10% digitale korting

.

De brandverzekering
op maat voor huurders

De brandverzekering voor huurders
van een woning of appartement
> 2 kamers

10% digitale korting

De brandverzekering op maat voor huurders/h4>

De brandverzekering voor huurders van een woning of appartement > 2 kamers

Uw bescherming, uw gemoedsrust

Uw bezittingen worden gedekt tegen alle risico's (brand, wateroverlast…), net als uw aansprakelijkheid tegenover derden.

Tijdelijke verblijven


U bent ook verzekerd voor schade aan uw tijdelijke verblijven, zoals uw gehuurde vakantiewoning (ook in het buitenland), het studentenkot van uw kind…

Ook voor co-housers


Ook als u gaat samenwonen met vrienden, zijn jullie beschermd dankzij deze brandverzekering: méér hierover

.

.

.

.

 

Basiswaarborgen:

 

Basiswaarborgen:

.

Wat wordt gedekt door de basiswaarborgen voor huurders?

Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze waarborg vergoedt de schade die u of één van uw gezinsleden toebrengt aan het gebouw en de inhoud ervan.
Schade aan een tijdelijk verblijf


Veroorzaakt u of één van uw gezinsleden schade aan een tijdelijk verblijf (vakantiewoning, studentenkot…), een hotelkamer of een gehuurde feestzaal? Geen nood, de schade is gedekt, ook in het buitenland.

Schade aan privé inhoud


De schade aan goederen die u privé bezit of die aan u werden toevertrouwd, is gedekt.

Ook bij gedeeltelijke beroepsactiviteit

Het gebouw dat u verzekert, mag ook gedeeltelijk dienen als kantoor of voor de uitoefening van een vrij beroep (behalve apotheken).

Schade aan motorrijtuigen


De schade aan motorrijtuigen met minder dan 4 wielen en een cilinderinhoud van minder dan 50cc, en aan gemotoriseerde rolstoelen voor mindervaliden is gedekt.

24/7 bijstand dankzij Home Assistance


Hebt u een lek, kan u uw woning niet binnen (al dan niet door verlies of diefstal van uw sleutels), moeten dakpannen of een raam hersteld worden, dan hebt u 24/7 recht op bijstand.

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de opties. U kan de volledige lijst terugvinden in de algemene voorwaarden van de app-normale woonverzekering.

Wat wordt niet gedekt door de app-normale woonverzekering voor huurders?

Gevolg van blikseminslag op elektrische apparaten


De schade aan software en de kosten voor de materiële wedersamenstelling van gegevens op een gegevensdrager worden niet gedekt. (Tip: hiervoor kan u de optie ‘Media’ afsluiten.)

Schade door huisdieren
De schade die uw huisdier veroorzaakt, valt niet onder de waarborgen. (Tip: dit wordt wel gedekt door de app-normale familiale verzekering.)

Uitsluitingen Home AssistanceU kan geen beroep doen op deze bijstand voor onderhoudswerken, het ontstoppen of ledigen van ondergrondse leidingen, noch voor het onderbreken van de energie- en waterafvoer door de leveranciers.

Voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden


Alle schade aan deze voorwerpen die niet permanent zijn vastgemaakt, wordt niet gedekt. (Tip: hiervoor kan u de optie ‘Tuin’ afsluiten.)

.

 

Optionele waarborgen:

 

Optionele waarborgen:

.

Mogelijke opties voor meer ‘maatwerk’

Huurder

Deze optie komt o.a. tussen in de procedurekosten in geval van een geschil met de verhuurder, of als er een ongeval gebeurt tijdens uw verhuis. Ze voorziet ook in een forfaitair verhuisbedrag én in een forfaitair bedrag als u uw werk verliest.

Diefstal


Deze optie verzekert uw inboedel tegen diefstal en vandalisme, maar ook als die wordt ontvreemd (of poging tot) buiten het gebouw en onder bedreiging.

Engelse franchise


U betaalt 0 euro franchise als het bedrag van uw schade groter is dan 298 euro (1) .

Media


Verzeker uw elektronische toestellen, zoals uw computer, laptop, tablet (behalve smartphones) en toestellen met een scherm (min. 19 inch), zowel voor privé als professioneel gebruik, maar ook de toestellen in het studentenkot van uw kind, of in uw vakantie- of 2e verblijf.

Geparkeerd voertuig


Verzeker u voor schade aan uw voertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50cc die zich op het verzekerde adres bevinden (of in een privégarage op een ander adres).

Business


Deze optie verzekert het materieel, de koopwaar en de waarden die te maken hebben met uw professionele activiteit.

.

 • Waar is de brandverzekering voor huurders verplicht?    Meer informatie


  De brandverzekering voor huurders is verplicht in Vlaanderen en Wallonië, maar niet in het Brussels gewest. Deze verzekering bevat de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door brand en water aan het gehuurde gebouw, maar ook aan derden*. Verplicht of niet, het is verstandig om een brandverzekering af te sluiten voor de woning die u huurt.

  (*) De schade veroorzaakt aan derden kan ook gedekt worden door een familiale verzekering.

 • Waaraan denken als u met vrienden (co-housing) gaat samenwonen?    Meer informatie


  Gedomicilieerd of niet? Beschermd of niet?

