.

Verzekering Ongevallen Privéleven

Een ongeval kan iedereen overkomen. Wacht niet tot het te laat is!

 

Verzekering Ongevallen Privéleven

Een ongeval kan iedereen overkomen. Wacht niet tot het te laat is!

Bescherming tegen ongevallen

 • U geniet wereldwijd financiële bescherming en bijstand bij een ongeval thuis, in uw vrije tijd of tijdens het sporten.
24/7 bijstand in noodgevallen

 • Bij een ongeval krijgt u meteen medische bijstand en kan u rekenen op andere diensten om u te helpen bij uw dagelijkse leven.
Voor uzelf, uw kinderen of het hele gezin

 • U kiest wie u wil verzekeren: enkel uw kinderen, uzelf of het hele gezin. Past u op uw minderjarige kleinkinderen? Ook zij zijn automatisch gedekt door uw verzekering.
Vrije keuze van het verzekerde bedrag

 • U bepaalt zelf het bedrag van het verzekerde kapitaal dat onmiddellijk wordt gestort in geval van blijvende invaliditeit of bij overlijden door een ongeval in het privéleven.

Verzekering Ongevallen Privéleven in het kort


 

Wat dekt de Verzekering Ongevallen Privéleven?


 • Bij overlijden door een ongeval ontvangen uw partner of uw wettelijke erfgenamen de door u gekozen vergoeding. We helpen uw nabestaanden ook met:
  • Het organiseren van de begrafenis
  • Administratieve formaliteiten
  • Het aanvragen van psychologische bijstand
  • Het zoeken naar een woning aangepast aan de nieuwe gezinstoestand (een verzorgingshuis of instelling indien nodig)
 • Bij blijvende invaliditeit na een ongeval staan we u bij. U ontvangt een vergoeding afhankelijk van uw invaliditeitsgraad (die wordt bepaald door een arts). We helpen u ook met:
  • De schatting en inrichting van uw woning
  • Het zoeken naar een financiering bij privé- of openbare instellingen
  • Het vinden van een voertuig dat is aangepast aan uw behoeften
  • Re-integratie in het beroepsleven
  • Het zoeken naar een aangepaste woning, een verzorgingshuis of een instelling indien nodig
  Deze interventie is gewaarborgd tot 2.500 euro.

 • Geraakte u gewond na een ongeval en kan u daardoor uw dagelijkse taken niet meer uitvoeren? Dan vergoeden we, ter waarde van het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden, de kosten voor:
  • Gezinshulp
  • Inhaallessen op school
  • Verschillende verplaatsingen
  • Kinderoppas
  • Begeleiding van afhankelijke personen of dieren
 • Hebt u speciale behandelingen nodig als gevolg van uw ongeval? Dan vergoeden we, ter waarde van het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden, de kosten voor:
  • Plastische chirurgie
  • Een eerste prothese en de orthopedische zorg
  • Uw vervoer onder medische begeleiding
  • Schade aan de kleding die u droeg op het moment van het ongeval 

Wat dekt de verzekering Ongevallen Privéleven onder meer niet?


 • Verergeringen van de gevolgen van een ongeval wegens vooraf bestaande letsels of ziekten.
 • Ongevallen die zich voordoen tijdens een beroepsactiviteit.
 • Ongevallen die een verzekerde overkomen wanneer die zich in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie bevindt of onder invloed is van stimulerende of verdovende middelen, tenzij de verzekerde aantoont dat er geen oorzakelijk verband is tussen die gebeurtenissen en het ongeval.
 • Ongevallen die voortkomen uit weddenschappen, uitdagingen of een zware fout.
 • Ongevallen die de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde opzettelijk veroorzaakt of verergert.
 • Zelfdoding en de gevolgen van een zelfmoordpoging.
 • Ongevallen veroorzaakt door een oorlogsfeit, burgeroorlog, opstoot, oproer of staat van beleg. Deze uitsluiting geldt niet voor ongevallen tot veertien dagen na het begin van de vijandelijkheden, voor zover België daar niet bij betrokken is en de verzekerde door deze gebeurtenissen wordt verrast.
 • Winstgevende sporten, beoefening van gevechtssporten, alpinisme, bobsleeën, deltavliegen, parachutespringen, diepzeeduiken, schansspringen, waterskiën, speleologie en andere in de algemene voorwaarden vermelde sporten.
 • Ongevallen die zich voordoen tijdens het besturen van een motorfiets van meer dan 50cc, een luchtvaartuig of een speedboot.

Alvorens uw verzekering te onderschrijven, vragen we u het informatiedocument en de Algemene Voorwaarden te lezen, waarin u eveneens de limieten en de gevallen van uitsluiting kan terugvinden.


Een schadegeval?


Bel ons

Geef uw schade aan of voeg iets toe aan uw dossier via +32 2 286 70 00.


Meer weten over hoe u een schadegeval moet aangeven? Lees dan de pagina Ik heb een schadegeval... Wat moet ik doen?

Hoe kan u makkelijk een verzekering afsluiten?


Maak een afspraak in een kantoor voor meer info over onze verzekering Ongevallen Privéleven en een individuele offerte, geheel vrijblijvend.

Nuttige documenten en informatie


De verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar. Het contract wordt op de vervaldatum stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij het wordt opgezegd door een van de partijen volgens de gevallen en voorwaarden die vermeld staan in de Algemene Voorwaarden.

Alvorens het contract te ondertekenen, leest u best deze documenten:

U kan ook op elk moment de algemene en de bijzondere voorwaarden van uw contract raadplegen in uw Belfius-app of Belfius Direct Net (Mijn documenten).

De bijzondere en de algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten die worden gepubliceerd op belfius.be.

De verzekering Ongevallen Privéleven is een verzekeringsproduct onder het Belgisch recht, verkocht door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming goedgekeurd onder code 0037.

Hebt u een klacht? Uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de Klachtendienst, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van de Verzekeringen zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

De bijstand in het kader van deze polis/verzekering wordt georganiseerd door onze partner Europ Assistance. De persoonsgegevens die worden ingezameld in het kader van uw aanvraag tot bijstand, worden door Europ Assistance verwerkt conform de principes die omschreven staan in zijn Privacyverklaring (https://www.europ-assistance.be/nl/privacy)