10% online korting op uw 1e jaarpremie (1)

.

Uw app-normale familiale verzekering

Uw gezinsleden en huisdieren wereldwijd verzekerd


10% online korting op uw 1e jaarpremie (1)

Uw app-normale familiale verzekering


Uw gezinsleden en huisdieren wereldwijd verzekerd

De app-normale familiale verzekering beloond door de DECAVI Trofee 2024 (2)

De app-normale familiale verzekering beloond door de DECAVI Trofee 2024 (2)


De app-normale familiale verzekering heeft de DECAVI Trofee voor beste verzekering van het jaar gewonnen in haar categorie. Met haar aanbod op maat en verschillende opties biedt de app-normale familiale verzekering u overal ter wereld een bescherming en gemoedsrust voor u en uw gezin.

Uw bescherming voor schade aan derden

U en uw gezin genieten bescherming als u of een ander gezinslid lichamelijke of materiële schade toebrengt aan derden in de privésfeer.

Op uw maat


De app-normale familiale verzekering is een heel toegankelijke verzekering, die wordt afgestemd op uw behoeften.

Wereldwijde bescherming


U bent 24/7 beschermd, overal ter wereld.

.
Vooraler uw verzekering af te sluiten, raden we u aan het informatiedocument te lezen.
 

Basiswaarborgen: vanaf €58,14/jaar (€4,85/mnd)*

 

Basiswaarborgen: vanaf €58,14/jaar (€4,85/mnd)*

.

Wat wordt gedekt door de basiswaarborgen?

Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze waarborg vergoedt de schade die u of één van uw gezinsleden toebrengt aan derden.Schade aan een tijdelijk verblijf


Veroorzaakt u of een ander gezinslid schade aan een tijdelijk verblijf (vakantiewoning, studentenkot…), een hotelkamer of een feestzaal die u huurde? Geen nood, de schade is gedekt, ook in het buitenland.

Opsporingskosten


Bij de verdwijning van een minderjarig kind komen we tussen in de opsporingskosten, tot maximum 18.084,74 euro. We vergoeden:
 • de kosten en erelonen van een advocaat naar keuze voor uw juridische bijstand tijdens het onderzoek
 • de kosten en erelonen van een arts of therapeut voor de medische en psychologische begeleiding van u en uw gezin, en ook voor het vermiste kind zelf wanneer het wordt teruggevonden en een derde aansprakelijk blijkt te zijn
 • de andere kosten die gemaakt worden in het kader van de opsporingen

Vrijwilligerswerk


U bent verzekerd voor schade die u veroorzaakte tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk.Nog 1 jaar bescherming voor uw kind als nestverlater


Als uw kind het nest verlaat en op eigen benen gaat staan, blijft hij of zij nog 1 jaar lang beschermd via uw polis.

Schade door uw huisdieren


Een ongeluk is snel gebeurd, zeker met dieren in huis. Daarom is het handig dat ook de schade die uw huisdieren veroorzaken, gedekt is.Geleende of gehuurde paarden


De familiale verzekering dekt ook eventuele schade aan geleende of gehuurde paarden (max. 2; tip: indien meer paarden = optie uitgebreide Burgerlijke aansprakelijkheid luik ‘Schade aan toevertrouwde voorwerpen’), en hun gespannen.

(*) dit is de aanvangsprijs voor een app-normale familiale verzekering voor een alleenstaande inclusief alle basiswaarborgen, taksen & de digitale korting (3) .

Wat wordt onder andere niet gedekt door de app-normale familiale verzekering?

Opzet of zware fout

Het zich bevinden in een staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie of een gelijkaardige toestand, de deelname aan twisten of vechtpartijen en/of geweldpleging op personen, het niet (laten) herstellen van een gebouw nadat zich een eerste schadegeval heeft voorgedaan.

Schade veroorzaakt door


Andere dieren dan huisdieren en paarden

Schade veroorzaakt door


Vuur, brand, ontploffing of rook door een vuur of een brand die ontstaat in of overslaat vanuit het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar of bewoner is.

Burgerlijke aansprakelijkheid verplichte verzekeringen


De burgerrechtelijke aansprakelijkheid die onder toepassing valt van een wettelijk verplichte verzekering (zoals de motorrijtuigen-, arbeidsongevallen- en jachtverzekering), behalve vrijwilligerswerk, dat gedekt blijft.

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. U kunt de volledige lijst terugvinden in het informatiedocument over de app-normale familiale verzekering (IPID) en in de algemene voorwaarden van de app-normale familiale verzekering.

.

 

Optionele waarborgen:

 

Optionele waarborgen:

.

Mogelijke opties voor meer ‘maatwerk’

Optie uitgebreide Burgerlijke aansprakelijkheid


Geniet van volgende voordelen/terugbetalingen : geen franchise indien de schade hoger is dan 298 euro (= Engelse Franchise), schade aan toevertrouwde voorwerpen, schade aan gehuurde lokalen (inclusief studieverblijf) en schade die u veroorzaakt als BOB.

Rechtsbijstand basiswij informeren en vertegenwoordigen u om uw schade te kunnen verhalen

Rechtsbijstand prestige (met 40% belastingsaftrek)


biedt u een betere verdediging van uw rechten en extra voordelen bij scheiding, erfenisrechten,… EN u geniet een belastingsvoordeel van 40%

Wat wordt onder andere niet gedekt door de optionele waarborgen?

Rechtbijstand BasisBurenhinder: verlies van zicht, lucht of licht, lawaai, golven of verkeer

Alle rechtsbijstandDe collectieve acties die uitgaan van een groep van ten minste tien personen die beogen een gemeenschappelijke overlast met een zelfde oorzaak te doen ophouden en de schade die eruit voortvloeit te herstellen.

Optie uitgebreide Burgerlijke aansprakelijkheid


Zijn onder andere uitgesloten voor dekking van de materiële schade aan de toevertrouwde voorwerpen, zijn niet gedekt: schade aan motorrijtuigen die onder toepassing vallen van een wettelijk verplichte verzekering.

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. U kunt de volledige lijst terugvinden in het informatiedocument over de app-normale familiale verzekering (IPID) en in de algemene voorwaarden van de app-normale familiale verzekering.

.

 • Wat als u samenwoont met vrienden (cohousing)?    Meer informatie


  Woont u samen met vrienden onder één en hetzelfde dak, dan raden we aan dat één van jullie een familiale verzekering afsluit. Dankzij de formule ‘gezin’ genieten ook alle andere huisgenoten de voordelen van deze verzekering en zijn ze beschermd voor schade aan derden.

  Belangrijk is wel dat jullie effectief gedomicilieerd zijn op dat adres. De kosten voor de woonverzekering delen jullie dan onderling. Let op: als de hoofdverzekerde (diegene die de verzekering effectief afsloot) verhuist en het verzekerde adres dus verlaat, moet iemand anders – die wél op het verzekerde adres blijft wonen – de familiale verzekering op zich nemen. Anders vervalt de verzekering en genieten jullie geen dekking meer.

  Goed om te weten: een afzonderlijke familiale verzekering per huisgenoot?
  Het kan interessant zijn dat elke huisgenoot afzonderlijk een familiale verzekering afsluit, omdat ze dan kan tussenkomen voor schade die jullie eventueel onderling aan elkaar toebrengen. Als jullie niet elk een individuele familiale verzekering hebben, wordt die schade niet vergoed, zelfs niet als jullie een familiale verzekering met formule ‘gezin’ hebben afgesloten!

.

Hoe werkt een franchise?


Als u de app-normale familiale verzekering afsluit, blijft er een franchise van €265,42* voor uw rekening voor materiële schade toegebracht aan derden.

De franchise wordt geïndexeerd en evolueert mee met de consumentenprijsindex.

*Consumentenprijsindex 109,69 (index van januari met als basis 2013 = 100)

.

.

.

Dit kan u ook interesseren

.

 

Wat doen in geval van schade?


Hebt u schade, dan staan we uiteraard voor u klaar! U kan uw schade op verschillende manieren aangeven:

 • via myBo, de slimme digitale assistent in uw Belfius-app
 • telefonisch op +32 2 286 70 00
Schade aangeven

.

Nuttige documenten en informatie

De verzekering heeft een minimumlooptijd van één jaar. Op de vervaldatum wordt het contract stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij het word opgezegd door een van beide partijen volgens de condities bepaald in de Algemene Voorwaarden.

Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten:

U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).

De algemene en bijzondere voorwaarden hebben voorrang op onze commerciële brochures en teksten op belfius.be. De app-normale familiale verzekering is een verzekeringsproduct dat onder het Belgische recht valt en gecommercialiseerd wordt door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel, RPM Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Hebt u een klacht? Dan helpen uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van Verzekeringen u graag verder. Hoe dient u een klacht in?

.

 1. Aanbod geldig op de 1e jaarpremie voor alle nieuwe polissen van de app-normale familiale verzekering, onder voorbehoud van aanvaarding van uw risico door Belfius Insurance NV.
 2. Prijs verkregen door Belfius Insurance NV op 24 april 2024 in het kader van de Niet-levensverzekeringstrofeeën DECAVI 2024. Elk jaar belonen de Verzekeringstrofeeën verschillende producten op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria beoordeeld door een vakjury. Deze trofeeën dragen bij tot algemene promotie van de sector. Criteria: rentabiliteit, eigenschappen van de verzekering en innovatie. In de categorie "Mijn verantwoordelijkheid" met 1 enkele winnaar werden 9 producten beoordeeld. Meer info op decavi.be
 3. De prijs zonder korting, inclusief alle basiswaarborgen en taksen, voor de app-normale familiale verzekering voor een alleenstaande bedraagt 64,60 euro per jaar.