Huurwaarborg


Alles wat je moet weten over de huurwaarborg

Huurwaarborg

Alles wat je moet weten over de huurwaarborg

Wat is een huurwaarborg?

Met de huurwaarborg beschermt de verhuurder zichzelf voor het geval u als huurder uw plichten niet of slechts gedeeltelijk nakomt. Veroorzaakt u bijvoorbeeld schade aan uw gehuurde woning/appartement, dan gebruikt de verhuurder de borg voor de herstelling.

Meteen ook de reden waarom de meeste verhuurders zo’n waarborg opnemen in hun huurcontract, ook al is het wettelijk niet verplicht. Wanneer u de borg precies moet betalen, spreekt u onderling af met de verhuurder. Meestal wordt gevraagd dat de borg betaald is op het moment dat u uw huurcontract ondertekent.

Wie bepaalt de huurwaarborg?

De verhuurder, al bestaat er wel een wettelijk maximum dat verschilt per gewest. In het volgende puntje leggen we dit uit.

Welke soorten huurwaarborg bestaan er? En hoeveel bedraagt het wettelijk maximum?

Afhankelijk van in welke regio uw gehuurde woning/appartement gelegen is, zijn verschillende huurwaarborgen mogelijk.

 • In Vlaanderen:
  • een huurwaarborg van maximaal 3 maanden huur op een geblokkeerde rekening op uw naam als huurder
  • een zakelijke zekerheidsstelling die u als huurder aanvraagt bij een financiële instelling (een obligatie of kapitalisatiebon)
  • een persoonlijke borgstelling, bv. door een familielid van u, als de verhuurder hiermee akkoord gaat
  • hebt u financiële moeilijkheden, dan kan u voor de huurwaarborg van 3 maanden een renteloze lening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds
 • In Wallonië:
  • een huurwaarborg van maximaal 3 maanden huur op een geblokkeerde rekening op uw naam
  • een bankwaarborg die u in schijven betaalt of een bankwaarborg met een contract tussen een financiële instelling en het OCMW, waarbij de huurwaarborg maximaal 3 maanden huur bedraagt
 • In Brussel:
  • een huurwaarborg van maximaal 2 maanden huur op een geblokkeerde rekening op uw naam
  • een bankwaarborg die u in schijven betaalt of een bankwaarborg met een contract tussen een financiële instelling en het OCMW, waarbij de huurwaarborg maximaal 3 maanden huur bedraagt
  • hebt u financiële moeilijkheden, dan kan u voor de huurwaarborg een renteloze lening aanvragen bij het BRUHWA-fonds of het Vlaams Woningfonds

Nuttig: huurwaarborglening


Tot 3 maanden huur voorschieten is niet voor iedereen even voor de hand liggend. Daarom bieden de verschillende gewesten oplossingen om u als huurder bij te staan. De meest gekende is de huurwaarborglening, waarbij u het bedrag van de borg kan lenen aan 0% interest.

Méér info:

Wat bij cohousing?

Als we ervan uitgaan dat er 1 enkele huurovereenkomst is voor iedereen, zal er ook 1 huurder zijn die beschouwd wordt als hoofdhuurder. Hij of zij zorgt voor de communicatie met de huisbaas en de huurwaarborg staat op zijn of haar naam.

Heeft elke cohouser een aparte huurovereenkomst met de verhuurder, dan moet iedereen ook voorzien in zijn of haar eigen huurwaarborg.

Meer weten over cohousing

Hoe uw huurwaarborg betalen?

Zoals al eerder vermeld, moet de huurwaarborg meestal betaald zijn op het moment dat u uw huurcontract ondertekent. En best op een geblokkeerde bankrekening op uw naam. Uiteraard kan u hiervoor terecht in uw Belfius-kantoor, maar het kan ook eenvoudig en gratis via de tool ‘Huurwaarborg deponeren’ (e-DEPO) van MyMinFin (de Deposito- en Consignatiekas).


Betaal uw huurwaarborg digitaal én gratisAndere tips als u gaat huren

 • Via MyRent kan u uw huurcontract en plaatsbeschrijving makkelijk online registreren.
 • In Vlaanderen en Wallonië is de brandverzekering voor huurders verplicht! In Brussel wordt ze sterk aanbevolen voor de gehuurde woning. Ze verzekert u voor:
  • schade aan uw gehuurde woning/appartement en aan uw eigen inboedel door brand, water, storm, hagel…
  • schade aan uw eigen inboedel door diefstal of inbraak
  En als u wil, kan u deze verzekering nog uitbreiden met opties op maat van uw persoonlijke situatie.
 • Met de familiale verzekering kan u uzelf ook beschermen voor het geval u zelf schade toebrengt aan derden, en dus ook aan uw mede-cohousers bijvoorbeeld.

Bereken de prijs van uw brandverzekering

Hoe uw huurwaarborg terugkrijgen?

Via uw Belfius-kantoor


Als u uw huurwaarborg via uw Belfius-kantoor betaald hebt, volgt u best deze procedure.

Via e-DEPO


Als uw huurcontract afloopt en u beslist het niet te verlengen, krijgt u uw huurwaarborg terug van de verhuurder. Zijn jullie een regeling overeengekomen over de terugbetaling, is het aan de verhuurder om via e-DEPO zijn akkoord te geven om u het gedeponeerde bedrag terug te bezorgen.

Hebben jullie geen overeenkomst en is er dus onenigheid, dan blijft de waarborg geblokkeerd tot er een akkoord is of tot de Deposito- en Consignatiekas een uitvoerbaar vonnis ontvangt.