Verzekering Ongeval Privé Leven: Belfius Home & Family

Een ongeval kan iedereen overkomen. Wacht niet tot het te laat is!

Uw Verzekering Ongeval Privé Leven

Wereldwijde bescherming tegen elk ongeval, ook tijdens het sporten

U geniet wereldwijd financiële bescherming en bijstand bij een ongeval bij u thuis, in uw vrije tijd of tijdens het sporten.

U, uw kinderen of gans uw gezin

U kiest wie u wilt verzekeren: enkel uw kinderen, uzelf of gans uw gezin. Vangt u uw minderjarige kleinkinderen op, dan zijn ze gratis en automatisch meeverzekerd!

Verzekerd kapitaal naar keuze

U bepaalt het bedrag van het verzekerd kapitaal dat onmiddellijk wordt gestort bij volledige en blijvende invaliditeit of bij overlijden door een ongeval in uw privéleven. Bij een (para)medische behandeling betalen we ook de medische kosten.

Bijstand in noodgevallen, 24/24, 7/7

Bij een ongeval krijgt u meteen medische bijstand en andere hulp in uw dagelijks leven.

.

Hebt u schade?

Geef ze online aan


Geef uw schade online aan of voeg iets toe aan uw dossier via Belfius Direct Net.
MMI schade Phone

Bel met ons


Geef uw schade telefonisch aan of voeg iets toe aan uw dossier via +32 2 286 70 00.

.

In detail

 • Uw gezin verzekerd, wereldwijd

  Kies uit onze 5 formules de dekking die het best bij uw gezinssituatie past:

  • Alleenstaande, om uzelf te beschermen.
  • Partners, om uzelf en uw partner te beschermen.
  • Gezin, om gans uw gezin te beschermen.
  • Alleen kinderen
  • Eenoudergezin, om uzelf en uw kinderen te beschermen.


  De verzekering dekt alle ongevallen in uw privéleven, wereldwijd.

  U struikelt en valt thuis van de trap? U verbrandt uw handen terwijl u een schotel uit de oven haalt? U maakt een lelijke val en breekt uw pols? U verliest de controle over uw fiets? Deze min of meer ernstige ongevallen, en nog andere, bij u thuis of elders, kunnen financiële en/of fysieke gevolgen hebben voor uzelf en uw gezin.

  MMi_ico_attention_100x100   Goed om te weten!

  Bent u grootouder, dan zijn uw kleinkinderen gratis en automatisch meeverzekerd als ze onder uw toezicht staan, bv. wanneer u hen tijdelijk opvangt na schooltijd of tijdens de vakanties. Uw kleinkinderen zijn verzekerd zowel wanneer ze onder uw toezicht staan als onder die van uw samenwonende echtgenoot of partner.


  Let op: de ongevallenverzekering kan niet worden afgesloten door zelfstandigen in hoofdberoep. Wil u zich financieel beschermen tegen een ongeval met lichamelijke letsels, sluit dan een verzekering Gewaarborgd Inkomen af.

 • Bijstand Ongeval Privéleven

  Vragen? Bel naar 02 286 70 00 voor meer info over:

  • thuishulp en -zorg;
  • telebewaking;
  • huur van medische uitrusting;
  • herstel- en revalidatiecentra;
  • rusthuizen;
  • apothekers en dokters van wacht-;
  • hulp bij verhuizen;
  • ...

  Hebt u dringend bijstand nodig? Bel naar 02 286 70 00, 7/7 en 24/24.

  We zorgen ook voor bijstand bij blijvende invaliditeit of bijstand voor uw nabestaanden bij overlijden.

  • Blijvende invaliditeit?

  We helpen u met:

  • een audit van uw domicilie en het beheer van de aanpassingswerken (en we bieden u bijstand bij het zoeken naar een financiering bij privé- of openbare instellingen);
  • het zoeken naar een aangepaste wagen;
  • uw professionele herinschakeling;
  • psychologische bijstand;
  • het zoeken naar een nieuwe woning, een rusthuis of aangepaste instelling voor afhankelijke personen die deel uitmaken van het gezin van de verzekerde.

  Deze tegemoetkoming is gewaarborgd tot een totaalbedrag van 2 500 euro.

