10% online korting op uw 1e jaarpremie (1)

.

De brandverzekering
op maat voor huurders

De brandverzekering voor huurders
van een woning of appartement
> 2 kamers

10% online korting op uw 1e jaarpremie (1)

De brandverzekering op maat voor huurders/h4>

De brandverzekering voor huurders van een woning of appartement > 2 kamers

Uw bescherming, uw gemoedsrust

Uw bezittingen worden gedekt tegen schade, ten gevolge van brand, wateroverlast en andere..., net als uw aansprakelijkheid tegenover derden die ook wordt gedekt.

Tijdelijke verblijven


U bent ook verzekerd voor schade aan uw tijdelijke verblijven, zoals uw gehuurde vakantiewoning (ook in het buitenland), het studentenkot van uw kind…

Ook voor co-housers


Ook als u gaat samenwonen met vrienden, zijn jullie beschermd dankzij deze brandverzekering: méér hierover

.
Vooraler uw verzekering af te sluiten, raden we u aan het informatiedocument te lezen.

.

.

.

.

 

Basiswaarborgen:

 

Basiswaarborgen:

.

Wat wordt gedekt door de basiswaarborgen voor huurders?

Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze waarborg vergoedt de schade die u of één van uw gezinsleden toebrengt aan het gebouw en de inhoud ervan.
Schade aan een tijdelijk verblijf


Veroorzaakt u of één van uw gezinsleden schade aan een tijdelijk verblijf (vakantiewoning, studentenkot…), een hotelkamer of een gehuurde feestzaal? Geen nood, de schade is gedekt, ook in het buitenland.

Schade aan privé inhoud


De schade aan goederen die u privé bezit of die aan u werden toevertrouwd, is gedekt.

Ook bij gedeeltelijke beroepsactiviteit

Het gebouw dat u verzekert, mag ook gedeeltelijk dienen als kantoor of voor de uitoefening van een vrij beroep (behalve apotheken).

Schade aan motorrijtuigen


De schade aan motorrijtuigen met minder dan 4 wielen en een cilinderinhoud van minder dan 50cc, en aan gemotoriseerde rolstoelen voor mindervaliden is gedekt.

24/7 bijstand dankzij Home Assistance


Hebt u een lek, kan u uw woning niet binnen (al dan niet door verlies of diefstal van uw sleutels), moeten dakpannen of een raam hersteld worden, dan hebt u 24/7 recht op bijstand.

Wat wordt onder andere niet gedekt door de app-normale huurdersverzekering?

Elektriciteitsschade

Schade die onder de waarborg van een leverancier, fabrikant of hersteller valt.

Schade veroorzaakt door


storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk aan voorwerpen die zich buiten bevinden (behalve tuinmeubelen en barbecues) en aan tuinen (maar wel gedekt door Optie Tuin).

Waterschade


veroorzaakt door bouw-, verbouwings-, of herstellings- of afbraakwerken aan of in het gebouw of aan de inhoud (maar wel gedekt door Optie Werken).

Schade door condensatie


of door infiltratie van regenwater via muren of schoorstenen of door grondwate.

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. U kunt de volledige lijst terugvinden in het informatiedocument over de app-normale woonverzekering (IPID) en in de algemene voorwaarden van de app-normale woonverzekering.  

.

 

Optionele waarborgen:

 

Optionele waarborgen:

.

Mogelijke opties voor meer ‘maatwerk’

Huurder

Deze optie komt o.a. tussen in de procedurekosten in geval van een geschil met de verhuurder, of als er een ongeval gebeurt tijdens uw verhuis. Ze voorziet ook in een forfaitair verhuisbedrag én in een forfaitair bedrag als u uw werk verliest.

Diefstal


Deze optie verzekert uw inboedel tegen diefstal en vandalisme, maar ook als die wordt ontvreemd (of poging tot) buiten het gebouw en onder bedreiging.

Engelse franchise


U betaalt 0 euro franchise als het bedrag van uw schade groter is dan 298 euro (2) .

Media


Verzeker uw elektronische toestellen, zoals uw computer, laptop, tablet (behalve smartphones) en toestellen met een scherm (min. 19 inch), zowel voor privé als professioneel gebruik, maar ook de toestellen in het studentenkot van uw kind, of in uw vakantie- of 2e verblijf.

Geparkeerd voertuig


Verzeker u voor schade aan uw voertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50cc die zich op het verzekerde adres bevinden (of in een privégarage op een ander adres).

Rechtsbijstand


Deze optie helpt u uw rechten te verdedigen in geval van een gedekt geschil in verband met uw woning. Ze dekt de juridische kosten en levert juridisch advies. Bijvoorbeeld: uw buur veroorzaakt schade aan uw huis, maar weigert de kosten te betalen. In dit geval zal de rechtsbijstand uw belangen verdedigen.

Wat wordt onder andere niet gedekt door de optionele waarborgen?

Diefstal

Diefstal van dieren of diefstal van de inboedel die zich buiten het verzekerde gebouw bevindt (behalve tuinmeubelen en barbecues)

Onrechtstreerliezkse veen


Niet van toepassing voor de waarborgen van aansprakelijkheidsverzekeringen, Diefstal, Home Assistance, Rechtsbijstand en expertisekosten.

Optie tuinSchade aan uw zwembad of jacuzzi is niet gedekt.

RechtsbijstandDe optie Rechtsbijstand dekt de verdediging van de verzekerde niet als het gaat om geldboetes.

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. U kunt de volledige lijst terugvinden in het informatiedocument over de app-normale woonverzekering (IPID) en in de algemene voorwaarden van de app-normale woonverzekering.  

.

