Verzekering voor professioneel krediet

Belfius Business Credit Protect

4 voordelen

Gemoedsrust voor u en uw gezin

Bij overlijden of invaliditeit waardoor u uw activiteiten niet kunt voortzetten, is de terugbetaling van uw krediet verzekerd.

Zeer voordelige tarieven

Het tarief is afhankelijk van het verzekerde kapitaal en de leeftijd van de verzekerde. Rookt u niet? Dan is uw tarief nog gunstiger.

Een ruime dekking

 • De verzekering Belfius Business Credit Protect geldt voor alle nieuwe of lopende investeringskredieten, ongeacht bij welke bank u ze hebt afgesloten.
 • De risico’s zijn wereldwijd gedekt, zowel in uw beroeps- als in uw privéleven.
 • U kunt uw schuldsaldoverzekering aanvullen met een invaliditeitsdekking.

Een belastingsvoordeel *

Een bedrijf kan de premies aftrekken als beroepskosten.
Voor een natuurlijke persoon zijn de premies van de schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar in het stelsel van de individuele levensverzekering.

Belfius Business Protect in detail

 • De dekking bij overlijden

  Deze tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal waarborgt bij overlijden van de verzekerde de betaling van een kapitaal dat vermindert naarmate het schuldsaldo van het bedrag van het gewaarborgde krediet vermindert.
  Bij overlijden van de verzekerde wordt dat kapitaal uitgekeerd aan de aanvaardende begunstigde, Belfius Bank (of een andere bank, als het gedekte krediet van elders komt).
  De premie is betaalbaar:

  • in de vorm van een eenmalige premie bij aanvang van het contract;
  • in de vorm van een periodieke constante gesplitste premie gespreid over de eerste vijf jaar van het verzekeringscontract.
  • in de vorm van een periodieke constante gesplitste premie over 2/3 van de duur van het verzekeringscontract.
  • in de vorm van een periodieke variabele gesplitste risicopremie gedurende de volledige duur van het verzekeringscontract.
 • De aanvullende dekking in geval van invaliditeit

  Optionele waarborg speciaal voor zelfstandigen of beoefenaars van een vrij beroep.

  De aanvullende invaliditeitsdekking dekt:

  • de volledige fysiologische of economische invaliditeit (> 66%) van de verzekerde;
  • ongeacht of die invaliditeit tijdelijk of blijvend is;
  • ongeacht of ze te wijten is aan een ziekte of aan een arbeids- of privéongeval;
  • na een wachttijd van 3 maanden;
  • zolang de invaliditeit duurt (maar zonder de totale duur van het contract te overschrijden).

  Door de volgende prestaties te betalen aan de verzekeringnemer of door hem vrij te stellen van die prestaties:

  • de betaling van een invaliditeitsrente volgens het verzekerde percentage;
  • de vrijstelling van de premiebetaling voor de hoofdoverlijdensverzekering en de aanvullende invaliditeitsverzekering. De premie van de aanvullende dekking is enkel betaalbaar in de vorm van een periodieke premie die gestort wordt zolang het contract loopt.
 • Praktische aspecten

  • Belfius Credit Protect geldt voor uw investeringskredieten en uw Belfius Business Credits bij Belfius Bank.
  • U kunt deze verzekering gelijktijdig met de financiering afsluiten.
  • U kunt deze dekking ook later aanvragen, of voor lopende kredieten die nog niet gedekt zijn.
  • Ook mogelijk voor uw investeringskredieten bij andere financiële instellingen.
 • Pre-verzekeringsperiode

  Als de polis dient om een nieuw bedrijfsgebouw te waarborgen, is het mogelijk de opnemingsperiode van gelden te laten dekken door een ‘pre-verzekering’, dit is een tijdelijke verzekering met constant kapitaal waarvan de premies geïntegreerd worden in de premies van de schuldsaldoverzekering. De pre-verzekering die de opnemingsperiode van gelden dekt, kan variëren van 1 tot maximum 24 maanden.

 • Goed om weten

  Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt, zoals zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of het beoefenen van gevaarlijke sporten.

  Voor meer informatie over de limieten en uitsluitingen van dit product, de kosten en taksen, raadpleeg de algemene voorwaarden, beschikbaar in uw kantoor of hieronder

 • Nuttige informatie en documenten

  Het gaat om een overlijdensverzekering, afgesloten voor een levenslange duurtijd.

  Belfius Business Credit Protect is een overlijdensverzekering naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, te 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

  Het is belangrijk deze documenten door te nemen alvorens een contract te ondertekenen.

  De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

U hebt een klacht?

Uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de Dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van de Verzekeringen zijn er om u te helpen.
Hoe een klacht indienen?

* Mits naleving van de wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Hou er rekening mee dat indien voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering.