Al vanaf 180 euro/jaar

.

De brandverzekering
voor huurders

Voor een studio/appartement
met maximum 2 kamers

Al vanaf 180 euro/jaar


De brandverzekering voor huurders
Voor een studio/appartement met maximum 2 kamers

.

De ideale brandverzekering
voor u als huurder

U bent verzekerd voor de schade aan de gehuurde woning, aan uw eigen inboedel en, als u dat wil, voor de schade aan uw inboedel door diefstal of inbraak.

Een 100% digitale formule aan een bijzonder scherpe prijs

Profiteer al vanaf 180 euro/jaar van deze dekking.

Geen franchise indien...


de schade hoger is dan 298 euro (1) (principe Engelse franchise).

.

Vooraler uw verzekering af te sluiten, raden we u aan het informatiedocument te lezen.


Opgelet: zoekt u een huurdersverzekering voor een appartement met méér dan 2 kamers of voor een woning (o.a. in het kader van cohousing), dan is de app-normale woonverzekering voor huurders van toepassing.

.

.

.

.

.

 

Basisgaranties:
180 euro/jaar

 

Basisgaranties: 180 euro/jaar

.

.


Wat wordt gedekt door de basiswaarborgen?

Aansprakelijkheids-
verzekering als huurder


Ze verzekert de woning waar u verblijft tegen materiële schade die u eventueel toebrengt aan het gebouw tijdens uw verblijf
Brandschade veroorzaakt door brand en
aanverwante gevaren, zoals blikseminslag
Ontploffing & implosie


materiële schade veroorzaakt
door onopzettelijke ontploffing of implosie
Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk


materiële schade veroorzaakt aan uw inboedel door storm, hagel, sneeuw…
Waterschadewaterschade, bijvoorbeeld
bij een lek in de leidingen
Glasbreuk


het breken of barsten van ruiten
en aanverwante materialen


Natuurrampen


materiële schade veroorzaakt aan uw inboedel door bijvoorbeeld overstroming, het overlopen van de openbare riolering…
Home Assistance 24/7

het opsporen van lekken, pechverhelping
door een slotenmaker, kinder- en dierenoppas…
Inboedel tot 25.000 euro

uw inboedel, met een
maximum van 25.000 euro
Engelse franchise


0 euro franchise als het bedrag van uw schade groter is dan 298 euro (1)

Wat wordt onder andere niet gedekt door de app-normale huurders-
verzekering?

Wat wordt onder andere niet gedekt door de app-normale huurdersverzekering?

Elektriciteitsschade


schade die onder de waarborg van een leverancier, fabrikant of hersteller valt

Schade veroorzaakt door


storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk aan voorwerpen die zich buiten bevinden (behalve tuinmeubelen en barbecues) en aan tuinen (maar wel gedekt door Optie Tuin)


Waterschade


veroorzaakt door bouw-, verbouwings-, of herstellings- of afbraakwerken aan of in het gebouw of aan de inhoud (maar wel gedekt door Optie Werken)

Schade door condensatie


of door infiltratie van regenwater via muren of schoorstenen of door grondwater

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. U kunt de volledige lijst terugvinden in het informatiedocument over de app-normale huurdersverzekering (IPID) en in de algemene voorwaarden van de app-normale huurdersverzekering.


Opgelet: Huurt u een appartement met méér dan 2 kamers of een woning (o.a. ikv cohousing), dan is de app-normale woonverzekering voor huurders de oplossing voor u.

.

 

Optionele waarborgen:

 

Optionele waarborgen:

.


Diefstal


Bescherm uw inboedel voor schade door diefstal en inbraak. Meer info


Gekozen door 44%
van onze klanten

Wat wordt niet gedekt door optionele waardborg: diefstal


Diefstal van dieren of diefstal van de inboedel die zich buiten het verzekerde gebouw bevindt (behalve tuinmeubelen en barbecues).


Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. U kunt de volledige lijst terugvinden in het informatiedocument over de app-normale huurdersverzekering (IPID) en in de algemene voorwaarden van de app-normale huurdersverzekering.  

.

Wat zegt onze expert over de huurdersverzekering?


De app-normale huurdersverzekering maakt u het leven makkelijk met, aan de basis, een vast pakket waarborgen aan een zeer scherpe prijs. Bovendien kan u ze uitbreiden met de optie 'diefstal' om u te beschermen voor schade aan uw inboedel door diefstal of inbraak. De huurdersverzekering biedt daarmee een antwoord op de verplichte brandverzekering die elke huurder in Vlaanderen en Wallonië moet afsluiten.

Bovendien dekt ze uw persoonlijke inboedel én betaalt u geen franchise als de kosten van uw schade hoger liggen dan uw franchise.

