt u het antwoord op al uw verzekeringsvragen.

Alles over wonen

In dit thema vindt u nuttige info, interessante tips en antwoorden op veel gestelde vragen. Zo is uw woning of bouwproject goed gefundeerd.

 1. Automatisch aangepast aan het vervaldagindexcijfer der consumptieprijzen op het indexcijfer der consumptieprijzen 111,36 (indexcijfer van november 2009 met basis 2004=100)