Vanaf 162 euro/jaar (= 13,50 euro/maand)

De brandverzekering
voor huurders

Voor een studio/appartement
met maximum 2 kamers

Vanaf 162 euro/jaar (= 13,50 euro/maand)

De brandverzekering
voor huurders

Voor een studio/appartement
met maximum 2 kamers

.

De ideale brandverzekering
voor u als huurder

U bent verzekerd voor de schade aan de gehuurde woning, aan uw eigen inboedel en, als u dat wil, voor de schade aan uw inboedel door diefstal of inbraak.

Een bijzonder scherpe prijs


Profiteer al vanaf 162 euro/jaar, of 13,50 euro/maand, van deze dekking.

Geen franchise indien...


de schade hoger is dan 298 euro (1) (principe Engelse franchise).

.

.

.

.

.

 

Basisgaranties:
162 euro/jaar (= 13,50 euro/maand)

 

Basisgaranties: 162 euro/jaar
(= 13,50 euro/maand)

.

.

.

Wat wordt gedekt door de basiswaarborgen?

Aansprakelijkheids-
verzekering als huurder


uw aansprakelijkheid als huurder
tegenover de eigenaar bij schade
Brandschade veroorzaakt door brand en
aanverwante gevaren, zoals blikseminslag
Ontploffing & implosie


materiële schade veroorzaakt
door onopzettelijke ontploffing of implosie
Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk


materiële schade veroorzaakt
door storm, hagel, sneeuw…
Waterschadewaterschade, bijvoorbeeld
bij een lek in de leidingen
Glasbreuk


het breken of barsten van ruiten
en aanverwante materialen


Natuurrampen


materiële schade veroorzaakt door bijvoorbeeld
overstroming, het overlopen van de openbare riolering…
Home Assistance 24/7

het opsporen van lekken, pechverhelping
door een slotenmaker, kinder- en dierenoppas…
Inboedel tot 25.000 euro

uw inboedel, met een
maximum van 25.000 euro
Engelse franchise


0 euro franchise als het bedrag van uw schade groter is dan 298 euro (1)

Bij elke verzekering of optie zijn er beperkingen en uitsluitingen. Om de volledige lijst ervan te raadplegen, vragen we u de algemene voorwaarden van de app-normale huurdersverzekering te lezen.

Wat wordt niet gedekt door de app-normale huurders-
verzekering?

Wat wordt niet gedekt door de app-normale huurdersverzekering?

Schade die:


 • opzettelijk veroorzaakt werd door of met medeplichtigheid van de verzekerde
 • onder de waarborg van de leverancier valt
 • veroorzaakt werd tijdens een vorig schadegeval en nog altijd aanwezig is

Stookolieschade:


 • schade door tanks die niet voldoen aan de geldende wetgeving en alle daarmee samenhangende kosten
 • bodemsanering

Glasbreuk en barsten:


 • krassen en afschilfering

.

 

Optionele waarborgen:

 

Optionele waarborgen:

.


Bescherm u tegen diefstal


Bescherm uw inboedel voor schade door diefstal en inbraak. Meer info


Gekozen door 90%
van onze klanten

.

Wat zegt onze expert over de huurdersverzekering?


De app-normale huurdersverzekering maakt u het leven makkelijk met, aan de basis, een vast pakket waarborgen aan een zeer scherpe prijs. Bovendien kan u ze uitbreiden met de optie 'diefstal' om u te beschermen voor schade aan uw inboedel door diefstal of inbraak. De huurdersverzekering biedt daarmee een antwoord op de verplichte brandverzekering die elke huurder in Vlaanderen en Wallonië moet afsluiten.

Bovendien dekt ze uw persoonlijke inboedel én betaalt u geen franchise als de kosten van uw schade hoger liggen dan uw franchise.

De brandverzekering voor huurders iets voor u ?


Vraag ze meteen digitaal aan
.

Xavier, onze specialist verzekeringen

Wat zegt onze expert over de huurders-
verzekering?


De app-normale huurdersverzekering maakt u het leven makkelijk met een vast pakket waarborgen aan een zeer scherpe prijs. Ze biedt daarmee een antwoord op de verplichte brandverzekering die elke huurder in Vlaanderen en Wallonië moet afsluiten.