 • Waar is de brandverzekering voor huurders verplicht?    Meer informatie


  De brandverzekering voor huurders is verplicht in Vlaanderen en Wallonië, maar niet in het Brussels gewest. Deze verzekering bevat de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door brand en water aan het gehuurde gebouw, maar ook aan derden*. Verplicht of niet, het is verstandig om een brandverzekering af te sluiten voor de woning die u huurt.

  (*) De schade veroorzaakt aan derden kan ook gedekt worden door een familiale verzekering.

 • Waaraan denken als u met vrienden (co-housing) gaat samenwonen?    Meer informatie


  Gedomicilieerd of niet? Beschermd of niet?

  • Bent u (nog) niet officieel gedomicilieerd op uw nieuwe adres? Dan dekt de woonverzekering van uw ouders uw studentenkot of tijdelijk verblijf in de woning die u met uw vrienden deelt.
  • Veranderde u uw domicilie wel al naar het nieuwe adres, dan bent u beschermd als u of één van uw huisgenoten een woonverzekering voor huurders afsloot. Let wel: als die hoofdverzekerde verhuist en het verzekerde adres dus verlaat, moet iemand anders (die wel op het verzekerde adres blijft wonen) de woonverzekering op zich nemen. Anders vervalt ze en genieten jullie geen bescherming meer. Meer tips & aandachtspunten over samenwonen met vrienden lees je op onze pagina cohousing.

  Denk ook aan een familiale verzekering

  Waar jullie brandverzekering jullie beschermt tegen eventuele schade aan de woning en de inboedel, of schade die veroorzaakt wordt door diefstal, beschermt de app-normale familiale verzekering jullie tegen eventuele schade die iemand van jullie toebrengt aan derden. Let er dan wel op dat de polis die u of één van uw huisgenoten afsloot de formule ‘gezin’ bevat, zodat ook alle andere huisgenoten de voordelen van deze polis genieten.

  Tip: willen jullie zich ook indekken voor de eventuele schade die jullie onderling aan elkaar toebrengen, dan is het beter dat iedereen zijn/haar eigen familiale verzekering afsluit.

  Méér info : alvorens uw verzekering af te sluiten, leest u best eerst het informatiedocument en de algemene voorwaarden, waarin ook alle limieten en uitsluitingen vermeld staan.

  Hebt u vragen, contacteer dan gerust Belfius Connect via de rode knop rechts onderaan.

.

Huurder van een appartement met maximum 2 kamers (3)


Hebt u geen behoefte aan maatwerk en huurt u een appartement met maximum 2 kamers, dan kan u ook kiezen voor de app-normale huurdersverzekering. Deze vaste formule vergoedt de schade aan de gehuurde woning, aan uw eigen inboedel en, als u wil, ook de schade aan uw inboedel door diefstal of inbraak. En dit al vanaf €162/jaar (€13,50/maand).

.

Hoe werkt een franchise?


Als u de app-normale woonverzekering afsluit, blijft er een franchise van €265,42* voor uw rekening. Dit bedrag wordt dus afgetrokken van de vergoeding die u krijgt bij een schadegeval, behalve indien u voor een herstelling in natura kiest. In dit geval, is er geen franchise.

De franchise wordt geïndexeerd en evolueert mee met de consumentenprijsindex.

* Consumentenprijsindex 109,69 (index van januari met als basis 2013 = 100

.

.

.

"Uw woning is uw thuis en daarom een baken van vertrouwen. Daarom dat al méér dan 350.000 klanten vertrouwen op Belfius voor hun woonverzekering"

.

.

Dit kan u ook interesseren

.

 


Immovlan, de bakermat voor al uw immo projecten


Of u nog op zoek is naar een woning of appartement om te huren of te kopen, of u denkt eraan uw huidig goed te verkopen of te verhuren… Voor al uw projecten is Immovlan een trouwe partner aan uw zijde (ook in de Belfius-app)!

Maak gebruik van Immovlan

 


Immovlan, de bakermat voor al uw immo projecten


Of u nog op zoek is naar een woning of appartement om te huren of te kopen, of u denkt eraan uw huidig goed te verkopen of te verhuren… Voor al uw projecten is Immovlan een trouwe partner aan uw zijde (ook in de Belfius-app)!


Maak gebruik van Immovlan
 

Wil u een schadegeval melden?


Hebt u schade, dan staan we uiteraard voor u klaar! U kan uw schade op verschillende manieren aangeven:

 • via myBo, de slimme digitale assistent in uw Belfius-app
 • telefonisch op +32 2 286 70 00
Schade aangeven

.

Nuttige documenten en informatie

U sluit deze verzekering af voor 1 jaar. Het contract wordt op vervaldatum stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij een van de partijen het opzegt volgens de voorwaarden en omstandigheden in de Algemene Voorwaarden.

Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten:

U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).

De app-normale woonverzekering valt onder het Belgisch recht en wordt verkocht door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming goedgekeurd onder code 0037.

Hebt u een klacht? Dan helpen uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van Verzekeringen u graag verder. Hoe dient u een klacht in?

De bijstand in het kader van deze polis/ van deze verzekering wordt door onze partner Europ Assistance georganiseerd. In het kader van uw bijstandsaanvraag zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring. (https://www.europ-assistance.be/nl/privacy)

.

 1. Aanbod geldig op de 1e jaarpremie voor alle nieuwe polissen van de app-normale woonverzekering die digitaal zijn afgesloten via de Belfius Mobile app of Belfius Direct Net, onder voorbehoud van aanvaarding van uw risico door Belfius Insurance NV.
 2. Het vermelde franchisebedrag is dat van 2022 en evolueert (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen. De referentie-consumptieprijsindex is die van februari 2018 en bedraagt 265,42 euro.
 3. De app-normale huurdersverzekering is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming goedgekeurd onder code 0037. De algemene en bijzondere voorwaarden primeren op de commerciële brochures.