De verzekering ongeval privéleven

Een ongeval kan iedereen overkomen. Laat dus niets aan het toeval over!

De verzekering ongeval privéleven

De bescherming voor elk ongeval

U geniet financiële bescherming en bijstand bij een ongeval thuis, in uw vrije tijd of tijdens het sporten.

Voor uzelf, uw kinderen of het hele gezin

U kiest wie u wil verzekeren: enkel uw kinderen, uzelf of het ganse gezin. Past u op uw minderjarige kleinkinderen, dan zijn ze automatisch en gratis gedekt door uw verzekering.

24/7 bijstand in noodgevallen

Bij een ongeval profiteert u van onmiddellijke medische bijstand en andere prestaties om u te helpen bij uw dagelijks leven.

Vrije keuze van het verzekerde bedrag

U bepaalt zelf het bedrag van het verzekerd kapitaal dat onmiddellijk gestort wordt in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval in de privésfeer.

.

Hebt u schade?

MMI schade Phone

Bel met ons


Geef uw schade telefonisch aan of voeg iets toe aan uw dossier via +32 2 286 70 00.

.

In detail


Wat dekt de verzekering ongeval privéleven?Deze verzekering dekt alle ongevallen die zich voordoen in uw privéleven.

Uzelf en uw gezinsleden hebben recht op een schadevergoeding en onze hulp in de volgende gevallen:

 • bij overlijden door een ongeval: uw partner of uw wettelijke erfgenamen krijgen de door u gekozen vergoeding

  We helpen uw gezinsleden met:
  • de organisatie van uw begrafenis
  • de administratieve formaliteiten
  • het regelen van psychologische bijstand
  • de zoektocht naar een woning die aangepast is aan de nieuwe gezinssituatie, een rusthuis, een instelling… als dat nodig is
 • bij blijvende invaliditeit door een ongeval: u krijgt de vastgelegde vergoeding, in functie van uw invaliditeitsgraad (vastgesteld door een arts)

  We helpen u met:
  • de schatting en inrichting van uw woning, en de zoektocht naar een financiering bij privé- of openbare instellingen
  • de zoektocht naar een voertuig dat aangepast is aan uw behoeften
  • uw professionele re-integratie
  • de zoektocht naar een aangepaste woning, een rusthuis, een instelling… als dat nodig is. Deze interventie is gewaarborgd tot 2.500 euro.

Als u door een lichamelijk ongeval niet in staat bent uw dagelijkse taken uit te voeren, krijgt u ook de volgende extra kosten terugbetaald:
 • huishoudelijke taken
 • inhaallessen op school
 • verschillende verplaatsingen
 • kinderoppas
 • begeleiding van afhankelijke personen of van dieren
Moet u behandelingen ondergaan, dan krijgt u deze kosten terugbetaald:
 • plastische chirurgie
 • een 1e prothese en orthopedische zorgen
 • uw vervoer onder medische begeleiding
 • schade aan de kledij die u droeg op moment van het ongeval


Wat dekt de verzekering ongeval privéleven niet?Sommige schadegevallen zijn niet gedekt, bijvoorbeeld wanneer u:
 • uw beroep uitoefent
 • een motorfiets van meer dan 50 cc, vliegtuig of boot bestuurt
 • een betaalde sport beoefent

Meer details over de uitsluitingen en beperkingen vindt u in de Algemene Voorwaarden.

.

Hoe deze verzekering makkelijk afsluiten?

In uw kantoor, op afspraak
met uw financieel adviseur

.

Bescherming in alle omstandigheden?


Hebt u al aan deze 2 verzekeringen gedacht om u optimaal te beschermen in het dagelijks leven?

.

Documenten en nuttige informatie


U sluit deze verzekering af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend voor 1 jaar verlengd.
Als u uw verzekering wil opzeggen, moet u dat minstens 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van uw contract doen:

 • per aangetekende zending ter attentie van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel
 • via een deurwaardersexploot
 • of de afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs

Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten:

U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures en op belfius.be.

De verzekering ongeval privéleven is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Hebt u een klacht? Dan helpen uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van Verzekeringen u graag verder. Hoe dient u een klacht in?

De bijstand in het kader van deze polis/ van deze verzekering wordt door onze partner Europ Assistance georganiseerd. In het kader van uw bijstandsaanvraag zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring. (https://www.europ-assistance.be/nl/privacy)

Contacteer uw kantoor