  • Bent u (nog) niet officieel gedomicilieerd op uw nieuwe adres? Dan dekt de woonverzekering van uw ouders uw studentenkot of tijdelijk verblijf in de woning die u met uw vrienden deelt.
  • Veranderde u uw domicilie wel al naar het nieuwe adres, dan bent u beschermd als u of één van uw huisgenoten een woonverzekering voor huurders afsloot. Let wel: als die hoofdverzekerde verhuist en het verzekerde adres dus verlaat, moet iemand anders (die wel op het verzekerde adres blijft wonen) de woonverzekering op zich nemen. Anders vervalt ze en genieten jullie geen bescherming meer. Meer tips & aandachtspunten over samenwonen met vrienden lees je op onze pagina cohousing.

  Denk ook aan een familiale verzekering

  Waar jullie brandverzekering jullie beschermt tegen eventuele schade aan de woning en de inboedel, of schade die veroorzaakt wordt door diefstal, beschermt de app-normale familiale verzekering jullie tegen eventuele schade die iemand van jullie toebrengt aan derden. Let er dan wel op dat de polis die u of één van uw huisgenoten afsloot de formule ‘gezin’ bevat, zodat ook alle andere huisgenoten de voordelen van deze polis genieten.

  Tip: willen jullie zich ook indekken voor de eventuele schade die jullie onderling aan elkaar toebrengen, dan is het beter dat iedereen zijn/haar eigen familiale verzekering afsluit.

  Méér info : alvorens uw verzekering af te sluiten, leest u best eerst het informatiedocument en de algemene voorwaarden, waarin ook alle limieten en uitsluitingen vermeld staan.

  Hebt u vragen, contacteer dan gerust Belfius Connect via de rode knop rechts onderaan.

.

Huurder van een appartement met maximum 2 kamers (2)


Hebt u geen behoefte aan maatwerk en huurt u een appartement met maximum 2 kamers, dan kan u ook kiezen voor de app-normale huurdersverzekering. Deze vaste formule vergoedt de schade aan de gehuurde woning, aan uw eigen inboedel en, als u wil, ook de schade aan uw inboedel door diefstal of inbraak. En dit al vanaf €162/jaar (€13,50/maand).

.

Wat zegt onze expert over de app-normale woonverzekering?


Als huurder hebt u contractuele verplichtingen. De voornaamste is dat u de gehuurde woning moet achterlaten in dezelfde staat als toen u er ging wonen. Ik wil me niet ongepast verschuilen achter het spreekwoordelijke ‘een ongeluk schuilt in een klein hoekje’, maar de ervaring leert me dat er altijd iets onverwachts kan gebeuren.

Deze verzekering speelt bovendien in op de verplichting in Vlaanderen en Wallonië dat elke huurder een brandverzekering moet afsluiten. Dankzij de vele opties kan u ze volledig afstemmen op uw eigen wensen en uzelf verzekeren voor de gepaste risico’s.

Sluit die risico’s dus uit! De app-normale woonverzekering dekt uw bezittingen tegen alle risico's (brand, wateroverlast…) én uw aansprakelijkheid tegenover derden.


Benieuwd wat ze kost?

Ja, ik wil mijn prijs berekenen
.

Xavier, onze specialist verzekeringen

.

.

.

.

.

.

.

"Uw woning is uw thuis en daarom een baken van vertrouwen. Daarom dat al méér dan 350.000 klanten vertrouwen op Belfius voor hun woonverzekering"

.

.

Dit kan u ook interesseren

.

 


Immovlan, de bakermat voor al uw immo projecten


Of u nog op zoek is naar een woning of appartement om te huren of te kopen, of u denkt eraan uw huidig goed te verkopen of te verhuren… Voor al uw projecten is Immovlan een trouwe partner aan uw zijde (ook in de Belfius-app)!

Maak gebruik van Immovlan

 


Immovlan, de bakermat voor al uw immo projecten


Of u nog op zoek is naar een woning of appartement om te huren of te kopen, of u denkt eraan uw huidig goed te verkopen of te verhuren… Voor al uw projecten is Immovlan een trouwe partner aan uw zijde (ook in de Belfius-app)!


Maak gebruik van Immovlan
 

Wil u een schadegeval melden?


Hebt u schade, dan staan we uiteraard voor u klaar! U kan uw schade op verschillende manieren aangeven:

 • via myBo, de slimme digitale assistent in uw Belfius-app
 • telefonisch op +32 2 286 70 00
Schade aangeven

.

Nuttige documenten en informatie

U sluit deze verzekering af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend voor 1 jaar verlengd.

Als u uw verzekering wil opzeggen, moet u dat minstens 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van uw contract doen:

 • per aangetekende brief ter attentie van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel
 • via een gerechtsdeurwaarder
 • per opzegbrief tegen ontvangstbewijs

Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten:

U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).

De app-normale woonverzekering valt onder het Belgisch recht en wordt verkocht door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming goedgekeurd onder code 0037.

Onze Klachtendienst, de verzekeringsbemiddelaar en de Ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

De bijstand in het kader van deze polis/ van deze verzekering wordt door onze partner Europ Assistance georganiseerd. In het kader van uw bijstandsaanvraag zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring. (https://www.europ-assistance.be/nl/privacy)

.

 1. Het vermelde franchisebedrag is dat van 2022 en evolueert (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen. De referentie-consumptieprijsindex is die van februari 2018 en bedraagt 265,42 euro.
 2. De app-normale huurdersverzekering is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming goedgekeurd onder code 0037. De algemene en bijzondere voorwaarden primeren op de commerciële brochures.