  Overlijden?

  We helpen uw nabestaanden met:

  • de organisatie van de begrafenis;
  • de administratieve formaliteiten rond het overlijden;
  • psychologische bijstand;
  • het zoeken naar een nieuwe woning, een rusthuis of een instelling, aangepast aan de nieuwe gezinssituatie, voor de gezinsleden die afhangen van de verzekerde.

Inbegrepen waarborgen

 • Vergoedingen bij invaliditeit of overlijden

  De verzekering Ongeval Privéleven dekt alle ongevallen in uw privéleven.

  Uzelf of uw gezinsleden genieten een schadevergoeding in de volgende gevallen:

  • bij overlijden door een ongeval ontvangen uw partner, of bij ontstentenis de wettelijke erfgenamen, de vergoeding die u gekozen hebt;
  • bij blijvende invaliditeit door een ongeval ontvangt u de vastgelegde vergoeding volgens uw invaliditeitsgraad (vastgesteld door een arts).
 • Terugbetaling van de extra kosten bij tijdelijke onbeschikbaarheid

  Als u door een ongeval met lichamelijke letsels uw dagelijkse taken niet kan uitvoeren, komen we tegemoet in de extra gemaakte kosten voor:

  • huishoudelijke taken;
  • inhaallessen op school;
  • diverse verplaatsingen;
  • een oppas voor uw kinderen of dieren (uit het gezin van de verzekerde);
  • de begeleiding van afhankelijke personen (uit het gezin van de verzekerde).

  Bel naar onze bijstandslijn op 02 286 70 00, binnen de 12 maanden na het ongeval, voor het organiseren van:

  • medische bijstand;
  • diverse diensten (levering van maaltijden aan huis, geneesmiddelen, kapper, pedicure of andere verzorging);
  • uw vervoer (er wordt een privéchauffeur ter beschikking gesteld);
  • bijstand door een privéleraar;
  • administratieve bijstand.
 • Terugbetaling van de behandelingskosten

  We vergoeden de kosten voor de behandelingen die werden uitgevoerd of voorgeschreven door een arts, en de kosten voor:

  • plastische chirurgie;
  • een eerste prothese en orthopedie;
  • medisch vereist vervoer;
  • schade aan de kledij die u droeg op het moment van het ongeval.

.

Hoe deze verzekering makkelijk afsluiten?

In uw kantoor, op afspraak
met uw financieel adviseur

.

Uitsluitingen en beperkingen


Sommige ongevallen zien niet gedekt, bijvoorbeeld ongevallen die:

 • gebeuren terwijl de verzekerde zijn/haar beroep uitoefent
 • met opzet worden veroorzaakt
 • gebeuren terwijl de verzekerde een landmotorvoertuig, luchtvaartuig of speedboot bestuurt
 • tijdens de beoefening van sport tegen verloning

We raden u aan om onze algemene voorwaarden te lezen om onze uitsluitingen en beperkingen te kennen.

.

Ook interessant voor u!

 • Brandverzekering

  De brandverzekering via Belfius is een efficiënte en complete bescherming voor uw woning en/of de inhoud ervan tegen diverse soorten schade (computers inbegrepen).

  Meer weten? Ontdek de brandverzekering Belfius Home & Family.

 • Familiale verzekering

  De verzekering BA Gezin vergoedt de schade die u of een gezinslid in uw privéleven veroorzaken bij een derde.

  Dankzij het luik Rechtsbijstand kan u uw belangen verdedigen als u in uw privéleven aansprakelijk wordt gesteld voor of het slachtoffer bent van stoffelijke schade en/of lichamelijke letsels waarvoor uzelf of een derde aansprakelijk wordt gesteld. Als er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, betalen we de kosten voor een gerechtelijke procedure.

  Let op: deze verzekering is voorbehouden voor klanten die bij Belfius een brandverzekering hebben afgesloten.

  Meer weten? Ontdek de familiale verzekering Belfius Home & Family

.

Documenten en nuttige informatie


De verzekering wordt afgesloten voor één jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens voor één jaar stilzwijgend verlengd.

Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten:

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures en op belfius.be.

Belfius Home & Family is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?