Bovendien dekt ze uw persoonlijke inboedel én betaalt u geen franchise als de kosten van uw schade hoger liggen dan uw franchise.

De brandverzekering voor huurders iets voor u ?

Vraag ze meteen digitaal aan


Xavier, specialist verzekeringen

.

.

.

.

 • Waar is de brandverzekering voor huurders verplicht?    Meer informatie


  De brandverzekering voor huurders is verplicht in Vlaanderen en Wallonië, maar niet in het Brussels gewest. Deze verzekering bevat de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door brand en water aan het gehuurde gebouw, maar ook aan derden*. Verplicht of niet, het is verstandig om een brandverzekering af te sluiten voor de woning die u huurt.

  (*) De schade veroorzaakt aan derden kan ook gedekt worden door een familiale verzekering.

 • Waaraan denken als u met vrienden gaat samenwonen?    Meer informatie


  Gedomicilieerd of niet? Beschermd of niet?

  • Bent u (nog) niet officieel gedomicilieerd op uw nieuwe adres? Dan dekt de woonverzekering van uw ouders uw studentenkot of tijdelijk verblijf in de woning die u met uw vrienden deelt.
  • Veranderde u uw domicilie wel al naar het nieuwe adres, dan bent u beschermd als u of één van uw huisgenoten een woonverzekering voor huurders afsloot. Let wel: als die hoofdverzekerde verhuist en het verzekerde adres dus verlaat, moet iemand anders (die wel op het verzekerde adres blijft wonen) de woonverzekering op zich nemen. Anders vervalt ze en genieten jullie geen bescherming meer.

  Denk ook aan een familiale verzekering

  Waar jullie brandverzekering jullie beschermt tegen eventuele schade aan de woning en de inboedel, of schade die veroorzaakt wordt door diefstal, beschermt de app-normale familiale verzekering jullie tegen eventuele schade die iemand van jullie toebrengt aan derden. Let er dan wel op dat de polis die u of één van uw huisgenoten afsloot de formule ‘gezin’ bevat, zodat ook alle andere huisgenoten de voordelen van deze polis genieten.

  Tip: willen jullie zich ook indekken voor de eventuele schade die jullie onderling aan elkaar toebrengen, dan is het beter dat iedereen zijn/haar eigen familiale verzekering afsluit.

  Méér info : alvorens uw verzekering af te sluiten, leest u best eerst het informatiedocument en de algemene voorwaarden, waarin ook alle limieten en uitsluitingen vermeld staan.

  Hebt u vragen, contacteer dan gerust Belfius Connect via de rode knop rechts onderaan.

.

Dit kan u ook interesseren

 

Wat doen in geval van schade?

Wat doen in geval
van schade?


Hebt u schade, dan staan we uiteraard voor u klaar! U kan uw schade op verschillende manieren aangeven:

 • via myBo, de slimme digitale assistent in uw Belfius-app
 • telefonisch op +32 2 286 70 00
Schade aangeven

.

 


Hebt u de woning van uw dromen gevonden?


En is de verhuis al in zicht? Top! Maar hoe zorgt u ervoor dat u niets vergeet? Wel, daar helpen we u graag bij met de verhuischecklist van Belfius!

Mijn checklist

.

Nuttige documenten en informatie

U sluit deze verzekering af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend voor 1 jaar verlengd.

Als u uw verzekering wil opzeggen, moet u dat minstens 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van uw contract doen:

 • per aangetekende brief ter attentie van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel
 • via een gerechtsdeurwaarder
 • per opzegbrief tegen ontvangstbewijs

Alvorens u een contract ondertekent, vragen we u om kennis te nemen van deze documenten:

U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).
De algemene en bijzondere voorwaarden primeren op de commerciële brochures en op de teksten gepubliceerd op belfius.be.

De app-normale huurdersverzekering valt onder het Belgisch recht en wordt verkocht door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming goedgekeurd onder code 0037.

 1. Het vermelde franchisebedrag is dat van 2022 en evolueert (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen (ABEX-index). De referentie-consumptieprijsindex is die van februari 2018 en bedraagt 265,42 euro.