Bescherm uw pensioen

De verzekering premievrijstelling

Hebt u al een aanvullende pensioenverzekering van het type Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) of de Individuele Pensioentoezegging (IPT)? Dat is alvast een eerste stap om uw pensioen te beschermen. Maar wat met de betaling van die premies in geval van arbeidsongeschiktheid?

Als u door een ongeval of ziekte uw beroepsactiviteit tijdelijk of permanent niet meer kan uitoefenen, dan kan u (of uw vennootschap) uw pensioenpremies niet meer storten in uw contract. En dus bouwt u ook geen aanvullend pensioen meer op.


Om uzelf te beschermen, kan u kiezen voor de aanvullende waarborg 'premievrijstelling'. Dankzij deze waarborg kan u op beide oren slapen: uw contract loopt gewoon door zolang u arbeidsongeschikt bent.

Voor wie is de verzekering premievrijstelling bedoeld?

Deze waarborg is bedoeld voor zelfstandigen, vennootschappen en al dan niet zelfstandige bedrijfsleiders die een aanvullende pensioenovereenkomst hebben afgesloten zoals een VAPZ, POZ of IPT.

Hoe werkt het?


  • We storten een premie in uw aanvullend pensioencontract. Als u voor 25 % of meer economisch arbeidsongeschikt bent, dan storten we maandelijks een percentage (gelijk aan het percentage van uw arbeidsongeschiktheid) van de premie die is vastgelegd in de bijzondere voorwaarden.

    De storting van de premie gebeurt na het verstrijken van de wachttijd die u of uw vennootschap vrij kiest bij ondertekening. Die gestorte premie staat in verhouding tot de mate van arbeidsongeschiktheid. Een arbeidsongeschiktheid van 67 % of meer wordt beschouwd als volledige arbeidsongeschiktheid. In dat geval storten we 100 % van de premie.
  • Wat met de betaling van uw verzekering premievrijstelling tijdens uw arbeidsongeschiktheid? U of uw vennootschap hoeft niets meer te betalen tijdens de periode waarin wij de premie van uw pensioencontract betalen. Zoals hierboven aangegeven, doen we dit in verhouding tot de mate van arbeidsongeschiktheid.

Zeer flexibele verzekering

U of uw bedrijf kiest de wachttijd (de periode tussen het begin van de arbeidsongeschiktheid en de eerste storting van de verzekerde rente, voor zover de ongeschiktheid nog altijd geldt): 1, 2, 3, 6 of 12 maanden.

Kiest u of uw vennootschap voor de 'afkoop van de wachttijd', dan wordt u vergoed vanaf de eerste dag van uw arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat die langer duurt dan de wachttijd.

Fiscaal voordeel


  • Als aanvullende waarborg in de IPT (verzekeringnemer = vennootschap): de premie wordt beschouwd als bedrijfskosten voor de berekening van de vennootschapsbelasting (met inachtneming van de voorwaarden voor de fiscale aftrek).
  • Als aanvullende waarborg in de VAPZ of POZ (verzekeringnemer = natuurlijke persoon): de premie is aftrekbaar als werkelijk gemaakte beroepskosten (met inachtneming van de voorwaarden voor de fiscale aftrek).

Taksen

De taks op de premies van de dekking premievrijstelling bedraagt 9,25 %.

U hebt een klacht?

Uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de Dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van de Verzekeringen zijn er om u te helpen.
Hoe een klacht indienen?