De brandverzekering voor huurders iets voor u ?


Bereken meteen mijn prijs
.

Xavier, onze specialist verzekeringen

Wat zegt onze expert over de huurders-
verzekering?


De app-normale huurdersverzekering maakt u het leven makkelijk met, aan de basis, een vast pakket waarborgen aan een zeer scherpe prijs. Bovendien kan u ze uitbreiden met de optie 'diefstal' om u te beschermen voor schade aan uw inboedel door diefstal of inbraak. De huurdersverzekering biedt daarmee een antwoord op de verplichte brandverzekering die elke huurder in Vlaanderen en Wallonië moet afsluiten.

Bovendien dekt ze uw persoonlijke inboedel én betaalt u geen franchise als de kosten van uw schade hoger liggen dan uw franchise.

De brandverzekering voor huurders iets voor u ?

Bereken meteen mijn prijs


Xavier, specialist verzekeringen

.

.

.

.

 • Waar is de brandverzekering voor huurders verplicht?    Meer informatie


  De brandverzekering voor huurders is verplicht in Vlaanderen en Wallonië, maar niet in het Brussels gewest. Deze verzekering bevat de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door brand en water aan het gehuurde gebouw, maar ook aan derden*. Verplicht of niet, het is verstandig om een brandverzekering af te sluiten voor de woning die u huurt.

  (*) De schade veroorzaakt aan derden kan ook gedekt worden door een familiale verzekering.

 • Waaraan denken als u met vrienden (co-housing) gaat samenwonen?    Meer informatie


  Gedomicilieerd of niet? Beschermd of niet?

  • Bent u (nog) niet officieel gedomicilieerd op uw nieuwe adres? Dan dekt de woonverzekering van uw ouders uw studentenkot of tijdelijk verblijf in de woning die u met uw vrienden deelt.
  • Veranderde u uw domicilie wel al naar het nieuwe adres, dan bent u beschermd als u of één van uw huisgenoten een woonverzekering voor huurders afsloot. Let wel: als die hoofdverzekerde verhuist en het verzekerde adres dus verlaat, moet iemand anders (die wel op het verzekerde adres blijft wonen) de woonverzekering op zich nemen. Anders vervalt ze en genieten jullie geen bescherming meer. Meer tips & aandachtspunten over samenwonen met vrienden lees je op onze pagina cohousing.

  Denk ook aan een familiale verzekering

  Waar jullie brandverzekering jullie beschermt tegen eventuele schade aan de woning en de inboedel, of schade die veroorzaakt wordt door diefstal, beschermt de app-normale familiale verzekering jullie tegen eventuele schade die iemand van jullie toebrengt aan derden. Let er dan wel op dat de polis die u of één van uw huisgenoten afsloot de formule ‘gezin’ bevat, zodat ook alle andere huisgenoten de voordelen van deze polis genieten.

  Tip: willen jullie zich ook indekken voor de eventuele schade die jullie onderling aan elkaar toebrengen, dan is het beter dat iedereen zijn/haar eigen familiale verzekering afsluit.

  Méér info : alvorens uw verzekering af te sluiten, leest u best eerst het informatiedocument en de algemene voorwaarden, waarin ook alle limieten en uitsluitingen vermeld staan.

  Hebt u vragen, contacteer dan gerust Belfius Connect via de rode knop rechts onderaan.

.

Dit kan u ook interesseren

 

Wat doen in geval van schade?

Wat doen in geval
van schade?


Hebt u schade, dan staan we uiteraard voor u klaar! U kan uw schade op verschillende manieren aangeven:

 • via myBo, de slimme digitale assistent in uw Belfius-app
 • telefonisch op +32 2 286 70 00
Schade aangeven

.

.

Nuttige documenten en informatie

U sluit deze verzekering af voor 1 jaar. Het contract wordt op vervaldatum stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij een van de partijen het opzegt volgens de voorwaarden en omstandigheden in de Algemene Voorwaarden.

Alvorens u een contract ondertekent, vragen we u om kennis te nemen van deze documenten:

U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).
De algemene en bijzondere voorwaarden primeren op de commerciële brochures en op de teksten gepubliceerd op belfius.be.

De app-normale huurdersverzekering valt onder het Belgisch recht en wordt verkocht door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming goedgekeurd onder code 0037.

Hebt u een klacht? Dan helpen uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van Verzekeringen u graag verder. Hoe dient u een klacht in?

 1. Het vermelde franchisebedrag is dat van 2022 en evolueert (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen. De referentie-consumptieprijsindex is die van februari 2018 en bedraagt 265,42 euro.